NieuwsMagazine

Een interview met… Harro Philip

Auteur: Rob van Steenbergen ● rob@chickenwings.nl ● @rvansteenbergen
Harro_PhilipIn deze aflevering van TNN heb ik een interview met Harro Philip (Harro.Philip@ordina.nl).
Hoe ben je in het test vak terecht gekomen?
In 1995 had ik mijn HBO Wiskunde informatica in deeltijd afgerond. Gelijktijdig ontstond een verzelfstandiging van mijn toenmalige werkgever en werd ik financieel beleidsmedewerker bij De Basis, Stichting voor openbaar primair onderwijs in Arnhem.debasis
Eind 1998 had ik deze nieuwe functie naar ieders tevredenheid vormgegeven en begon het werk routinematig te worden, waardoor ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Ik solliciteerde bij KZA, toen nog onderdeel van de TAS Groep, en werd na de bekende analytische testen aangenomen. Ik startte dus per 1 januari 1999 als tester bij KZA.
HoofdWat bedoel je met ‘de bekende analytische testen’? Ik ken ze zelf niet.
Een onderdeel van veel sollicitatie procedures is, naast de persoonlijkheidstoetsen zoals PAPI en WorkPlaceBigFive, de toets op cognitieve vaardigheden waarbij uiteraard het analytisch vermogen een belangrijk onderdeel is. De oorsprong voor zover ik weet ligt bij Volmac. De toets wordt in verschillende vormen nog steeds toegepast.
Hoe stond je toen tegenover testen, wat dacht je van testen voordat je er echt iets van begon te leren of te ontdekken?
Toentertijd was het vooral nieuwsgierigheid naar en de behoefte om in een nieuwe wereld te stappen waar mijn opleiding en mijn analytisch vermogen meer tot zijn recht komt, namelijk informatievoorziening. Aangezien ik na veertien jaar nog in deze wereld rondloop, is het een goede keuze geweest.
Wat voor veranderingen heb je de afgelopen veertien jaar gezien in het testvak?
Dit vind ik een lastige vraag, er zijn op zeer veel vlakken veranderingen te zien. Ik geef een korte opsomming.
Door het grote millenniumvraagstuk heeft het testvak een enorm impuls gekregen en heeft zich definitief gevestigd binnen de ICT-wereld. Daar begint het mee.
metricsDe gehele IT-wereld is enorm veranderd door bijvoorbeeld de Service Oriëntatie, internettechnologie, mobiele technologie, Agile werkwijzen, BPM in plaats van losse applicaties, etcetera.
Het testvak heeft zich sterk ontwikkeld in zowel algemene zin als in de zin van:
• de vele specialisaties die binnen het test vak zijn ontstaan;
• de testautomatisering die een enorme ontwikkeling doormaakt;
• de bestuurlijke kant van testen doordat de integratie van het testvak in de development life cycle en application life cycle in rap tempo wordt doorgevoerd.
Als je kijkt naar specialisatie in het testvak, in hoeverre heb jij je gespecialiseerd in een bepaald onderdeel?
Als ik naar mij zelf kijk, ben ik vooral generalist en heb me in de loop van de tijd gespecialiseerd in de proces– en organisatiekant van het vakgebied met een sterke koppeling naar de competentatieve en dienstverlenende elementen daarvan. Dit is wel erg globaal, dus zal ik het proberen concreter te maken.
Het testvak en de tester daarbinnen gaan waarde toevoegen aan de realisatie en/of wijzigingen van IT-oplossingen als ze verbonden zijn met de oplossing en het proces van realiseren/wijzigen. Testen is al lang niet meer een activiteit die je op een eiland binnen een organisatie uitvoert en die alleen door testers uitgevoerd mag worden.
Bepaal je koers!Vakbroeders die vanuit dat dogma redeneren zullen buiten de testboot gaan vallen. Als dit een nieuwe gedachte voor je is, raad ik aan om het TestNet jubileum boek ‘Bepaal je koers! Toekomst en Trends in testen’ te lezen.
Om het testvak zijn waarde in de tegenwoordige en toekomstige tijd te laten behouden zal het volledig moeten integreren in zowel de Development life cycle en Application Life cycle Management als in de structuur van de IT- en projectorganisatie. Deze integratie zal dusdanig moeten plaatsvinden dat een aantoonbaar kwalitatief oordeel gegeven kan blijven worden vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit vergt de nodige regie. Dit is kwaliteitsmanagement in de volle breedte maar dan gericht op het aantoonbaar maken van de productkwaliteit.
Dit is de kern van mijn drijfveer om de regierol binnen ons vakgebied te introduceren en te concretiseren, wat ik uiteraard niet alleen doe.
Zit je met deze rol in de buurt van de rol ‘kwaliteitsmanager’? Waarbij de focus dan meer ligt op processen en de kwaliteit van processen? Dit is iets wat in principe al bestaat.
Gezien de discussies die er in de werkgroep Testregie en later ook in andere gremia gevoerd zijn, ligt het voor de hand om de rol in de buurt van de kwaliteitsmanager of QA-manager te zien, we hebben het niet voor niets ‘De kwaliteitsregisseur’ genoemd.
Aangezien testen één van de kwaliteitsmaatregelen is die een organisatie kan en moet nemen is dat ook niet vreemd. Ik ben van mening dat testen als een expliciet te implementeren kwaliteitsmaatregel gezien moet worden.
De KwaliteitsregiseurDe implementatie moet gericht zijn op vier grote onderwerpen, namelijk
1. Organisatie: het beleidskader, managementstructuur en verantwoordelijkheid daarbinnen;
2. Integrale teststrategie: samenhangend geheel van kritische succesfactoren; risicogebaseerde aanpak; betrokkenheid acceptanten; testsoorten en testtypes; formele overdrachtsmomenten; defect categorieën; testomgevingen, etcetera.
3. Competenties van de testprofessionals en het te hanteren kennismanagement;
4. De te gebruiken (geautomatiseerde) middelen.
Om te stellen dat deze rol dus al bestaat, is niet terecht. Laat dit onderwerp een mooie brug vormen tussen kwaliteitsmanagement en testmanagement.
Hoe vertel je een ontwerper bijvoorbeeld hoe hij de productkwaliteit beter kan maken? Kun je hier een voorbeeld van geven?
Een ontwerper vertellen hoe hij de productkwaliteit beter kan maken is de operationele invulling van het testvak. Hier kunnen testers het antwoord prima zelf op verzinnen en misschien wel beter dan ik dat kan 🙂
Als een tester die dit interview straks leest en geïnteresseerd is om zich wat meer te verdiepen in dit perspectief op testen, wat voor boeken of literatuur, cursussen kan je hem of haar dan aanraden om mee te beginnen (naast het eerder genoemde boek en de whitepaper ‘De Kwaliteitsregisseur’)?
Tja, dat kan een hele lijst worden. Om dit goed te kunnen doen heb je een rijk gevulde rugzak nodig. Een rugzak die niet alleen bestaat uit testboeken en testkennis en –ervaring, maar ook boeken, training, kennis en ervaring in methodologie van systeemontwikkeling, architecturen, informatiemanagement, projectmanagement, programmamanagement, veranderkunde, kennismanagement, competentiemanagement, training & coaching, kwaliteitsmanagement, leiderschap en opdrachtgeverschap. Ik ben vast nog wat vergeten.
Om toch een paar boeken te noemen, begin februari 2013 is een TestNet-thema-avond gehouden waar twee boeken werden geïntroduceerd over dit onderwerp die beide een goed gevulde lijst aan referenties hebben:
• Quality Supervision
• Regie van Kwaliteit
Daarnaast is er in maart 2012 het boek ‘Succes met Opdrachtgeverschap’ gelanceerd.

3boeken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *