NieuwsMagazine

Boekreview ‘Andy Hunt – Pragmatic Thinking and Learning, Refactor Your Wetware’

Auteur: John Kronenberg ● John.Kronenberg@bartosz.nl
joh_kronenberg_redactie
Een boek dat ik al een tijdje op mijn leeslijst had staan, is deze van Andy Hunt. Andy Hunt is één van de zeventien schrijvers van het Agile Manifesto en hij is schrijver van boeken over software development. Samen met Dave Thomas heeft hij de interessante boekenserie ‘The Pragmatic Bookshelf‘ gestart. Het boek dat ik uit deze serie review is zonder twijfel ook zeer geschikt voor de testcommunity. Waarom ik dat vind, wordt verderop in deze review duidelijk.
Boekopbouw
De titel van het boek maakt al direct nieuwsgierig. Met ‘Refactor Your Wetware’ bedoelt de schrijver dat je je brein moet ‘her-programmeren’ wanneer je nieuwe vaardigheden en technologieën wilt leren. In het boek leer je dan ook hoe de hersenen werken en hoe je je voordeel kunt doen met deze kennis.
andyhunt
Het boek telt negen hoofdstukken en is naast een leesboek ook een doe-boek. In ieder hoofdstuk wordt de lezer gevraagd om oefeningen te doen. Oefeningen die tot doel hebben inzicht te geven en uiteindelijk gedrag te veranderen. Door het hele boek heen geeft de schrijver tips aan de lezer. Deze tips zijn genummerd en stuk voor stuk interessant. Om een idee te geven over welke soort tips we het dan hebben: ‘Tip 3: know what you don’t know’, ‘Tip 7: Learn the skill of learning’, ‘Tip 8: Capture all ideas to get more of them’ en ‘Tip 16: Step away from the keyboard to solve hard problems’. Wel veel open deuren misschien, maar om ze zo in tipvorm te lezen is handig.
De hoofdstukken
Het boek opent met uitleg van het Dreyfuss model. In de zeventiger jaren hebben de gebroeders Dreyfuss onderzocht hoe mensen vaardigheden ontwikkelen. Uit dat onderzoek is een vijf-stadiamodel ontwikkeld. Het zijn de stadia die een professional doorloopt om van een beginner naar expert te groeien. Na dit hoofdstuk volgen hoofdstukken die de lezer helpen naar een expert te groeien. Volgens de schrijver heb je een aantal mentale vaardigheden nodig om die groei te bereiken (‘Refactoring Your Wetware’).
Een heel goed hoofdstuk gaat over de twee door de schrijver onderkende cognitieve stijlen. De zogeheten R-mode (Rich) en de L-mode (Linear), een variant op de welbekende linker- en rechterhersenhelft (de schrijver vindt dat we het gebruik van linker- en rechterhersenhelft niet meer moeten gebruiken, maar dat terzijde). Kortgezegd, logisch denken wordt onder L-mode geschaard en intuïtie hoort onder de R-mode. L-mode is nodig, maar niet voldoende. We moeten meer R-mode in ons leven brengen, zegt de schrijver.
In de volgende hoofdstukken van het boek komen onder andere onderwerpen voorbij die de lezers helpen meer vanuit R-mode te denken.
Samengevat
Het boek ‘Pragmatic Thinking And Learning’ is zeer geschikt voor de testers onder ons die R-mode denken (onder andere intuïtie) een belangrijkere rol in hun (professionele) leven willen geven. Genoeg handvaten worden aangereikt om R-mode denken te ontwikkelen. Met tot slot de opdrachten en de tips is dit boek een zeer plezierig en leerzaam boek om te lezen. Dit boek beveel ik jullie van harte aan.
Nog niet overtuigd? Lees dan deze illustratieve mindmap van het boek:mindmapweb-1
 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *