NieuwsMagazine

Ervaringen van DEWT: het TestNet Najaarsevenement (1)

Door Philip Hoeben (in name van DEWT) ● philip.hoeben@aaa-ictdetachering.nl

Philip_HoebenOp 31 oktober 2013 vond het TestNet Najaarsevenement plaats in Nieuwegein. De leden van Dutch Exploratory Workshop on Testing[1] (DEWT) waren aanwezig bij deze conferentie. Het thema van het evenement was ‘Exploring context-driven testing – a new hype or here to stay?’. Wij willen met dit artikel de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens het evenement delen met de TestNet gemeenschap. We beperken ons tot onze ervaringen over de presentaties, waarbij de tutorials buiten beschouwing blijven. Om niet als slager ons eigen vlees te keuren hebben we de presentaties van DEWT-leden ook buiten beschouwing gelaten.
Als uitgangspunt is het belangrijk om te weten wat DEWT onder context-driven testen verstaat. Hiervoor willen we graag verwijzen naar het artikel van Huib Schoots in het ‘TestNet Nieuws Najaarsspecial Oktober 2013[2]’ met als toepasselijke titel ‘Wat is context-driven testen?’.
phoca_thumb_l_rik_3626Laten we beginnen met het thema. Een hele dag context-driven testing! Blijkbaar is in de Nederlandse testgemeenschap de tijd rijp dat er een hele dag wordt uitgetrokken om dit onderwerp te onderzoeken en ervaringen te delen. Iets dat we als DEWT toejuichen. Aan de opkomst te zien, waren er veel mensen die nieuwsgierig zijn en hierover willen leren, waarbij voor een deel van de aanwezigen context-driven testing nog onontgonnen terrein was. Dit is al een succes op zich.
Uitgangspunten bij de presentaties
Als voorbereiding op het TestNet-evenement kwam DEWT op woensdag 23 oktober samen met James Bach om te praten over ‘Wat is context-driven testen’ en ‘Hoe herken je een context-driven presentatie’. Een verslag van die bijeenkomst en een lijst met context-driven presentatie heuristieken, kun je vinden op het blog van Huib[3].
De presentaties
Een belangrijk uitgangspunt voor een presentatie over context-driven testen is dat de presentatie een verhaal gebaseerd op ervaring is. Eén van de uitgangspunten binnen de context-driven testgemeenschap is ‘There are no best practices’, wat veel van de sprekers hebben opgepakt door inderdaad ervaringsverhalen te delen. Zonder aan te geven hoe iets in een bepaalde context moet, werd verteld hoe een specifiek probleem werd aangepakt – met onderdelen die goed gingen, onderdelen die niet goed gingen en wat de lessons learned waren. Gitte Ottosen, Jos van Rooyen en Rik Teuben vertelden een verhaal over een aanpak die wel werkte en een aanpak die niet werkte. Wim ten Tusscher heeft zelfs zijn levensverhaal in grote lijnen meegenomen als ervaringsverhaal. Tim Koomen sprak over best practices als leidraad. De genoemde sprekers hebben het absolute karakter dat best practices soms hebben, weten te relativeren tot practices die al dan niet werkten in context.
phoca_thumb_l_rik_3823Verder was er een aantal presentaties waar de aanwezigen werden uitgenodigd te participeren in een discussie. Het bijwonen van een presentatie is een actieve aangelegenheid, waarbij je elkaar best mag uitdagen en waarvoor een Testnet-evenement een goed podium kan zijn. Een prikkelende stelling kan voor verheldering van het onderwerp zorgen. Een goed voorbeeld hiervan was de presentatie van Eibert Dijkgraaf, die zijn presentatie een ‘naked session’ noemde en daarbij doelde op het niet gebruiken van slides. Na een korte inleiding volgde een discussie waar alle aanwezigen deel aan konden nemen.
Een belangrijk aspect van context-driven testing is kennis vanuit andere disciplines halen. Ook als deze op het eerste gezicht niet aan softwaretesten gerelateerd lijken te zijn. We stellen duidelijk ‘op het eerste gezicht’, omdat we denken dat ze een belangrijk onderdeel vormen van het vak testen. In de keynote van Karen Johnson ‘Building a thinking portofolio’ ging het niet over testprocessen, -technieken of technische hulpmiddelen, maar stonden de mens en zijn hulpmiddelen centraal. Karen ging in op hoe we denken en hoe we analyseren. Haar presentatie was wederom een ervaringsverhaal waarin ze vertelde hoe zij werd gegrepen door het onderwerp en wat het belang is voor testen. Rikard Edgren ging in op een theorie uit de sociale wetenschappen en legde met de nodige voorbeelden uit wat deze theorie betekent voor testen.
Arjen Verweijs verhaal was een ervaringsverhaal van zijn studie-aanpak, waar een sterk punt was dat hij alleen zaken benoemde die hij ook daadwerkelijk bestudeerd had. Als je bijvoorbeeld een verwijzing maakt naar de boeken van Gerald Weinberg, is het moeilijk in te schatten voor de toehoorder om welk boek het gaat of dat de spreker alle boeken bedoelt. Een studie-aanpak moet echter geen receptuur worden waar je in een voorafbepaalde periode context-driven tester kunt worden.
Er is hiermee, vermoedelijk onbedoeld, een interessante vraag opgeworpen: kun je een context-driven tester worden? Meer in het algemeen, kun je een tester van een bepaalde school worden? Of ben je op dag één in je testloopbaan al tester van een bepaalde school (onafhankelijk van kennis , vakmanschap, ervaring), aangezien je op je eerste dag als tester al een bepaald wereldbeeld hebt? Het antwoord op en de implicaties van die vraag laten we graag open voor discussie.
Redactie: volgende week volgt deel 2 van dit artikel.
Referenties
[1] Website van DEWT – http://dewt.wordpress.com
[2] Zie TestNet Nieuws 2013-2 – https://www.testnet.org/testnet-nieuws/testnet-nieuws.html
[3] Blog ‘Context-driven (presentation) heuristics’ – http://www.huibschoots.nl/wordpress/?p=1528
(c) Alle foto’s van de TestNet-bijeenkomst zijn gemaakt door Rik Marselis. De volledige foto rapportage vindt u hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *