NieuwsMagazine

‘Van hard skills krijgt een tester nooit genoeg!’

Door: Gerben de la Rambelje
Auteur: Randhier Sheombar ● Randhier.Sheombar@bartosz.nl
Randhier Sheombar
‘I don’t know who you are. I don’t know what you want. If you are looking for functional testers, I can tell you I am not, but what I do have are a very particular set of hardskills. Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me an expert in test automation and performance testing…’. [Vrij naar een quote uit de film Taken]
 
Inleiding
Bij klanten worden steeds meer Agile/Scrum projecten uitgevoerd. En daar waar Agile/Scrum inmiddels een algemeen begrip is doet de DevOps-werkwijze nu ook zijn intrede. Voor testers wordt in een korte tijd, lees sprint, verwacht dat de kwaliteit van het geteste product hoog blijft. En dat betekent dat de kennis en kunde van een tester continu moet worden bijgeschaafd. Hier zit voor testers vaak de uitdaging in.
 
Visie
Bij de klant wordt het takenpakket van de tester steeds verder uitgebreid. Naast het traditionele testen wordt tegenwoordig ook verwacht dat de tester zich bezighoudt met geautomatiseerd testen, performancetesten, beheer van omgevingen en andere OPS-taken. Hierdoor is een tester genoodzaakt zich continu te ontwikkelen en nieuwe tooling en technieken zich snel eigen te maken. Naast het feit dat verandering noodzakelijk is, moet deze koers als tester wel bij je passen.
De vraag hierbij is dan ook: hoe kan een tester deze uitdaging te lijf gaan?
 
Strategie
Een strategie kan bijvoorbeeld zijn, om in samenspraak met de leidinggevende, een ontwikkelingsplan (POP) op te stellen. Waarbij je onder andere doelen stelt die specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn. Persoonlijk vind ik een POP achterhaald. Dit reikt vaak naar een prestatiebeloning gekoppeld aan jouw vastgestelde doelen in de POP. Zoals de nadruk ligt op ‘zelfsturing’ in Scrum-teams, kunnen testers ook beter zelf kiezen wanneer, hoe en met wiens hulp ze zich willen ontwikkelen. Deze ontwikkelingsrichting wordt meestal vanuit de operationele werkvloer gestuurd waarbij enige flexibiliteit vereist is. Binnen Agile/Scrum projecten kunnen bij verschillende klanten verschillende tools gebruikt worden, of in een korte tijd kan de keuze van testtooling wijzigen bij lopende projecten. Het kan soms lastig zijn om zoveel tooling kennis op te doen met elk een eigen achterliggende technische basis.
Naast domeinkennis is het ook goed dat testers een beeld vormen van hoe een bepaalde applicatie vanuit architectuur en integratie wordt opgebouwd. Nauwe betrokkenheid bij development geeft een tester een beter beeld van de applicatie die getest moet worden.
Voor mij geldt dat de verwachting van de klant en eventuele trends in de markt het uitgangspunt vormen voor persoonlijke ontwikkeling. Wordt er bij de klant een bepaalde set aan testtools gebruikt, dan verdiep ik mij daarin door bijvoorbeeld trainingen te volgen bij mijn werkgever of via internet. Voorbeelden van e-learning websites zijn ‘pluralsight’ en ‘codeacademy’.
 
Conclusie
Als tester moet je jezelf continu blijven ontwikkelen en misschien bredere kennis en kunde opdoen dan voorheen werd verwacht van traditionele testers. Stilstaan is achteruitgang! Je bent constant op zoek naar het specialisme dat gevraagd wordt vanuit de klant en de markt. Strikt vasthouden aan een POP past hier niet bij. Maar zelf steeds weer op zoek gaan naar antwoorden op technische uitdagingen wél.
Tot zover de ‘hardskills’, naast deze skills verwacht de klant ook dat je het Agile/Scrum-proces eigen hebt gemaakt. Ook moet de tester op zowel communicatief- als sociaal vlak goed ontwikkeld zijn. Enerzijds moeten de requirements helder worden gemaakt door met de business te praten en anderzijds moeten we in staat zijn om op het juiste niveau te communiceren met ontwikkelaars. Deze brugfunctie die wij als testers hebben, vereist enige vorm van aanpassingsvermogen op verschillende niveaus binnen de organisatie. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden voor testers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling. Dus ‘good luck’ als je jouw ‘hard skills’ verder wilt ontwikkelen!

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *