Werkgroep Testen en AI – TestNet

Werkgroepen

Werkgroep Testen en AI

OverArtificial Intelligence (AI) speelt een steeds grotere rol in de samenleving, vooral in de vorm van zelflerende systemen. Deze systemen kunnen patronen herkennen in beelden en in gegevensbestanden.
Werkgroep afbeelding

Trekker: Hannie van Kooten

Zoekt nog leden: Ja

Inleiding

Artificial Intelligence (AI) speelt een steeds grotere rol in de samenleving. Iedereen kan tegenwoordig ervaring opdoen met generatieve AI, door het laten maken van teksten of beelden. Er wordt druk geëxperimenteerd met prompt crafting om deze tools als assistent te kunnen gebruiken om ze bijvoorbeeld testcases te laten maken. Deze nieuwe software maakt grote ontwikkelingen door. Maar hoe werken deze tools? En zit er ook een keerzijde aan? Wat betekent dit voor ons vak van tester?

De werkgroep

De werkgroep Testen en AI bestaat sinds 2018 en we hebben ons in het begin geconcentreerd op het onderzoeken van test tools met AI. (Whitepaper Testen met AI). Daarna hebben we de focus verlegd naar het testen van systemen met AI. Dat resulteerde in een nieuwe White paper Testen van AI, die we in 2021 gepresenteerd hebben bij TestNet en op Eurostar.
De werkgroep volgt de huidige snelle ontwikkelingen met interesse en we komen 6-wekelijks samen, op locatie of digitaal. Er is veel ruimte voor persoonlijke inbreng.

De leden van de werkgroep hebben inmiddels veel kennis opgedaan over AI, zeker de grote kern van leden die al lange tijd actief is. Dit heeft geholpen om de mystiek rond AI weg te nemen en er vervolgens praktische gesprekken over te voeren.. We raden aan om te beginnen met de Nationale AI-cursus en vervolgens onze White papers en de overige documenten op deze pagina door te nemen.

Artikelen en presentaties

Testen mét AI

Testen ván AI

Generatieve AI

Presentatie op de werkgroepenavond november 2023: Nederlands

White papers

  • Onze whitepaper over het testen met AI 2019: Nederlands
  • Onze whitepaper over kwaliteit en testen van AI 2021: Nederlands & Engels

Leden

De werkgroep bestaat uit de volgende leden.

Hannie van Kooten (trekker)
Sander Mol
Rik Marselis
Marco Verhoeven
Martin van Helden
Peter Collewijn
Johannes Sim
Han Duisterwinkel
Kyra Hameleers
Marinelle van Dongen

 

Verder bedanken we onze oud-leden die lange tijd hun enthousiasme en kennis hebben bijgedragen aan de werkgroep: Mariëlle van der Sluys, Gerline van Lieburg, Richard van Emmerik, Okto Wahjuwibowo, Reza Samie Fanny, Sebastiaan van Houdt, Sander Schrama, Taco Verhagen, Ramin Sadeghi Zadeh, Marek Lof, René Hegeman, Lysette Caetano do Rego, Yalçin Türkyilmaz, Gerald de Vrieze en Martin Heining.

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar ai@testnet.org