TestNet lid schrijft boek over testmanagement | 15% korting   

De titel van het boek is: “Succes met Testmanagement, een pragmatische aanpak” en is geschreven door Meindert Munnik. Leden van TestNet ontvangen 15% korting! Deze kan verkregen worden door het boek te bestellen op de website van uitgeverij Van Duuren Media: www.vanduurenmedia.nl/EAN/9789463560986/Succes_met_Testmanagement

Maak bij het bestellen gebruik van couponcode ‘ TEST2019’ door deze in te vullen en daarna op ‘toevoegen’ te klikken. Deze couponcode is geldig tot en met 30-6-2019. 

Succes met Testmanagement is geschreven vanuit de wil om kennis en ervaring over te dragen en testmanagement eenvoudiger te maken voor 'native' en 'niet native' testers waardoor onzekerheid wordt weggenomen en kwaliteit van het testproces wordt behouden. Uitgangspunt van de schrijver is dat iedereen zich testmanagementactiviteiten eigen kan maken.

Het boek volgt het natuurlijk verloop van planmatige verandertrajecten waarin altijd drie fasen zijn te herkennen: Voorbereiding, Uitvoering en Afronding. Het maakt niet uit of die veranderingen worden doorgevoerd vanuit traditionele projecten, agile teams of in de lijnorganisatie. Wat doe je in een fase en hoe pak je dat zo eenvoudig en pragmatisch mogelijk aan? Meer dan 100 tips, praktijkvoorbeelden en een praktische toolbox helpen je daarbij.

Dat gebeurt vanuit de grondgedachte: ‘Laten we het vooral niet moeilijker laten lijken dan het is, en alleen dat doen wat echt nodig is en bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. Voorbeeld: zijn dikke traditionele testplannen echt nodig, en kun je wel écht zonder een testplan in agile scrum of DevOps? Een pragmatische oplossing daarvoor is ‘een testplan op één A4-tje’.

Er wordt geen voorkeur uitgesproken voor traditionele of agile. Het gaat namelijk helemaal niet om die keuze, het gaat erom wat het beste past in een situatie. Ook al lijkt de één star en methode volgend en de andere flexibel en autonoom. Blijf vooral realistisch en nuchter kijken naar waar welke aanpak het meest geschikt is in een bepaalde situatie en kies niet op basis van wat wordt verwacht volgens de laatste ‘mode’. Er worden ook geen ultieme oplossingen in termen als ‘zo moet het’ aangegeven, maar het boek nodigt uit om op een andere manier naar testmanagement te kijken of geeft een denkrichting aan.

De ‘zachte’ kanten van testmanagement: stakeholders, het verkrijgen van betrokkenheid, draagvlak en communicatie worden uitgebreid besproken omdat ze cruciaal zijn voor het slagen van testmanagement doelstellingen. De ervaring van de auteur leert dat er vaker testtrajecten fout lopen op deze aspecten dan op de testmanagementactiviteiten.

Uiteraard krijgen ook de hardere kanten van testmanagement de aandacht die ze verdienen vanuit een pragmatische invalshoek: planvorming, productrisicoanalyse, teststrategie, begroten, planning, testaanpak (o.a. Agile Testing Quadrants), het organiseren en automatiseren (vierzijdige piramide voor testautomatisering) van testactiviteiten, verslag uitbrengen, bevindingen, overdracht en evaluatie.

Kortom een boek over testmanagement in traditionele en agile omgevingen. Over theorie en praktijk. Over ‘native’ en ‘niet native’ testers. Over ervaren en beginnend. Over harde en zachte kanten. Over functies en rollen versus activiteiten en vaardigheden. Over methodisch en pragmatisch. Over de uitdaging om antwoorden te vinden op veranderende organisaties en nieuwe werkwijzen in systeemontwikkeling als agile scrum en DevOps.

Meer informatie:
https:// www.vanduurenmedia.nl/EAN/9789463560986/Succes_met_Testmanagement
(korte beschrijving, inhoudsopgave, inkijk exemplaar (zowel download als online) en bio.