NieuwsMagazine

Van de voorzitter: 2020, een jaar om nooit te vergeten

Auteur: Ruud Teunissen ● voorzitter@testnet.org

Redactie: Paul Beving

Afgelopen maandag (14 december) heb ik geboeid naar onze minister-president zitten luisteren. De inhoud was niet echt onverwacht omdat zoals gewoonlijk het grootste gedeelte al dan niet bewust was uitgelekt. En het was zeker niet waar we allemaal op hadden gehoopt.

Het heeft mij als voorzitter van TestNet, maar zeker ook persoonlijk aan het denken gezet. Terugkijkend op 2020, daar is het immers de tijd van het jaar voor, zie ik dat we als TestNet hard geraakt zijn door de huidige situatie. En het is nog lang niet voorbij. Tot 2020 was onze core business het organiseren van de thema-avonden, evenementen en het bijbehorende netwerken. Persoonlijke interactie. En sinds maart zijn we terecht, veel te weinig bij elkaar gekomen.

Het goede nieuws is dat er meerdere initiatieven zijn om over te schakelen naar onze online-bijeenkomsten. Dit heeft ons in staat gesteld de mogelijkheden te verkennen. En het is in mijn ogen een opmaat naar meer!

Want één ding is duidelijk: ‘online’ gaat bij TestNet nooit meer verdwijnen. Belangrijk pluspunt: we zijn in staat om de presentaties nu inclusief het verhaal vast te leggen en te delen, het aantal deelnemers is (vrijwel) onbeperkt en men kan op elk gewenst moment terugkijken. Dat is voor mij het belangrijkste winstpunt. Uiteraard vraagt dat om een verbetering van onze website, een belangrijk speerpunt voor TestNet in 2021.

TestNet wordt hard geraakt door de huidige situatie. Net als bij vrijwel alle verenigingen loopt het ledenaantal terug omdat leden de toegevoegde waarde van de vereniging niet meer zien en andere prioriteiten stellen. TestNet kan een stootje hebben, het zet ons wel aan het denken. Elke crisis moet je gebruiken om te leren en te veranderen. Uiteraard met behoud van het goede! Namens het bestuur heb ik in elk geval het initiatief genomen om met bekenden en onbekenden uit onze gemeenschap samen, out-of-the-box na te denken over een hernieuwde invulling van de rol van TestNet. Daar waar we meer dan 20 jaar geleden zijn begonnen om het testvak op de kaart te zetten, is het in mijn ogen tijd om de rol van de vereniging te vernieuwen, herijken, of hoe je het ook wil noemen.

Maar laten we ook eerlijk zijn, hoe het gaat met TestNet is van ondergeschikt belang. Zorgen dat ieder van ons samen met vrienden, collega’s en uiteraard familie gezond door deze crisis heen komt is veel belangrijker. En hiernaast doen wat je kunt om aan het werk te blijven en persoonlijk toegevoegde waarde te blijven leveren.

Waar wij ons als TestNet dan ook op focussen is op welke wijze wij de testers en het testvak kunnen (blijven) ondersteunen. En dat zit hem volgens mij vooral in het aanbieden van een vernieuwd platform voor kennisdeling en uitwisseling van good practices. Hoe test je nou goed in een situatie waarin communicatie nog moeilijker is dan normaal? En misschien kunnen wij als TestNet de mogelijkheid bieden om, als zich een de kans op een baan of opdracht voordoet, deze te delen met de testgemeenschap en zo degenen die deze kans nodig hebben, vooruit te helpen.

Uiteraard mis ik de persoonlijke interactie en wordt het een andere Kerst dan gehoopt. Maar het geeft mij ook energie om de komende periode, hoe moeilijk ook voor velen, toch iets positiefs te halen uit de huidige situatie. De tijd die we krijgen wil ik met het bestuur en leden nemen om na te denken over een ongetwijfeld boeiende en bloeiende toekomst voor TestNet. Let goed op jezelf en je naasten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *