NieuwsMagazine

Testers, neem de regie over je eigen toekomst!

Door: Gerben de la Rambelje

Auteurs: Marco de Vink (links) mdevink@immune.it
Willem ten Brinke (rechts) wtenbrinke@immune.it

Marco de Vink & Willem ten Brinke
 
 
 
 
 
 

Graag stellen wij ons voor, wij zijn Marco de Vink en Willem ten Brinke. Wij zijn allebei begin jaren 2000 als testprofessional gestart en hebben elkaar in 2005 in een gezamenlijke opdracht leren kennen. Sinds 2007 werken wij samen bij Immune-IT en nu eind 2015, aan de vooravond van het tienjarig bestaan van Immune-IT, is het voor ons een mooi moment om samen terug te blikken op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op testgebied en dit te gebruiken voor een artikel voor TestNet.

 
Gaandeweg het schrijven zijn wij op een ander spoor beland. Het artikel dat aanvankelijk een terugblik op de afgelopen jaren zou worden, is verworden tot een oproep aan alle testprofessionals om de regie met betrekking tot de eigen ontwikkeling zelf in handen te nemen en concrete stappen te ondernemen om de aangeboden informatie optimaal te benutten.
 
Future proof ≠ trends volgen
ISTQB, TMAP Next™, Tester 2.0, T-shaped tester, PI-shaped tester, Context driven testing, ‘learn to adapt’, Agile, DevOps, zo maar wat kreten en ontwikkelingen waar de laatste tijd veel aandacht aan is besteed en die stuk voor stuk relevant zijn voor ons als testprofessional.
 
De ontwikkelingen volgen elkaar de laatste jaren in een rap tempo op en we mogen ervan uitgaan dat dit komende jaren niet anders zal zijn. Wie niet ‘future proof’ is, lijkt de boot te missen. Echter, is dat wel zo? Bepaalt de ‘waan van de dag’ jouw toekomst als testprofessional of neem jij zelf de regie in handen? En daarnaast, wat houdt ‘future proof’ eigenlijk in? Is dat niet voor elke individuele tester anders?
 
Het streven naar de ‘future proof’ tester is naar onze mening te veel verworden tot het klakkeloos volgen van hypes en trends (reactief in plaats van adaptief), zonder kritisch met deze ‘nieuwe’ informatie om te gaan. In plaats daarvan willen wij de focus leggen op de ‘duurzame’ tester. Onder duurzaam verstaan wij de situatie waarin een individuele testprofessional toegevoegde waarde kan leveren vanuit zijn eigen kwaliteiten, aan klanten onder de huidige en toekomstige marktomstandigheden.
 
Hoe zorg je dan dat jij als tester ‘duurzaam’ wordt? En hoe zorg je ervoor dat je uit al deze informatie die zaken destilleert waarmee jij concreet toegevoegde waarde kan leveren? Hoe vaak maak jij het niet mee dat je tegen een ‘probleem’ aanloopt en op zoek gaat naar een praktische oplossing, om de oren wordt geslagen met theorie door iemand die ‘verstand van zaken’ heeft met als resultaat dat je het probleem misschien beter begrijpt, maar er nog steeds geen concrete oplossing ligt. Of dat je een cursus hebt gevolgd, nieuwe ideeën en vaardigheden hebt opgedaan maar dit niet direct of 1:1 toepasbaar is in je huidige opdracht, het vervolgens niet toegepast wordt en je er een half jaar later achter komt dat de kennis inmiddels vervaagd is, maar wel op je CV staat. Op zich niets mis mee, maar het is duidelijk dat er geen ‘vervolgactie’ is geweest waarin deze nieuwe informatie concreet is toegepast.
 
Even een klein stapje terug. De afgelopen jaren zijn er veel artikelen en blogs geschreven over de veranderingen in en de toekomst van het testvak. Alleen al de afgelopen maand zijn er via TestNet de volgende twee blog posts verschenen: “Ben jij future proof?” en “Het schaap met vijf poten is dood, leve de duizendpoot”. Deze posts werpen een blik op ontwikkelingen in het testvak echter concrete handvatten voor de testprofessional – hoe is dit op MIJ specifiek van toepassing en waar moet IK beginnen – zijn niet aanwezig.
 
Dit probleem lijkt generiek te zijn voor veel artikelen en blogs. Eén van de oorzaken is dat er wordt uitgegaan van ‘de tester’ en voorbij wordt gegaan aan de individuele karaktereigenschappen en kenmerken van testprofessionals. Daarbij moeten we wel zeggen dat het welhaast onmogelijk is om alle artikelen toe te spitsen op individuele testers.
 
Daar het ongetwijfeld de intentie is van de auteurs om ons als testprofessional te triggeren, ons vooruit te helpen, is het zonde dat een concrete vervolgactie voor de professional ontbreekt. En dit is dan ook het punt waarop de tester zelf de regie moet pakken om aan deze waardevolle informatie een praktische uitvoering te geven. Op dit punt hebben veel testprofessionals ons inziens een steuntje in de rug nodig om ervoor te zorgen dat zij niet afhaken.
Change if You Can
 
Tijd voor actie!
Veel van de hiervoor aangehaalde problematiek zal herkenbaar zijn en als een open deur worden beschouwd. Echter, het verschil is dat wij pleiten voor het niet top down opleggen van de behoeftes vanuit de markt maar dit als triggers te zien en te gebruiken om te vertalen naar een behoefte vanuit de individuele testprofessional.
 
De onderstaande leidraad hebben wij opgesteld vanuit onze eigen praktijkervaringen en uit onze directe omgeving. Is deze compleet? Nee, het is een aanzet om te komen tot een uitgebreid stappenplan voor testprofessionals om de regie in de eigen loopbaan weer in handen te krijgen. Aanvullingen of feedback op dit stappenplan worden dan ook zeer gewaardeerd!
 
Stappenplan
Stap 1: Voer een zelfscan uit!

 • Wat voor type testprofessional ben ik?
  Spiegel met een collega, klant of je fieldmanager. De mening van een ander is belangrijk omdat testprofessionals de neiging hebben zichzelf te onder- dan wel overschatten. Probeer hierbij antwoorden te krijgen op: Wat zijn mijn sterke en zwakke punten, hoe ga ik te werk, welk beeld heeft men van mij. Verder kan een gedegen klantevaluatie waardevolle input opleveren.
 • Waar ligt mijn toegevoegde waarde?
  Op basis van jouw ‘spiegel’ kun je bepalen wat jouw sterke punten zijn.
 • Waar ligt mijn ambitie?
  Waar wil ik als testprofessional heen, welke aspecten van het test vak liggen mij goed, waaruit haal ik de meeste voldoening.

 
Stap 2: Breng externe factoren in kaart

 • Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen in het vak.
  Bezoek vakbijeenkomsten, congressen (Bijvoorbeeld TestNet, Eurostar, Agile Testing Days), thema-avonden, et cetera. Laagdrempeliger is het regelmatig bezoeken van testforums of blogs op internet (bijvoorbeeld Testhuddle, Computable, TestNet, Developsense). Houd je oor te luister bij jouw salesmanager met betrekking tot aanvragen in de markt.
 • Welke ontwikkelingen in het vakgebied zijn voor mij relevant?
  Relateer deze vraag aan jouw huidige opdracht en ambities.

 
Stap 3: Bepaal jouw acties

 • Wat heb ik nodig om mij, gegeven mijn ambities en de externe omstandigheden, verder te ontwikkelen?
  Hierbij moet je denken aan praktijkervaring en benodigde kennis. Met andere woorden, is jouw huidige opdracht toereikend om jezelf door te ontwikkelen? Zijn er geschikte thema-avonden, congressen, cursussen/trainingen, et cetera die jou kunnen ondersteunen.
 • Wie heb ik nodig om dit te bereiken?
  Als je in kaart hebt gebracht wat je nodig hebt, kun je bepalen wie jouw daarbij kan gaan helpen. Jouw inhoudelijke begeleider of coach vanuit jouw werkgever is het eerste aanspreekpunt. Tevens kun je overwegen de klant te benaderen om te bepalen of er mogelijkheden zijn om jou verder te helpen (bijvoorbeeld bij het toepassen van nieuwe technieken, oppakken coördinatietaken). Wellicht is een andere opdracht een optie om relevante ervaring op te doen of kun je op enigerlei wijze stage lopen bij een collega. Ook kan je jouw werkgever vragen een ‘proeftuin’ op te zetten met betrekking tot bepaalde tools en technieken. Het organiseren van thema-avonden met collega’s is ook een goede manier om ervaringen uit te wisselen. Ga eens gericht sparren met een collega (materiedeskundige) op een voor jou relevant onderwerp.

 
Stap 4: Voer de acties uit en onderhoud deze

 • Herhaal bovenstaande acties periodiek, minimaal jaarlijks. Evalueer de resultaten van jouw aanpak van de afgelopen periode en bepaal of er aanpassingen nodig zijn.
 • Gedurende het jaar zullen er logische momenten zijn waarop je de zelfscan kunt integreren, bijvoorbeeld een plannings- of voortgangsgesprek. Grijp deze kans aan en houd hieraan vast.
 • Sluit de cyclus af met een evaluatie. Ben je verder gekomen in het bereiken van jouw doelen? Zijn er nieuwe ontwikkelingen en inzichten? Pas jouw aanpak waar nodig aan.

 
Conclusie
Door de snelle ontwikkelingen in het testvak en de overvloed aan informatie dreigen testprofessionals alleen nog maar te worden geleid door hypes en trends. Men is op zoek naar de ‘tester van de toekomst’. Echter, jij zal zelf ‘jouw toekomst als testprofessional’ in kaart moeten brengen. Het hierboven aangereikte stappenplan kan jou daarbij goed helpen.
 
Op basis van stap 1 en 2 uit het stappenplan ben jij in staat de voor jou relevante informatie te filteren. Hiermee hebben wij de probleemstelling waarmee wij het artikel begonnen, ondervangen.
 
Het toepassen van de gefilterde informatie kan middels stap 3 concreet gemaakt worden. Stap 4 zorgt voor de verankering van deze aanpak in jouw loopbaan. Op deze manier heb jij de regie weer in handen en heb jij als ‘duurzame tester’ weer grip op de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *