Toekomst van Testen – TestNet

Werkgroepen

Toekomst van Testen

Startdatumwoensdag 25 januari 2023
TrekkerJos van Rooyen
OverIn 2022 is in een van de thema avonden een Lagerhuis discussie met elkaar gevoerd. In de discussie kwam ook de toekomst van testen ter sprake.
Werkgroep afbeelding

Zijn er wel ontwikkelingen in het testvak? Of, zijn we vooral volgend in de ontwikkelingen. Denk aan de positionering van test in een devops omgeving.

De vraag was of dit voldoende is om de toenemende complexiteit van producten, systemen etc. aan te tonen? Moeten we als testcommunity niet op zoek naar modern “testgereedschap” waarmee we de kwaliteit van producten kunnen aantonen. Op de keper beschouwd gebruiken we nog steeds het “testgereedschap” van jaren geleden.

Vanuit deze discussie is de werkgroep “toekomst van testen” ontstaan. In de werkgroep wordt nagedacht hoe de toekomst van testen eruit moet zien, wat is er voor nodig en in welke richtingen moeten we denken.

Bijeenkomsten
Structureel elke 4 – 6 weken wisselende werkdagen.

Resultaten / documentatie:
Het uiteindelijke doel is om een visie document op te leveren met gedachten hoe de toekomst van testen eruit zou kunnen gaan zien.

Leden:
Jan Tretmans
Marco Verhoeven
Marcel Mersie
Ronald Kerkhoff
Jos van Rooyen