Werkgroep Metrieken – TestNet

Werkgroepen

Werkgroep Metrieken Afgerond

OverDoelstelling was initiatieven te ontplooien om relevante gegevens van een groot aantal testprojecten te verzamelen, vast te leggen en beschikbaar te stellen voor de test- en metriekenwereld.

Deze werkgroep is niet meer actief. De trekker van deze werkgroep was Henry Peters.

De werkgroep Testmetrieken was ontstaan uit contacten tussen NESMA, Testnet en Laquso (Laboratory of Quality Software). Laquso was een samenwerkingsverband vanuit de universiteiten van Eindhoven en Nijmegen.

Doelstelling was initiatieven te ontplooien om relevante gegevens van een groot aantal testprojecten te verzamelen, vast te leggen en beschikbaar te stellen voor de test- en metriekenwereld. Daarmee kunnen met name organisaties die bijdragen aan deze gegevensverzameling hieruit weer kengetallen en karakteristieken bepalen voor het begroten, besturen en evalueren van hun eigen testtrajecten, en ook kunnen ze deze testtrajecten benchmarken. Daarnaast kunnen zulke gegevens ook in andere vormen beschikbaar worden gesteld.

De werkgroep heeft verschillende activiteiten uitgevoerd:

 • Het vaststellen van een gedefinieerde en praktisch hanteerbare set metrieken en onderliggende benodigde variabelen
 • Een systeem/werkwijze voor het verzamelen, analyseren, beheren en beschikbaar stellen van ervaringscijfers
 • Het uitvoeren van een uitgebreide pilot om het proces van gegevensverzameling en de resultaten hiervan in de praktijk te toetsen. Er is inmiddels een redelijke verzameling gegevens van 48 testprojecten met diverse analyses.
 • Het onderbrengen van de initiele gegevensverzameling uit de pilot en de definitieve werkwijze voor gegevensverzameling en onderhoud bij een vaste beheerorganisatie. Op dit punt wordt samengewerkt met ISBSG, een internationale organisatie die al enige jaren ervaringscijfers over IT-projecten verzamelt.

 

De werkgroep heeft haar activiteiten afgerond en overgedragen. Belangstellenden kunnen zich voor meer informatie wenden tot de trekker van deze werkgroep, Henry Peters, of tot LaQuSo.

De werkgroep bestond uit:

 • Henry Peters (NESMA, voorzitter)
 • Harrie Vaasen (NESMA)
 • Bert Paping (NESMA)
 • Theo Kersten (NESMA)
 • Rob Baarda (Testnet)
 • Ed Brandt (Testnet)
 • Rob Henzen (Testnet)
 • Henk Schimmel (Laquso)
 • Alessandro di Bucchianico (Laquso / TU Eindhoven)