NieuwsMagazine

Video review: Shift Left (DevOps) the Right Way

Auteur: Gilbert Smulders ● gilbert.smulders@viqit.nl
Op dit moment zijn we binnen het TestNetNieuws ook druk bezig met het jubileum evenement. Het leek me oorspronkelijk ook leuk om een video review te doen over de afgelopen vijftien jaar. Tijdens mijn zoektocht naar een leuke video hierover liep ik tegen de Agile Testing Day Mondays aan. Dit is een serie webinars die door de Agile Testing Days worden aangeboden. Daar was ook een webinar van Jean-Paul Varwijk. Dat is toch ook wel iemand die de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd aan ons vak. Bovendien begon zijn presentatie met hele oude softwareontwikkelplaatjes. Vandaar de keuze voor deze video.
De spreker
Jean Paul Varwijk is een collega op mijn huidige opdracht. Daar heb ik een korte periode met hem op een afdeling gewerkt waar hij Thoughtleader voor testen was. Hij organiseert daar regelmatig events op het gebied van testen. Ook is hij een graag geziene gast op de diverse testevenementen, waar hij ook regelmatig een presentatie verzorgt. Zijn blogs kun je terugvinden op zijn site https://arborosa.org. Daarnaast is hij lid van de groep Dutch Exploratory Workshop on Testing (DEWT). Een initiatief van een aantal gepassioneerde testers om peer workshops over Exploratory Testing te organiseren.
De presentatie
Jean-Paul begint eigenlijk zijn presentatie erg saai met een stuk historie en daarbij horende ingewikkelde plaatjes. Als hij deze historie heeft uitgelegd, komt hij bij de huidige situatie. Daarbij begint hij over de Shift Left theorie. Ook hier start hij met wat lastige plaatjes die hij probeert uit te leggen. Nog steeds erg ingewikkeld allemaal. Maar als hij over de praktijk praat, wordt het wat duidelijker. Daarbij legt hij uit dat ze in zijn team de beweging naar DevOps hebben gemaakt. Daarbij heeft hij geprobeerd de Shift Left te implementeren. Basis was om beheer en test naar links bewegen. Oorspronkelijk was het beeld hierbij om vroeg toegang te krijgen tot requirements, zodat testers hun scripts konden schrijven. Maar dat is natuurlijk niet echt een Shift Left. Dan moet je ook echt testen zo vroeg mogelijk gaan uitvoeren. Datzelfde geldt voor beheer. Zo snel mogelijk moet worden vastgesteld of het werkt op productie en of de software onderhoudbaar is.
Vervolgens projecteert hij dit op DevOps. Daarbij begint hij met de Delivery Pipeline van development via test naar productie. Hierin zijn Continuous Integration en Continuous Deployment een bekend onderdeel voor veel DevOps teams. Dit is echter nog geen Shift Left. Hij benoemt daarom continuous testing, wat verder gaat dan alleen testautomatisering. Testen verschuift daarbij zowel naar links als naar rechts. Daarbij wordt gesproken over testbaarheid van de te bouwen software, over acceptatiecriteria, hoe te testen, hoe het product gebruikt moet gaan worden, et cetera. Om dat goed te kunnen doen heb je ook Continuous Monitoring nodig. Dat geeft vroeg inzicht in wat het product doet. Bovendien levert dit ook weer nieuwe testen op. Daarbij is echter ook Continuous Planning essentieel. Dit gebeurt niet alleen in de sprint planning. Dit moet ook verder vooruit kijken naar milestones in de toekomst. Om dit allemaal te kunnen doen heb je Continuous Collaboration nodig. Binnen het team maar ook daarbuiten moet worden samengewerkt. Ten slotte benoemt Jean-Paul de Continuous Feedback & Improvement. Dit doe je niet alleen in Retrospective. Maar je moet continu blijven leren vanuit die monitoring en vanuit die samenwerking. Samenvattend geeft hij aan dat je dus niet alleen de technieken moet aanpakken voor CI en CD. Maar pas als je de andere zaken ook oppakt kun je echt de Shift Left maken en DevOps efficiënt en effectief doen.
Mijn visie
Ik was blij dat ik me door de saaie historie heb kunnen worstelen. Pas toen hij klaar was met de theorie en begon over de praktische invulling van Shift Left, werd het begrijpelijk en interessant. Vooral zijn verhaal over Continuous Testing was natuurlijk heel herkenbaar. Dit kun je Continuous Testing noemen of Kwaliteitsmanagement. Je bent immers continu met de kwaliteit van de software bezig. Dat doe je niet alleen in de testfase, maar gedurende het hele traject. Om dat goed te kunnen doen heb je inderdaad meer nodig. Planning, monitoring, samenwerking en verbeteren zijn essentiële onderdelen. Ik vind het wat te populistisch om ze allemaal als Continuous te benoemen. Gevaar daarbij vind ik dat je daarbij afbreuk doet aan de noodzaak ervan. Iedereen zal er zich bewust van zijn dat samenwerking binnen DevOps essentieel is. Als je het Continuous Collaboration gaat noemen, wordt dit al snel vaag en discutabel.
Al met al een aardig verhaal over Shift Left binnen DevOps die je zeker even moet bekijken als je in een DevOps team werkt. Sterkte tijdens het eerste deel!
Bekijk de video hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *