Werkgroep Business Intelligence Testen – TestNet

Werkgroepen

Werkgroep Business Intelligence Testen

OverHet doel van de werkgroep is om de meest belangrijke en urgente vragen van testanalisten en -managers te beantwoorden daar waar het gaat om Datawarehouse- Big Data omgevingen.
Werkgroep afbeelding

Trekker: Michael Klijn 

Zoekt nog leden: Ja

Inleiding

Data en Testen heeft een behoorlijke vlucht genomen! Hoeveel data kunnen wij aan met behoudt van voldoende kwaliteit en hoe doen wij dit voor zowel een DWH als een Big Data omgeving (Data Lake)? Hier springt de werkgroep Business Intelligence Testen op in.

Datawarehouse- en Big Data (beiden BI) projecten hebben tot doel de beschikbare data om te zetten in bruikbare informatie, zodat organisaties slimmer kunnen werken en een competitief voordeel weten te bereiken. DWH- en Big Data projecten zijn vaak trajecten ‘van de lange adem’, en bieden zowel technische als organisatorische uitdagingen. Dit vergt van testers (analisten en coördinerende functies) specifieke kennis en vaardigheden.

Een integrale testaanpak voor DWH- en Big Data projecten is niet voorhanden: ICT-leveranciers bieden veelal (uitstekende) deeloplossingen maar een complete roadmap voor het testen hiervan ontbreekt nog. Als werkgroep willen we de volgende stap te zetten in de volwassenheid van het testen van Datawarehouses en Big Data omgevingen. Hierbij willen wij inzoomen op de benodigde competenties (kennis en kunde) dat van de tester gevraagd wordt. Wij zijn dan ook benieuwd of er ook daadwerkelijk verschillende competenties benodigd zijn als tester bij een DWH- of Big data omgeving.

Doel werkgroep

Het doel van de werkgroep is o.a. om de meest belangrijke en urgente vragen van testanalisten en -managers te beantwoorden daar waar het gaat om Datawarehouse- Big Data omgevingen, dit kan ook tijdens discussie momenten in een besloten werkgroep meeting. De toekomst brengt bedrijven/organisaties al meer naar Big Data gedreven omgevingen, de leden van de werkgroep delen graag de kennis en kunde van DWH projecten en inventariseren hoe dit zich verhoudt tot een Big Data project. Op dit moment is de werkgroep voornamelijk bezig met het inzoomen op de benodigde competenties van een (data) tester bij een DWH- of Big Data omgeving.

Randvoorwaarden

Materialen worden verzameld en verspreid onder Creative Commons richtlijnen, waarbij er gebruik gemaakt wordt van DropBox.

Resultaten/documentatie

De werkgroep streeft ernaar om met de komende 2 meetings voldoende materiaal te hebben verzameld om te starten met een blog reeks, waarbij wij jullie graag meenemen in wat er van een (data) tester gevraagd wordt op Big Data projecten en hoe dit verschilt van DWH projecten.

Leden

  • Annemiek van der Vee
  • Brian Engel
  • Michael Klijn
  • Carmen van der Veen
  • Martijn de Ruijter
  • Peter Endema
  • Petra Osephius
  • Roy Jacobs
  • Arnout Groen
  • Kees Leeuw

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar werkgroepen@testnet.org.