NieuwsMagazine

Van de voorzitter: TestNet gaat voor goud!

Auteur: Ruud Teunissen ● voorzitter@testnet.org

Redactie: Eric Spaargaren en Paul Beving

Eens per jaar organiseren wij met het bestuur een Poten-Op-Tafel-sessie. Het doel is ons tijdens een sessie een keer niet druk te maken over de operatie (hoe gaat het met de evenementen, werkgroepen, leden) maar terug te blikken en vooruit te kijken. Omdat we stil staan bij wat er allemaal goed is gegaan en kijken naar wat we anders (beter?) willen doen, is het vergelijkbaar met een retrospective. Met een verschil: we doen het eens per jaar en niet elk evenement. Belangrijkste agendapunt bij de laatste POT-sessie was de toekomst van TestNet en de bijbehorende doelstelling. Laat me dat uitleggen:

Terug naar het verleden en op naar de toekomst!

De huidige doelstellingen van TestNet zijn opgesteld bij de oprichting in 1997. Tijd voor een feestje, we zijn immers volgend jaar vijfentwintig jaar actief. Daarover een volgende keer meer, samen met de evenementencommissie zijn we bezig met het voorbereiden van een fantastisch evenement in mei 2022. Waar we het in het bestuur over eens zijn: wij gaan voor goud en dus op naar de vijftig jaar.

In de afgelopen vijfentwintig jaar is het testvak enorm veranderd. Daar waar de opkomst van testen als vak apart met name de eerste tien tot vijftien jaar heeft gedomineerd, zijn de laatste jaren de grenzen tussen testen en aanpalende disciplines door de introductie en het succes van onder meer Agile en DevOps vervaagd. Gevolg is dat veel organisaties en experts testen niet meer zien als een apart vak, de expliciete rol van tester lijkt te zijn verdwenen en een carrière in testen misschien wel net zo moeilijk is geworden als in 1997. Testen is binnen de huidige context veelal één van de disciplines of specialiteiten die essentieel zijn voor de ‘T-shaped (of π-shaped) professional’.

In 1997 is de doelstelling van de vereniging TestNet als volgt geformuleerd:

het professionaliseren van het testen van IT-producten en het vergroten van de bewustwording en het belang van testen als vak apart

Dit lijkt in de huidige context achterhaald en het beperkt in onze ogen de doelgroep: waarom zou je dan nog lid zijn van een vereniging voor pur sang testers als je rol niet meer tester is (met welke titel dan ook)?

In lijn met een veel gehanteerde definitie van testen en allerhande discussies over ons vakgebied en de rol van testen, kwamen we tot een heel korte, maar wel puntige doelstelling:

‘Elkaar in staat stellen kwaliteit te leveren!

En door de klemtoon op de verschillende delen van deze doelstelling te leggen kom je vanzelf bij ons belangrijkste vehikel kennis en wat we daarmee gaan doen: kennis opbouwen, kennis delen en kennis maken.

Kennis als vehikel

Kennis opbouwen door het proactief werven, boeien en binden van (nieuwe) leden, het op toegankelijke wijze vastleggen van de vergaarde en gedeelde kennis en ervaring. En nadrukkelijk bijdragen aan het verbeteren van (onderwijs binnen) het vakgebied.


Door een modern platform te bieden kunnen we hier flinke stappen zetten. Denk hierbij aan een verbeterde website die de kennis beter toegankelijk maakt door, naast ‘droge’ PowerPoint slides en artikelen,  video’s beschikbaar te stellen. Dat is in mijn ogen het cruciale element – het verhaal en de persoonlijke toelichting – dat van informatie kennis maakt. Als we er daarnaast in slagen ons als vereniging te richten op iedereen die testen een belangrijke discipline en/of specialisme vindt, dan halen we extra kennis binnen en hoeven we zelf op diverse vlakken niet het warm water opnieuw uit te vinden.

Op het vlak kennis delen lijkt niet veel te veranderen. Maar door gebruik te maken van de ontwikkelingen waarvan wij allemaal getuige zijn geweest in de afgelopen periode (ik denk hierbij zelf aan de platforms als Teams, Zoom en dergelijke), is het kinderspel om snel en goedkoop een online sessie of event te beleggen en actief kennis te delen, zowel spontaan als gepland. Als TestNet gaan we dus kijken hoe we dergelijke faciliteiten (pro)actief aan onze leden aan te kunnen gaan bieden. En we zorgen er uiteraard voor dat het mogelijk wordt om in elk geval mee te luisteren bij een thema-avond of evenement! Op het moment zelf of achteraf via onze website.

Overigens blijf ik van mening dat je kennis het beste opdoet door er bij te zijn en vragen te stellen, met andere woorden door interactie. De sfeer op een dergelijke bijeenkomst is wat dat betreft voor mij een essentieel onderdeel van de thema-avond.

Kennis maken heeft een dubbele betekenis. Aan de ene kant is en blijft TestNet een netwerkvereniging en gaan we – mits de context het toestaat – door met wat we al jaren met veel succes doen. Rondom thema-avonden en evenementen zorgen we nadrukkelijk voor ruimte en faciliteiten om elkaar te leren kennen en je netwerk op te bouwen en te onderhouden. Misschien is het zelfs een idee om expliciet netwerkborrels te organiseren en ruimte te bieden elkaar informeel te ontmoeten. Aan de andere kant willen we als TestNet ook onderzoek naar verbetering van de ons vak/discipline te stimuleren zowel vanuit wetenschappelijk als praktisch perspectief stimuleren en actief test kennis op te bouwen. De werkgroepen zijn hiervan een goed voorbeeld en hebben in het verleden al geleid tot onder meer een expliciete bijdrage aan het onderwijs en diverse succesvolle presentaties, zowel bij TestNet als op EuroSTAR.

Fundament

En daarmee komen we bij een aantal belangrijke uitgangspunten. TestNet richt zich als vereniging op individuen én organisaties, waarbij het zowel gaat om onderwijsinstellingen, dienstverleners en eindklanten (om maar even mijn definitie vanuit de tijd als consultant te gebruiken). We zijn nadrukkelijk een onafhankelijke non-profitorganisatie met als doel om individuen en organisaties met elkaar te verbinden. En moeten dus voorkomen dat we ons, al dan niet bewust, op het commerciële vlak begeven. De ‘scope’ van TestNet is testen in de breedste zin van het woord: waar de focus in eerste instantie ligt op  administratieve en technische automatisering, kijken we ook naar alle IT-producten: infrastructuur, applicaties, embedded software, documentatie en real-time systemen. En houden we onze ogen en oren open voor alle ontwikkelingen die impact hebben van invloed zijn op ons vakgebied. Zeker om te waarborgen dat we, hoewel ik weet dat er in het verleden heel wat discussies over gevoerd zijn, als TestNet open staan voor iedereen die hier op de een of andere manier aan bijdraagt.

Ten slotte

Mede namens het bestuur van TestNet wens ik jullie een gezond, voorspoedig en productief 2022. En ik hoop – net als vorig jaar – dat we de gelegenheid krijgen elkaar te ontmoeten, kennis te maken, kennis te delen en elkaar in staat te stellen kwaliteit te leveren, in alle opzichten. Uiteraard houdt TestNet rekening met de mogelijkheden en onmogelijkheden die geboden worden binnen het beleid rondom Corona. Het streven is om zoveel mogelijk fysiek bij elkaar te komen en als dat niet kan, gaan we uiteraard waar nodig online sessies organiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *