NieuwsMagazine

werkgroepen@testnet.org

Auteur: Bernd Beersma ● werkgroepen@testnet.org
BerndAls portefeuillehouder Werkgroepen binnen het TestNet bestuur wil ik de werkgroepen een prominentere en actievere rol geven binnen TestNet. Allereerst maar even een korte introductie van het begrip werkgroep. TestNet bestaat als vereniging uit enthousiaste en gedreven testprofessionals die op verschillende manieren hun kennis en kunde kunnen overdragen op anderen binnen de vereniging. Eén van deze manieren is een werkgroep.
Binnen TestNet is een aantal werkgroepen actief op een diversiteit aan gebieden, bijvoorbeeld Agile, BI en TestAutomatisering. De werkgroepen hebben een verschillend karakter. Er zijn er die een duidelijk einddoel hebben en dit binnen een vooraf gedefinieerd tijdpad afronden. De werkgroep ‘Opleiding testen op HBO of Academisch Niveau’, heeft als doel ‘De mogelijkheden en haalbaarheid onderzoeken van een HBO / academische testopleiding in Nederland’. Zij zijn druk bezig met het maken van een curriculum en een visie document en zijn al in een vergevorderd stadium.
Maar er zijn er ook, waarbij het regelmatig bijeenkomen en discussiëren over het vakgebied de leidraad vormen. Daarnaast hebben we vanuit TestNet één keer per jaar de werkgroepenavond. Op deze avond hebben de werkgroepen de mogelijkheid om zich te presenteren en te profileren en heb jij als TestNetter de kans om te kijken wat de werkgroepen nu daadwerkelijk doen. Tijdens het voorjaars- en najaarsevenement krijgen de werkgroepen ook de mogelijkheid om te helpen als het centrale thema hun raakt. Zo heeft de werkgroep Agile zich tijdens het najaarsevenement in 2013 ingezet met een diversiteit aan onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de open space.
Terwijl ik dit zo schrijf, zie ik dat we toch best wel activiteiten ontplooien, maar er is, denk ik, ruimte voor meer. Vanuit het bestuur is de wens uitgesproken om te kijken hoe de werkgroepen een nog actievere rol kunnen spelen binnen de vereniging. Het is tenslotte de bedoeling, dat naast de mensen die deel uit maken van de werkgroep, ook overige TestNet leden kunnen profiteren van wat de werkgroepen voortbrengen. De komende tijd zal ik de werkgroepen actief benaderen, om zo de doelstelling van de verschillende werkgroepen te inventariseren. Zodra dit gedaan is, zal ik deze via de verschillende werkgroepenpagina’s op onze site weer terugkoppelen aan jullie, de leden. Zodat je duidelijk kunt zien ‘What’s in it for me?’. Daarnaast gaan we vanuit TestNet ook de behoefte inventariseren die de werkgroepen hebben om zo te kijken hoe we dit beter kunnen faciliteren.
Er is een tweetal werkgroepen die op dit moment een doorstart maakt en de overige werkgroepen zijn op dit moment al weer doende met het  ontwikkelen van ideeën die zij willen oppakken binnen de werkgroep. Zoals je dus kunt lezen, zit er volop activiteit in de verschillende werkgroepen, maar er is altijd ruimte voor meer ideeën en creativiteit.
Mocht je als TestNetter geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een werkgroep, of zelf een werkgroep willen starten, meld je dan aan via de contactpagina van de TestNet website of stuur een mail naar werkgroepen@testnet.org.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *