Over ons

TestNet is DE beroepsorganisatie voor software testers in Nederland en biedt haar leden een uniek platform voor het uitwisselen van kennis op het gebied van testen van ICT-producten via evenementen, thema-avonden, werkgroepen en TestNet Nieuws.

TestNet streeft de professionalisering na van het testen van ICT-producten, en de vergroting van de bewustwording en het belang van testen als expertise. TestNet stimuleert het uitdragen van vakkennis en ervaring, en stimuleert onderzoek, zowel vanuit wetenschappelijk als praktisch perspectief.

Het initiatief voor de oprichting van de vereniging TestNet is eind 1996 genomen. De aanleiding was de groeiende belangstelling voor gestructureerd testen. TestNet is formeel opgericht op 15 mei 1997 en heeft sinds medio 2010 ruim 1500 professionele testers als lid.

TestNet: de vereniging VANVOOR en DOOR software testers!

Missie TestNet

T esten in de IT-wereld professionaliseren
E rvaring en vakkennis uitwisselen en uitdragen
S timuleren van onderzoek
T esten als expertise positioneren
N iet gericht op bedrijven maar op individuen
E en onafhankelijke non-profit organisatie
T echnische en administratieve automatisering

TestNet streeft de professionalisering na van het testen van IT-producten, en de vergroting van de bewustwording en het belang van testen als expertise. TestNet stimuleert het uitwisselen en uitdragen van vakkennis, ervaring tussen vakgenoten en stimuleert onderzoek vanuit zowel wetenschappelijk als praktisch perspectief.

Bestuur

Ruud Teunissen

Voorzitter
voorzitter@testnet.org

Jos van Rooyen

Secretaris
secretaris@testnet.org

Robert Werkhoven

Penningmeester
penningmeester@testnet.org

Rick Tracy-Easton

Voorzitter evenementencommissie
evenement@testnet.org

Menno van den Berg

Sponsorcommissie
sponsoring@testnet.org

René van Veldhuijzen

Informatievoorziening & Beheer
informatiebeheer@testnet.org

Marcel Mersie

Voorzitter Werkgroepen
werkgroepen@testnet.org

Evenementencommissie

Rick Tracy-Easton

Voorzitter evenementencommissie
evenement@testnet.org

Menno van den Berg

Sponsorcommissie
sponsoring@testnet.org

Ine Lutterman

Organisatie evenementen
sprekers@testnet.org

Willem van Strik

Organisatie thema avonden
themaavond@testnet.org

Leonie Witteveen

Algehele ondersteuning
reserveringen.testnet@gmail.com

Vincent Grobben

Algehele ondersteuning
vgrobben@gmail.com

Sponsorcommissie

Robert Werkhoven

Penningmeester
penningmeester@testnet.org

Menno van den Berg

Sponsorcommissie
sponsoring@testnet.org

Willem van Strik

Organisatie thema avonden
themaavond@testnet.org

Redactie NieuwsMagazine

René van Veldhuijzen

Informatievoorziening & Beheer
Artikelen René

Paul Beving

EINDREDACTEUR
Artikelen Paul

Eric Spaargaren

HOOFDREDACTEUR
Artikelen Eric

John Kronenberg

REDACTIELID / AUTEUR
Artikelen John