NieuwsMagazine

Een digitale strategie is nooit af

Strikt voldoen aan de succesfactoren is niet genoeg

Het ontwrichtende effect van de digitale transformatie is onmiskenbaar. Een belangrijke component van een digitale transformatie is de digitale strategie. Die moet helder maken wat een organisatie wil bereiken met data en technologie. Klaas Brongers en Martin van den Berg constateren dat organisaties in hoge mate voldoen aan succesfactoren voor een digitale strategie maar dat een digitale strategie nooit af is.

Om een beeld te vormen hoe een digitale strategie[1] in de praktijk wordt toegepast hebben wij gesproken met verantwoordelijke managers voor de digitale transformatie van zeven verschillende organisaties: een zorgconcern, een pensioenuitvoerder, een ziekenhuis, een verzekeraar, een grote gemeente, een universiteit en een aanbieder van IT-oplossingen. Wij hebben nagegaan in hoeverre negen succesfactoren voor een digitale strategie daadwerkelijk benoemd worden, waarbij de mate waarin varieert van “nadrukkelijk benoemd” tot “niet benoemd”. In tabel 1 zijn de resultaten samengevat.

https://www.agconnect.nl/artikel/een-digitale-strategie-nooit-af

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *