NieuwsMagazine

Van de voorzitter: de kracht van herhaling

Auteur: Ruud Teunissen ● voorzitter@testnet.org

Redactie: Eric Spaargaren en Paul Beving

Zolang het maar niet gaat vervelen.
Afgelopen maand was voor velen een feestmaand met (hopelijk) voldoende tijd voor samenzijn met familie en vrienden. Het is traditioneel ook de tijd om terug te kijken naar het jaar dat achter ons ligt en vooruit te kijken naar de toekomst, al dan niet inclusief (goede) voornemens. En die voornemens lijken vaak een herhaling te zijn van hetgeen we met onszelf hadden afgesproken in voorgaande jaren. Je zou kunnen besluiten dat het radicaal anders moet, verandering is immers essentieel. Ik ga echter uit van de kracht van herhaling: mensen hebben namelijk de neiging om een voorkeur te ontwikkelen voor mensen of dingen die herkenbaar voor hen zijn. En dus is het goed om de doelstellingen van TestNet nogmaals te benadrukken en te herhalen.

‘Elkaar in staat stellen kwaliteit te leveren!’

Testen is geen vak apart meer en vrijwel overal volledig verweven met de ontwikkel-, implementatie- en beheer-activiteiten. Fantastisch om te zien dat kwaliteit voor en door steeds meer mensen in onze hardware en software wereld wordt erkend als een van de belangrijkste succesfactoren. Uiteraard, het kan geen kwaad eenieder er regelmatig aan te herinneren dat kwaliteit op korte termijn duur lijkt, maar zichzelf terugbetaalt.

Kennis als vehikel

En om die kwaliteit te kunnen blijven leveren blijft TestNet kennis als belangrijkste vehikel behandelen.

TestNet gaat door met het delen van kennis. We hebben geïnvesteerd in een nieuw platform voor onze website en daar maken we eerlijk gezegd onvoldoende gebruik van. De verhalen, ervaringen en presentaties van onze sprekers zijn in theorie beschikbaar, maar moeten we in de praktijk makkelijker ontsluiten voor al onze leden. Dat is dan ook een van de speerpunten voor 2024. Net als het gebruikmaken van video’s en artikelen gelinkt aan de ‘hot topics’ die besproken zijn. Daar hebben we jullie hulp bij nodig! Laat ons weten op welke manier wij de informatie moeten vastleggen en op welke slimme wijze wij dit als vereniging, zonder inbreuk te maken op eigendomsrechten en dergelijke, kunnen doen. Wat blijft hangen? Een mooi slide deck of het verhaal van de spreker? Persoonlijk steek ik het meest op van het er bij zijn en vragen stellen, door interactie. Soms stelt het verhaal teleur, maar eigenlijk zit er altijd iets in dat inspireert. Daarom gaat TestNet door met het organiseren van sprankelende evenementen met inhoud die inspeelt op wat er leeft en ons vooruit helpt.

En dat betekent dat TestNet meer dan voorheen de nadruk legt op kennis opbouwen. En we kunnen alleen maar kennis opbouwen door naast de vertrouwde leiders, ruimte te bieden aan nieuwe meningen, visies en ervaringen. Ikzelf ben al een ‘oude rot’ in het vak en met 34 jaar en 2 maanden ervaring begonnen aan weer een uitdagend jaar. Ik heb de neiging om jonge collega’s te veel voor te kauwen en hen te sturen in de richting die ik ooit zelf succesvol heb gekozen, maar die neiging onderdruk ik steeds vaker omdat ze met verrassende oplossingen en keuzes voor de dag komen die beter zijn. En door de ervaring vele malen meer leren dan door de gebaande paden te volgen.
En dat is ook wat wij als TestNet willen: ‘nieuwe’ sprekers en ideeën een podium bieden om de kennis te vernieuwen en verder te bouwen op hetgeen we al hebben verzameld. Als we dat niet doen, dan verdwijnt de kracht van herhaling en komt verveling om de hoek kijken. En weer hebben we jullie hulp nodig: vertel je verhaal, deel je ervaringen en help ons onze kennis verder uit te bouwen! TestNet heeft voldoende oude rotten die bereid zijn eenieder die dat wil te helpen een platform te bieden om zijn kennis te delen en zo onze gezamenlijke kennis te blijven uitbouwen. En zoals hierboven al aangegeven, iedereen die kwaliteit en testen belangrijk vindt, is welkom om dit met ons te delen en lid te worden. Zo halen we extra kennis binnen en hoeven we zelf op diverse vlakken niet het warm water opnieuw uit te vinden.

Kennis maken is de laatste pijler en misschien wel de kern. TestNet is een netwerkvereniging en we gaan  door met wat we al jaren met veel succes doen. Rondom thema-avonden en evenementen zorgen we nadrukkelijk voor ruimte en faciliteiten om elkaar te leren kennen en je netwerk op te bouwen en te onderhouden. Samen wil TestNet ook onderzoek naar verbetering van testen stimuleren zowel vanuit wetenschappelijk als praktisch perspectief stimuleren en actief testkennis op te bouwen. De werkgroepen zijn hiervan een goed voorbeeld, net als de connectie die we hebben gelegd met het onderwijs.

Belangrijke uitgangspunten als startpunt

TestNet richt zich als vereniging op individuen én organisaties, waarbij het zowel gaat om onderwijsinstellingen als bedrijven. TestNet is nadrukkelijk een onafhankelijke non-profit organisatie, met als doel om individuen en organisaties met elkaar te verbinden. De ‘scope’ van TestNet is testen in de breedste zin van het woord: administratieve en technische automatisering, infrastructuur, applicaties, embedded software, documentatie en real-time systemen. En houden we onze ogen en oren open voor alle ontwikkelingen die impact hebben van invloed zijn op ons vakgebied. TestNet staat open voor iedereen die hier op de een of andere manier aan bijdraagt.

Ten slotte

Ik realiseer me terdege dat dit een herhaling is van de boodschappen van eerdere columns van mijn hand. Ik reken echter op de positieve kracht van herhaling en door samen met het vernieuwde bestuur er de schouders onder te zetten, gaan we samen een fantastisch jaar tegemoet. Ik reken erop jullie te ontmoeten op een van de bijeenkomsten van TestNet. Als geïnteresseerd toeschouwer op zoek naar een uitbreiding van je netwerk om kennis te maken, of als spreker om samen met ons kennis op te bouwen en te delen. Een gezond en voorspoedig 2024!

één reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *