Werkgroep

Toekomst van Testen

In 2022 is in een van de thema avonden een Lagerhuis discussie met elkaar gevoerd. In de discussie kwam ook de toekomst van testen ter sprake.

info

Test Tool Management

Testtoolbeheer omvat het selecteren, implementeren en onderhouden van softwarehulpmiddelen voor effectief en efficiënt softwaretesten.

info

Sustainability testen

Het kweken van awareness lijkt belangrijk en eigenlijk weten we al best veel en gebeurt er ook al van alles, maar het bij elkaar
brengen is de uitdaging.

info

Training en CoachingAfgerond

Inzicht te verschaffen in wat er allemaal mogelijk is om jezelf en vakgenoten gericht te trainen en succesvol te coachen.

info

Werkgroep Test RegieAfgerond

Als kwaliteitsregisseur zie je toe dat toeleveranciers de afgesproken productkwaliteit leveren en houd je je bezig met het incrementeer verbeteren van de kwaliteit in het IT-voortbrengingsproces.

info

Werkgroep TestautomatiseringAfgerond

Testautomatisering is hot. In de revolutie naar agile, scrum en devops wordt testautomatisering gezien als de "holy grale" voor een snel kwaliteitsoordeel. Wat betekent dit voor ons als testers?

info

Werkgroep Software Testers BenchmarkAfgerond

De benchmark is een vragenlijst die inzicht moet gegeven in de tester @ work.

info

Werkgroep Product Risico AnalyseAfgerond

Het doel van deze werkgroep is het tot stand brengen van een PRActical Guide (daarom heeft de werkgroep de subtitel “PRA in PRAktijk”).

info

Werkgroep Privacy en TestdataAfgerond

Het College Bescherming Persoonsgegevens trekt hier tegen ten strijde. Testers kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van persoonsgegevens.

info

Werkgroep Opleiding Testen op HBO of Academisch NiveauAfgerond

Het doel van de werkgroep is de mogelijkheid en haalbaarheid te onderzoeken van een HBO / Academische Testopleiding in Nederland.

info