NieuwsMagazine

Update vanuit de werkgroepen juli 2022

Auteur: Jos van Rooyen

Redactie: Rachid Ben Allal en Eric Spaargaren

Inleiding

Naast de thema avond die (traditioneel) door de werkgroepen in november wordt verzorgd willen we de leden van TestNet periodiek meenemen in de activiteiten van de verschillende werkgroepen. Waar houden de werkgroepen zich momenteel mee bezig en wat zijn de verdere plannen voor 2022 zijn bijvoorbeeld een paar onderwerpen die we de revue laten passeren.

Werkgroep Model Based Testen (MBT)

De werkgroep MBT is zeer actieve werkgroep die met gemiddeld 6 leden diverse onderwerpen binnen model based testen oppakt. Niet alleen onderling de (tussen) resultaten presenteert maar ook aan de andere werkgroepen en/of op de thema avonden.

Binnen de werkgroep is de keuze gemaakt om te focussen op een beperkt aantal onderwerpen.

Voor 2022 ligt de focus op:

a. Robustness testen afronden (zijn we vorige jaar mee begonnen en willen we afronden)

b. Testen van big data (nieuw)

c. Andere onderwerpen rond data gebruik (uit meeting van werkgroep afstemming, hebben we even geparkeerd tot later)

Werkgroep AI

De werkgroep Testen en AI is dit jaar naast online meetings ook weer gewoon bij elkaar gekomen en iedereen heeft daar van genoten. Na een bijzonder intensief jaar in 2021 waarin er een paper over het Testen van AI is geschreven (en in het Engels is vertaald) en een presentatie op Eurostar is gedaan zijn de activiteiten wat getemporiseerd. De afgelopen periode hebben werkgroep leden onderwerpen gedeeld met de groep over handige tools en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI zoals Copilot GPT3.

Werkgroep data en Testen (BI)

De werkgroep Data en Testen wilt graag kennis en kunde gaan bundelen met de werkgroep van Model Based Testen (MBT). Het doel is om te onderzoeken of de verwerkingen binnen een datawarehouse (DWH) landschap op test gebied ondervangen kunnen worden door het toepassen van MBT. Een eerste sessie heeft daartoe plaatsgevonden met de werkgroep MBT in zeer interactieve setting.

Op basis van deze sessie zijn vervolgactiviteiten gepland om de mogelijkheden verder te verkennen hoe MBT toegepast kan worden.

Werkgroep BDD

De werkgroep BDD (Behaviour Driven Development) is nu ruim een jaar bezig en we hebben verschrikkelijk veel gedaan met een leuke (te!) kleine groep mensen. Toen we begonnen hebben we bepaald wat ons doel als werkgroep was en dat is dat wij als werkgroep voor onszelf helder willen krijgen wat BDD nu is en hoe dit toe te passen. We zoeken naar concrete handvatten voor BDD in de praktijk met een focus niet enkel op test, maar juist ook op het vlak van (deliberate) discovery, requirements en documentatie (living documentation). Deze kennis/ervaring willen we delen met de wereld (TestNet-leden). Daarom willen we dit jaar (ieder jaar?) ons verhaal uitdragen via presentaties (TestNet thema-avonden) en mogelijk publicaties.

Daarmee is ook bepaald dat het expliciet niet ons doel is om allerlei theorie te gaan herkauwen, maar dat we ons vooral willen richten op de dagelijkse praktijk. Daarom zijn we aan de slag gegaan met een praktijk casus én het uit de wereld helpen van een tweetal hardnekkige misverstanden rondom BDD, te weten: BDD is niet testen en BDD is niet testautomatisering. Wij hebben middels diverse interactieve sessies voor onszelf helder gekregen wat deze misverstanden zijn, waar ze vandaan komen, en belangrijker: wat BDD in die context dan wél is of kan betekenen. De uitkomsten gaan we binnenkort delen, in welke vorm weten we nog niet! Maar wellicht een whitepaper, artikel en/of een presentatie tijdens een komend Testnet event.

Daarnaast hebben we al veel tijd en energie gestoken in (en gekregen van) de praktijk casus waar we aan werken. Wij doen dit aan de hand van een leerplatform voor paarden/paardensport welke daadwerkelijk ontwikkeld wordt en waarbij wij direct contact hebben met de twee oprichtsters van het platform, EquiFacts (https://www.equifacts.nl/). Dit levert richting beide partijen mooie inzichten op en geeft ons direct een beeld van welke meerwaarde diverse werkvormen wel of niet bieden. Ondanks dat wij slechts een heel beperkt deel van dit platform meenemen in onze casus zijn er al de nodige zaken aan het licht gekomen waarmee het platform direct verbeterd kon worden. Dus de meerwaarde van BDD is hierin nu al zeer duidelijk geworden.

De rest van dit jaar (en wellicht daarna) gaan we verder met deze casus. Daarnaast hebben we drie nieuwe thema’s gekozen waar we (in deze volgorde) mee aan de slag willen, te weten:

– Hoe start je met BDD binnen een team/organisatie?

– BDD in een andere context dan enkel functionele requirements/testen (bijvoorbeeld UX)

– BDD als basis/bron voor de testaanpak/strategie

Een druk programma waar we als werkgroep met veel plezier aan werken! Maar we kunnen nog wel meer input gebruiken. Daarom willen we op korte termijn ook graag één of twee nieuwe leden verwelkomen in de werkgroep. Meer info of aanmelden: bdd@testnet.org.

Werkgroep sustainability

Na de oproep in de nieuwsflits heeft de werkgroep een kick off gehouden. De werkgroep is ontstaan vanuit de oproep op het najaarsevenement van 2021. Zodra er meer bekend is m.b.t. doelen etc. zullen we dat verder publiceren.

Mochten er vragen zijn n.a.v. deze update meld je dan bij werkgroepen@testnet.org of eerder genoemde emailadressen. Ik breng je graag in contact met de werkgroep. Of kijk even op de website. Heb je belangstelling om deel te nemen aan een werkgroep of wil je een nieuwe werkgroep starten meld je dan bij het eerder genoemde emailadres.

Jos van Rooyen

Portefeuillehouder werkgroepen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *