NieuwsMagazine

Van de (ex-)voorzitter: de laatste …

Auteur: Michiel Vroon ● michiel@quaboo.nl

Michiel VroonOp de ALV van maandag 17 maart was dan het moment aangebroken: mijn terugtreden uit het bestuur van TestNet, na negen jaar waarvan vier als voorzitter. Op dat soort momenten ga je, ondanks alle bekende gezegdes, toch terugkijken op die negen jaar, waarin de vereniging een zeer sterke groei heeft doorgemaakt.
Toen ik begon in 2005, als verantwoordelijke voor de portefeuille Evenementen bestond het jaar uit vijf thema-avonden, een avond georganiseerd met EuroSTAR en een najaarsevenement met drie parallelle sessies, dat om 16:00 uur startte. De vereniging had ongeveer driehonderd leden en de totale begroting van de avonden en evenementen lag rond de vijftienduizend euro.
Toen we als bestuur zagen dat we op het najaarsevenement ongeveer honderddertig bezoekers hadden, was onze logische conclusie dat er vraag was naar méér: meer avonden, meer evenementen. In 2007, het lustrumjaar, hadden we daarom het aanbod flink uitgebouwd voor onze toen al zeshonderd leden. We hadden zeven thema-avonden en een avond georganiseerd met EuroSTAR en daarnaast een apart evenement in het voorjaar met een ronkende bolide in de keynote en een heus TestNet-lied! En in het najaar het lustrumevenement waar het eerste lustrumboek werd gepresenteerd! Dit alles werd met veel enthousiasme ontvangen en de leden- en bezoekersaantallen groeiden: TestNet werd snel groter.
In 2008 zijn we bij beide evenementen verhuisd van één grote zaal in het NBC naar twee grote zalen. Dit was noodzakelijk vanwege de vele sponsoren en de te verwachten meer dan vijfhonderd bezoekers. In 2009 zijn we begonnen op het najaarsevenement workshops in de ochtend te organiseren en in 2011 ging de summerschool van start. In 2012, toen we een kleine vijftienhonderd leden hadden, zijn we gestart met de thema-avonden in Noord. Nu, in 2014, zitten we op twee grote testevenementen die hun gelijke niet kennen in Nederland en ver daarbuiten. En daarnaast hebben we negen thema-avonden, vier regio Noord-avonden en een summerschool. Totale begroting bijna tweehonderdduizend euro!!
Op evenementengebied hebben we heel wat bereikt in die negen jaar. Maar dat is niet alles, want ook TestNetNieuws  (TNN) en de website hebben de afgelopen jaren de nodige veranderingen doorgemaakt. Was het in den beginne nog noodzakelijk je aan te melden voor een thema-avond via een mail naar de evenementencommissie, sinds 2008 is dat mogelijk via de website en sinds 2010 bestaat er zelfs een aparte leden-login. De TNN is veranderd van een kwartaalblad naar een volcontinu communicatieplatform via de website en mail. Bovendien verschijnt drie keer per jaar een zeer dik inhoudelijk nummer met vakliteratuur waarop menige collega vakvereniging jaloers zal zijn.
Dus, zo terugkijkend, trek ik de conclusie dat de afgelopen negen jaar goed zijn geweest voor TestNet. Voor mij voelde dit dan ook als een logisch moment om plaats te maken. En plaats maken betekent natuurlijk niet afscheid nemen; ik hoop jullie allemaal nog vaak te zien op een thema-avond of evenement, of iets van je te lezen via onze communicatiekanalen.
Het nieuwe bestuur wens ik heel veel succes en wijsheid toe in de komende jaren!
Groet,
Michiel Vroon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *