NieuwsMagazine

Riks column

Auteur: Rik Marselis ● Rik@Marselis.eu ● @rikmarselis

Planning poker? Omvang poker en Risico poker!
Heb jij dat nou ook? Dat je als tester een term hoort en dan bedenkt dat die term eigenlijk helemaal niet klopt? Een loopneus verplaatst zich bijvoorbeeld helemaal niet. En een regressietest moet eigenlijk (zoals de Belgen het ook keurig noemen) een non-regressietest zijn. Zo zat ik ook over de term ‘planning poker’ te denken…
Voor degenen die nog niet met Agile overvoerd zijn, hierbij de definitie van Wikipedia: ‘Planning poker is a consensus-based technique for estimating, mostly used to estimate effort or relative size of development goals in software development.’
Het gaat dus om het bepalen van de inspanning of omvang.
Volgens Van Dale (elfde druk) is planning ‘de systematische regeling van de opeenvolging der werkzaamheden’. Een planning heeft te maken met een tijdschema, met ‘wanneer doen we wat’.
Mijn conclusie hieruit is dat de term planning poker niet klopt. Tijdens het pokeren wordt de omvang of de inspanning bepaald, niet de planning. Om een planning te kunnen maken heb je uiteraard een inschatting nodig van de inspanning, op basis van de omvang. Maar het pokeren zelf levert geen planning. Begrijp me niet verkeerd: het pokeren op zich is een nuttige activiteit. Maar realiseer je dat je niet bezig bent met het bepalen van de planning, maar van de omvang en de inspanning.
Als ik de Scrum Guide goed begrijp dan moet het team, in tegenstelling tot de definitie, niet slechts de omvang maar altijd ook de inspanning bepalen.
Voor het berekenen van de inspanning is omvang alleen trouwens niet voldoende. Wij testers weten dat je ook rekening moet houden met een risico-opslag. Want een hoger risico betekent meer inspanning voor kwaliteitszorg, omdat eventuele kwaliteitsproblemen voor het betreffende onderdeel grotere nadelige gevolgen hebben.
Op deze manier bestaat planning poker voor een user story uit drie onderdelen:

  • Bepalen van de omvang
  • Bepalen van het risico
  • Bepalen van de inspanning

Als je vervolgens de inspanning voor alle user stories van een sprint samenneemt kun je de sprint-planning maken.
Dus moeten we voortaan niet meer spreken over planning poker? Dat zou mooi zijn, maar ik weet niet of we de inmiddels ingeburgerde term er nog uit krijgen.
Laten we met z’n allen in ieder geval zorgen dat de term planning poker voortaan wordt gezien als een combinatie van omvang poker en risico poker, waarbij het resultaat de geschatte inspanning is.
Dan hebben we het IT-vak weer een beetje duidelijker en effectiever gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *