NieuwsMagazine

Verslag thema-avond Werkgroepen 2 november 2023

Auteur: Jos van Rooyen ● werkgroepen@testnet.org

Redactie: René van Veldhuijzen en Eric Spaargaren

De werkgroepen bruisen weer als vanouds na de coronacrisis. Nieuwe werkgroepen zijn gestart en bestaande werkgroepen ontdekken steeds mooie nieuwe thema’s die de moeite waard zijn om met elkaar verder te onderzoeken.

Dat maakt natuurlijk dat de TestNet-leden nieuwsgierig zijn naar de (tussen)resultaten. Om deze nieuwsgierigheid niet groter te laten hebben we op 2 november jl. onze jaarlijkse thema-avond georganiseerd waar verschillende werkgroepen de resultaten hebben gedeeld met de aanwezige leden. Het was een levendige en een thema-avond vol met interactie.

Hieronder volgt een korte impressie per werkgroep.

Werkgroep BDD

De werkgroep ging in op diverse aspecten van BDD. Vraagstukken zoals waarom wordt BDD verward met testen, wat willen we bereiken met BDD, hoe is BDD nu eigenlijk ontstaan, wat was de aanleiding, kwamen langs tijdens de presentatie.

Uit de presentatie kwam naar voren dat er eigenlijk geen echte definitie is gegeven door de bedenker van de aanpak, Dan North.

De werkgroep heeft daarom een eigen definitie opgesteld. Voor de uitwerking verwijs ik naar de slides op de website.

Uit de discussie kwam naar voren dat de toepassing van BDD aantrekkelijk kan zijn voor testers. We zoeken met elkaar naar het gewenste gedrag. Momenteel is het nog niet geheel duidelijk hoe groot de bijdrage van BDD binnen het testvak is. Dit onderwerp is wellicht een van de zaken waar de werkgroep komende periode mee aan de slag gaat.

Werkgroep MBT

Het credo van de werkgroep is: ‘Vakgenoten leren van vakgenoten’.

De werkgroep MBT is al jarenlang actief met een stabiel aantal leden. De focus ligt op de toepassing van tooling in de praktijk.

De leden van de werkgroep hebben paper research gedaan met betrekking tot het gebruik van tools. Daarnaast hebben ze diverse leveranciers tools laten demonstreren.

Per deelgebied is er een shortlist opgesteld van beschikbare tools. Denk daarbij aan tools als GraphWalker, TestCompass, TorXakis en SpecExplore.

De resultaten staan beschreven in een paper die beschikbaar is op de site van de vereniging.

Een conclusie is wel dat de tools een nogal academisch karakter hebben en daardoor moeilijk toegankelijk voor de mainstream tester. In de praktijk ziet de werkgroep dat de toepassing van MBT fluctueert.

De komende periode gaat de werkgroep het onderzoek naar tooling continueren, de samenwerking met andere werkgroepen verder vormgeven en de link proberen te leggen naar GenAI.

Werkgroep AI

De bijdrage bestond uit twee delen. Ten eerste een schets van de historie en de werkzaamheden van de werkgroep en ten tweede een interactief deel waar we met elkaar bezig waren met AI.

De werkgroep schetst de diverse type modellen die worden of zijn toegepast. Daarbij gaat de werkgroep in op de werking van betreffende tools. Wat duidelijk wordt, is dat het belangrijk is om zogeheten attentiewaarde te creëren. Welk woord is inhoudelijk verbonden met alle eerdere woorden, qua onderwerp, taal, klank, et cetera.

Een ander onderwerp dat tijdens de presentatie aangestipt werd, waren de diverse toepassingsgebieden van AI zoals; notuleren (live tijdens je gesprek), samenvatten (ook van meerdere teksten), ideeën genereren (beeld en tekst) , log-analyses, bevindingen uitwerken en testgevallen genereren.

AI moet gezien worden als hulpmiddel. Het ontslaat ons als gebruiker niet van blijven nadenken is een van de boodschappen vanuit de werkgroep.

Werkgroep Sustainability

De werkgroep neemt ons mee aan de hand van de toolkit die is opgeleverd welke activiteiten allemaal zijn ondernomen.

De toolkit is overigens te vinden op de website: https://www.testnet.org/werkgroep/entry/2994/?werkgroep=sustainability-testen.

In de presentatie worden we meegenomen in wat sustainability nu eigenlijk is en wat we als testers daarmee kunnen en wellicht moeten doen.

Er ontstond een levendige discussie wat nu de scope wel moet zijn van sustainability. Het gaat verder dan CO2 en klimaatverbetering. Hele simpele maatregelen kunnen al grote impact hebben.

In de toolkit is ook een definitie van sustainability opgenomen welke gekoppeld is aan het kwaliteitsmodel.

De werkgroep denkt momenteel na welke onderwerpen komende periode eventueel worden opgepakt. Input vanuit de leden is meer dan welkom.

Tot slot

Naast de bestaande werkgroepen zijn nog andere werkgroepen actief op het terrein van tooling en de toekomst van testen.

Ideeën voor nieuwe werkgroepen zijn meer dan welkom.

Wellicht word je hier zo enthousiast van dat je ook lid van een van de werkgroepen wilt worden.

Je kunt je aanmelden via: werkgroepen@testnet.org

Namens de werkgroepen,

Jos van Rooyen

Portefeuillehouder werkgroepen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *