NieuwsMagazine

Thema avond: Toepassen van curriculum software testen bij HBO-ICT opleidingen en organisaties

Auteur: Jos van Rooyen ● werkgroepen@testnet.org

Redactie: Eric Spaargaren en Paul Beving

Jos van Rooyen

In 2012 heeft de werkgroep ‘HBO-testopleiding’ vanuit TestNet het initiatief genomen om een visie en een onderwijsprogramma te ontwikkelen voor het opnemen van software testen bij ICT-opleidingen in het HBO ICT onderwijs.

Gaande de ontwikkeling van de Bachelor of ICT heeft de werkgroep de ambities moeten bijstellen. Een volledige kwaliteitsopleiding was te hoog gegrepen en vergde een te grote inspanning om te realiseren.

Desondanks heeft de werkgroep diverse informatieproducten opgeleverd. Denk bijvoorbeeld aan een set van beroepstaken softwaretesten voor de Domeinbeschrijving Bachelor of ICT van HBO-i.

Op 8 februari jl. is door Ger Oosting, Hossein Chamani en Marcel Mersie een update verzorgd met betrekking tot de stand van zaken hoe het curriculum software testen momenteel wordt toegepast in de praktijk.

Een korte impressie van de avond:

Ger ging in zijn bijdrage in op de ontstaansgeschiedenis van de domeinbeschrijving Bachelor of ICT en de minor softwaretesten die hiervan is afgeleid. Vandaar dat de energie is gestoken in de verdere ontwikkeling van de minor. De minor is afgelopen periode voor de vijfde keer gegeven en wordt eenmaal per lesjaar aangeboden.

De minor volgt de structuur; doceren fundamentals, een blok advanced, gevolgd door een special blok. De minor wordt afgesloten met een stage en een eventuele herkansing. Een uniek kenmerk van de minor is dat het merendeel van de lessen verzorgd worden door gastdocenten uit het werkveld.

De overall waardering van de minor door de studenten ligt tussen de 7,5 en 8. Een mooi cijfer waardoor de minor naar verwachting ook de komende jaren door Avans verzorgd zal blijven worden.

Hossein ging in zijn interactieve presentatie in op het feit hoe testen binnen programmeercursussen gepositioneerd kan worden.

Door testen een prominente plaats in de programmeercursussen te geven leren de studenten beter analytisch te denken, het bevordert het kritisch denken en rekening te houden met de context waarin een programma toegepast gaat worden. De ervaring is dat door deze werkwijze de kwaliteit van de opgeleverde code stijgt.

Hossein heeft de deliverables van de werkgroep als basis gebruikt voor de toepassing van testen binnen de programmeercursussen binnen de Hogeschool Rotterdam.

Marcel ging in zijn presentatie in op hoe test (automation) engineers binnen de Belastingdienst worden opgeleid tot T-shaped DevOps engineers.

Als basis voor dit opleidingstraject is de Bachelor of ICT toegepast. Inzichtelijk is gemaakt wat er nodig is om tot een T-shaped DevOps test engineer te worden opgeleid. De resultaten zijn opgenomen in een zogeheten menukaart. Afhankelijk van het instroomniveau worden onderwerpen gekozen waar de persoon in kwestie zich verder in wil of moet bekwamen.

In de menukaart worden drie opleidingsgebieden onderscheiden, te weten; algemeen (bijvoorbeeld soft skills), test en testautomatisering. Het gehele traject neemt anderhalf jaar in beslag gecombineerd met het lopen van stages intern in de organisatie. Daarna kan men zich eventueel verder specialiseren.

Mochten er vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen via het e-mailadres; werkgroepen@testnet.org

Mede namens Ger Oosting, Hossein Chamani en Marcel Mersie

Jos van Rooijen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *