NieuwsMagazine

Boekrecensie ‘Kracht zonder macht – Met zes principes naar optimale ketenregie’

Auteur: John Kronenberg ● John.Kronenberg@bartosz.nl
joh_kronenberg_redactie
Futuro Uitgevers heeft mij onlangs de digitale versie van het boek ‘Kracht zonder macht’ ter beschikking gesteld. Dit boek is op 10 december 2015 in Vught tijdens een goed bezochte boek launch gelanceerd. Drie van de vier auteurs, Harro, Jos en Chester, hebben jarenlang hun sporen verdiend in testen en kwaliteitszorg. Kees heeft een achtergrond in verandermanagement. Bovendien zijn drie van de auteurs actief betrokken bij de TestNet vereniging. Harro is op dit moment secretaris in het bestuur van TestNet, Jos is trekker van de TestNet Werkgroep ‘Opleiding Testen op HBO of Academisch Niveau’ en Chester is lid van de TestNet evenementencommissie. De auteurs hebben meerdere publicaties op hun naam staan, waaronder het boek ‘Regie van kwaliteit’. Dit boek, gepubliceerd in 2012, heeft de GMQA aanpak als onderwerp. Een aanpak die, zoals ze zelf zeggen,’een vernieuwende en unieke aanpak is die verandermanagement, testen en kwaliteitszorg integreert in één overkoepelend concept’.
En dan nu het boek ‘Kracht Zonder Macht’. De titel geeft al direct een goed beeld op welke vraag gepoogd wordt een antwoord te geven. Hoe kun je nu, als ketenregisseur, zonder dat je een hiërarchische positie hebt zo optimaal mogelijk een keten in de lucht brengen en houden. In de woorden van de auteurs: ‘Hoe kunnen we ketens aansturen zodat ze een goede performance leveren waarbij ze zowel maximaal beheersbaar als maximaal veranderbaar zijn; en hoe bereiken we die situatie?’. Een antwoord op die vraag wordt door de auteurs gezocht in het combineren van inzichten uit de ketenregie, kwaliteitszorg en veranderkunde. Direct komt het besef dat de auteurs, vanuit hun achtergronden in kwaliteitszorg en veranderkunde, de aangewezen personen zijn om op deze probleemstelling een antwoord te geven. De vraag is nu, zijn de auteurs in de beantwoording van deze vraag geslaagd?
Het boek is opgebouwd uit vijf secties, namelijk: de aanpak, de verdieping, de cases, de toetsing en de conclusie.
 De Basis van het boek is de aanpak en deze wordt door de auteurs uitgewerkt in het 10S(tappen) model:
ribbonwood-verandermanagement-10s
Dit model is gebaseerd op best practices, maar ook op inzichten van denkers en concepten in de markt zoals Lean, Scrum, Kotter, Senge en Covey. Voor het uitwerken van het model wordt ruim de tijd genomen. De gehele tweede sectie is hieraan gewijd. Dit is een taaie sectie om te lezen, maar als verdieping op het 10S model en om eventueel in een werksituatie als naslag te dienen, is deze sectie zeer geschikt.
In de sectie ‘cases’ wordt de 10S aanpak in vier cases uitgewerkt.
In de sectie ‘toetsing’ is regievoering in de praktijk en het vernieuwende concept van regievoering volgens het 10S model getoetst bij afgevaardigden van NS/Abellio, VZVZ en RDW en een aantal professionals uit ‘het veld’.
Dit boek is voor meerdere doelgroepen bruikbaar. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp ‘ketenregie’, en dan met name testers, managers en bijvoorbeeld beleidbepalers, is ‘Kracht zonder macht’ een heel interessant en relevant boek. Het boek geeft de lezer veel handvatten om ketens op te zetten en aan te sturen. De uitgewerkte cases brengen duidelijk het praktisch nut van hun aanpak over. Ook de ‘Toetsing’ sectie geeft een nuttige verdieping.
Met zijn 189 pagina’s heeft het boek een ideale omvang. Er is een groot aantal verduidelijkende illustraties opgenomen en ook wordt ieder hoofdstuk kort samengevat. De schrijfstijl van de auteurs is vlot en de tekst is makkelijk te volgen. Een naar mijn mening sterke sectie is de sectie ‘Conclusie’. Ik raad iedere lezer van dit boek aan om bij het lezen met deze sectie te beginnen. Deze samenvatting weet zeer goed de boodschap van de auteurs kort en bondig neer te zetten. Na het lezen weet de lezer exact wat hij/zij van het boek kan verwachten.
Ik kom tot de eindconclusie dat als de principes en aanpak uit dit boek in praktijk worden gebracht de kans op succesvol geïmplementeerde en werkende ketens een stuk groter is geworden. Ook zijn de auteurs er mijns inziens prima in geslaagd om hun eerder in deze tekst geformuleerde vraag te beantwoorden. Prima leesvoer voor de (test)professional dus!
9789492221148-240x300
Auteurs:

  • Harro Philip (Managing Consultant, Zelfstandig)
  • Jos van Rooyen (informaticus en lead consultant, Bartosz)
  • Chester Jansen (bedrijfskundig informaticus en managing partner, Identify)
  • Kees Lindhout (consultant/eigenaar RibbonWood-Consultancy)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *