NieuwsMagazine

Van de voorzitter: Het nieuwe normaal is even wennen

Redactie: Eric Spaargaren

Auteur: Ruud Teunissen ● voorzitter@testnet.org

Toen ik mijn vorige column schreef, heb ik uiteraard niet stilgestaan bij de ‘corona-crisis’ waar wij ons nu in bevinden. De oproep van toen – ‘Laten we er een DOE jaar van maken’ – is op dit moment misschien wel meer van toepassing dan toen, zeker nu de meesten van ons gedwongen vanuit huis werken of misschien wel op zoek zijn naar een nieuw project of volgende opdracht. Het DOEN waar ik op doelde, was het delen van kennis, het DOEN waar ik nu op doel is: communiceer! Een belangrijke tip: communiceer niet alleen maar inhoudelijk over het werk, je project, je opdracht of je bedrijf. Vraag ook wat vaker hoe het persoonlijk met iemand gaat.

Laat ik mijn eigen werksituatie als voorbeeld nemen: mijn werkgever heeft alles prima geregeld, zorgt dat de faciliteiten, ook in de nieuwe context, worden aangepast aan de gewijzigde manier van werken: toegang via VPN inclusief de bijbehorende bandbreedte, regelt een extra scherm, toetsenbord of muis voor thuis, zelfs een bureaustoel behoort tot de mogelijkheden en daar hebben we maar geluk mee!

En tips en adviezen hoe online communicatie en meetings het meest effectief kunnen zijn.

Het werkt, want de productiviteit van mijn team is in de eerste twee weken thuis werken beter dan tevoren: taken gaan snel van ‘to do’ naar ‘done’ en we hebben zelfs een extra planningsronde gedaan omdat er te weinig werk aan de sprint leek te zijn toegevoegd. Logisch toch? Minder afleiding, meer focus en dus een fantastisch resultaat!

Maar toch gaat het sinds afgelopen week anders. De stand-up: normaal duurt deze rond de 15 minuten – volgens het boekje – maar de afgelopen dagen is het steevast uitgegroeid naar een half uur. En zelfs degenen die ons normaal ‘bij de les’ houden, hebben de neiging wat langer te praten, uitgebreider stil te staan bij hetgeen ze gedaan hebben of gaan doen. En de inhoudelijke discussie – normaal natuurlijk ‘not done’ tijdens de stand-up – vraagt steeds meer tijd. Het blijkt dat het nodig is omdat de meesten van ons ideeën, gedachten en problemen beter onder woorden kunnen brengen en oplossen als we er met anderen over praten. En dat kan nu dus enkel op de momenten dat je elkaar spreekt, al is het maar virtueel. Het blijkt dat tijdens deze inhoudelijke discussies: de taken zijn misschien wel sneller afgerond dan voorheen, maar voldoen niet altijd aan de verwachting en de kwaliteit van hetgeen we hebben opgeleverd is minder…

Vandaar dat we hebben afgesproken juist in deze context, pair-programming of pair-testing toe te passen. Voor elke wat complexere taak kies je een buddy waar je frequent mee schakelt, overlegt en je code- of testresultaten bespreekt. Tijdens elke stand-up ruimen we wat extra tijd in voor mini-demo’s en walkthroughs. Zo krijgt iedereen tijd om toe te lichten wat ze gedaan hebben en waarom ze het zo hebben opgelost en we staan ook wat vaker stil bij de bevindingen, op welke wijze deze gevonden zijn. Belangrijk aandachtspunt is dat het team zorgt dat ook degenen die altijd al moeite hebben met op de voorgrond treden, ook aan het woord komen en hun verhaal kunnen doen. De eerste resultaten zijn positief want hoewel we er schijnbaar iets langer over doen, gaat de kwaliteit weer omhoog. Dus ‘al dat gepraat’ is echt nodig om iets goeds neer te kunnen zetten.

Vanaf 1 april – en dat is geen grapje – hebben we een heus koffiemoment ingepland. Je mag het (bijna) overal over hebben behalve over het werk. Belangrijk is dat de momenten bij de koffiemachine, de lunch, wandeling of andere niet-werkgerelateerde handelingen ook in de huidige context een plekje krijgen. Ik merk dat ik dat misschien wel het meeste mis…

Uiteraard hoop ik jullie binnenkort online te ontmoeten – de plannen voor een online TMap avond zijn al tamelijk concreet en ik beloof jullie dat we op de één of andere manier ruimte in bouwen om elkaar te ‘spreken’. Let goed op jezelf, zorg voor elkaar en communiceer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *