Werkgroep Business Intelligence Testen

Trekker: Armando Dörsek

Zoekt nog leden: Ja


Inleiding

Business Intelligence & Datawarehouseprojecten hebben tot doel de beschikbare data om te zetten in bruikbare informatie, zodat organisaties slimmer kunnen werken en een competitief voordeel bereiken. BI&DWH-projecten zijn vaak trajecten ‘van de lange adem’, en bieden technische én organisatorische uitdagingen. Dit vergt van testers (analisten en coördinerende functies) specifieke kennis en vaardigheden.

Een integrale testaanpak voor BI&DWH-projecten is niet voorhanden: ICT-leveranciers bieden veelal (uitstekende) deeloplossingen maar een complete roadmap voor het testen van BI&DWH ontbreekt nog. Als werkgroep willen we de volgende stap te zetten in de volwassenheid van het testen van Business Intelligence & Datawarehouses.

Doel werkgroep

Het doel van de werkgroep is om de meest belangrijke en urgente vragen van testanalisten en -managers te beantwoorden daar waar het gaat om Business Intelligence & DWH, zoals:

Overzicht bieden van testtools (al dan niet geautomatiseerd);
Verzamelen en aanbieden van “projectversnellers”, zoals een standaard set aan SQL-queries;
Opstellen van een functieprofiel van een BI&DWH-tester incl. opleidings- en ervaringseisen;
etc.

Randvoorwaarden

Materialen worden verzameld en verspreid onder Creative Commons richtlijnen

Resultaten/documentatie

De eerste resultaten zullen worden gedeeld op een thema avond.

Leden

 • Annemiek van der Veen
 • Armando Dörsek (vz)
 • Brian Engel
 • Carmen van der Veen
 • Ferran Rohaan
 • Geri Kruitwagen
 • Guilliano Poepon
 • Martijn de Ruijter
 • Onko Kaptein
 • Peter Endema
 • Peter van Zijl
 • Petra Osephius
 • Roy Jacobs


Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar werkgroepen@testnet.org.