NieuwsMagazine

Video: Het NL Overheids KetenTestDorp

Redactie: Rob van Steenbergen

Het TestNet najaarsevenement dit jaar was volledig online om de bekende redenen. Het voordeel hiervan is dat alles is opgenomen en dus ook nog even rustig later te bekijken.

We geven elke week een videopresentatie vrij van het najaarsevenement.

Het NL Overheids KetenTestDorp

Spreker: René Tuinhout

Enige jaren geleden is, op initiatief van de overheid en onder regie van het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming) een whitepaper ‘Good practices Ketentesten’ samengesteld.
Als uitvloeisel van dat whitepaper is sindsdien, zonder budget, gewerkt aan het opzetten van een Nederlands KetenTestDorp:
Een dataverzameling van gerelateerde data waarin burgers ‘leven’: Ze hebben een BSN, een rijbewijs, een inkomen, ze begaan verkeersovertredingen et cetera.
Dit alles met gefingeerde data met als doel om gemakkelijker, sneller en goedkoper ketentesten tussen (in eerste instantie: overheids-)
organisaties in Nederland mogelijk te maken.
Enkele overheidsorganisaties maken inmiddels gebruik van dit overheids KetenTestDorp.

Deze presentatie laat zien wat de doelen zijn van het Overheids KetenTestDorp, het proces dat tot nu toe doorlopen is, de resultaten die tot nu toe zijn bereikt én de toekomstplannen voor de verdere ontwikkeling van een concept dat de overheid in de komende jaren veel kosten zal besparen en daarnaast veel zorgen rondom privacy in testgegevens zal wegnemen.

https://youtu.be/lETejisJ3UI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *