Afgeronde werkgroepen

Training en CoachingAfgerond

Inzicht te verschaffen in wat er allemaal mogelijk is om jezelf en vakgenoten gericht te trainen en succesvol te coachen.

info

Werkgroep Test RegieAfgerond

Als kwaliteitsregisseur zie je toe dat toeleveranciers de afgesproken productkwaliteit leveren en houd je je bezig met het incrementeer verbeteren van de kwaliteit in het IT-voortbrengingsproces.

info

Werkgroep TestautomatiseringAfgerond

Testautomatisering is hot. In de revolutie naar agile, scrum en devops wordt testautomatisering gezien als de "holy grale" voor een snel kwaliteitsoordeel. Wat betekent dit voor ons als testers?

info

Werkgroep Software Testers BenchmarkAfgerond

De benchmark is een vragenlijst die inzicht moet gegeven in de tester @ work.

info

Werkgroep Product Risico AnalyseAfgerond

Het doel van deze werkgroep is het tot stand brengen van een PRActical Guide (daarom heeft de werkgroep de subtitel “PRA in PRAktijk”).

info

Werkgroep Privacy en TestdataAfgerond

Het College Bescherming Persoonsgegevens trekt hier tegen ten strijde. Testers kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van persoonsgegevens.

info

Werkgroep Opleiding Testen op HBO of Academisch NiveauAfgerond

Het doel van de werkgroep is de mogelijkheid en haalbaarheid te onderzoeken van een HBO / Academische Testopleiding in Nederland.

info

Werkgroep MetriekenAfgerond

Doelstelling was initiatieven te ontplooien om relevante gegevens van een groot aantal testprojecten te verzamelen, vast te leggen en beschikbaar te stellen voor de test- en metriekenwereld.

info

Werkgroep Kennisgroep UsabilityAfgerond

De kwaliteit van methoden, technieken en resultaten van usability testen verhogen door het actief delen van kennis en ervaring via bedrijven en opleidingsinstituten.

info

Werkgroep ISO 29119Afgerond

De werkgroep is sinds enkele jaren betrokken bij de ontwikkeling(en) van de internationale ISO 29119 standaard, die de BS7925-1, BS7925-2, IEEE 610, IEEE 1044 en ISO 9126 opvolgt.

info