NieuwsMagazine

Agile Frameworks geven je vleugels

Auteur: Frank Ouwehand ● Frank.Ouwehand@bartosz.nl
agile-frameworks-geven-je-vleugelsScrum en Agile. Ze zijn het hype-stadium voorbij. Hierdoor komen organisaties met de eerste succesvolle, losse Agile- en Scrum-teams voor nieuwe uitdagingen te staan. Deze teams met hun eigen werkwijze lijken zich nu te conformeren aan de werkwijzen van ’prefab’ scaling frameworks als SaFe, LeSS en Rage, de nieuwe hype. Het advies is daarom eigen scaling frameworks te bouwen.
De kracht van het framework
In de markt zoeken bedrijven en instellingen traditioneel buiten hun eigen organisatie naar ’nieuwe’ bestaande ideeën. Deze bedrijven en instellingen proberen de ideeën en structuren vervolgens één op één over te nemen of juist passend te maken binnen hun eigen organisatie. Hopende dat de bedrijfscultuur de nieuw opgelegde structuur volgt. Dit gebeurt ook bij veel organisaties waar Scrum en Agile worden vervangen door een van de eerdergenoemde scaling frameworks: SaFe, LeSS en Rage. Maar wat deze organisaties lijken te vergeten, is dat de werkwijzen uit deze frameworks niet één op één toepasbaar zijn. Omdat ze tot stand komen dankzij de kracht van de mensen die ermee werken. Door te proberen deze werkwijzen één op één over te nemen gaat de zelfsturing en hard bevochten onafhankelijkheid van succesvolle scrum-teams verloren. Dat moet voorkomen worden. Creëer, boetseer en bouw daarom een eigen Scaling Framework.
Vrijheid en structuur op basis van de 4A’s
Laat het eigen framework ontstaan. Om te voorkomen dat deze aanpak tot totale anarchie leidt, zijn enkele spelregels van belang. Gelukkig zijn er twee zaken waar ICT’ers van houden: vrijheid maar – paradoxaal genoeg – ook structuur. Voor sommige ICT’ers is werken met de 4A’s al een bekende (management)structuur die tegelijkertijd de juiste handvatten en vrijheden geeft en neemt. Deze managementstructuur is erg goed te gebruiken bij het opzetten van een eigen scaling framework. Het geeft zelf-organiserende teams namelijk niet alleen de lusten, maar ook de lasten (lees: verantwoordelijkheden) die bij schaalvergroting horen.
Werk op basis van de 4A’s in onderstaande volgorde:

  • Aansluiten,
  • Afspreken,
  • Aanspreken,
  • Afrekenen.

Hoe werkt dat in de praktijk? Vindt aansluiting bij de ander zodat er heldere afspraken zijn te maken. Wie heldere afspraken maakt, kan de ander makkelijker aanspreken, mocht dit nodig zijn. Wie op tijd en met wederzijdse instemming aanspreekt of wordt aangesproken, boekt betere resultaten en hoeft niet bang te zijn om op zijn functioneren te worden afgerekend.
Een voorbeeld: accepteren in sprints
Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Hiervoor gebruik ik een voorbeeld met betrekking tot het accepteren in sprints:
Aansluiten
Het ontwikkelteam en de business op elkaar aansluiten door met hen samen te werken aan een idee van begin tot eind.
Afspreken
Het ontwikkelteam en de business spreken af dat er geaccepteerd wordt in de sprint. Om dit te bewerkstelligen wordt de business actief uitgenodigd bij stand-ups. Bovendien zijn er vanaf de idee vorming tot de ontwikkeling en oplevering verschillende momenten waarop de business meekijkt en meedenkt met de totstandkoming van het product.
Aanspreken
Wanneer de business besluit om niet actief deel te nemen aan de ontwikkeling, of wanneer het ontwikkelteam gaat ontwikkelen zonder daarbij interactie te zoeken met de business spreken zij elkaar daar op aan.
Afrekenen
Aan het einde van een sprint bij oplevering van Potential Shippable Product rekenen business en ontwikkelteam eenvoudig met elkaar af. Omdat ze allebei een continu betrokkenheid hebben gehad bij het product.
Frameworks geven je vleugels: your own way!
Juist in deze tijd, met deze frameworks en deze vier eenvoudige afspraken, zijn er mogelijkheden om een eigen Scaling Framework te kiezen, zelf te bouwen, zelf te falen en zelf te creëren. Mits men er zelf achter staat! Zolang jij zelf kunt uitleggen waarom voor deze werkwijze is gekozen, is het goed.
Deze en andere potentiële frameworks geven jou en de organisatie vleugels.
(Bronvermelding: Dutch IT Channel artikel; Leiderschap op een A4tje; Rage Rabobank presentatie; Scaling Agile the Game; Scaling Agile leergang BartoszICT)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *