NieuwsMagazine

Geen TestNet evenementen tot het zomerreces

Beste mensen,

Tijdens de ALV van 18 maart 2020, hebben wij stil gestaan bij de impact van COVID-19 ofwel het Corona-virus en de situatie waarin wij ons nu bevinden. Daarbij is aangegeven dat wij bij het opstellen van de agenda voor de ALV en de jaarplannen voor 2020 daar nog geen rekening mee hebben gehouden.

We zijn de ALV dan ook begonnen met een overzicht van de maatregelen en besluiten die het bestuur naar aanleiding van de huidige situatie heeft genomen. Ter info: de ALV heeft unaniem ingestemd hiermee. Een logische vervolgstap is uiteraard het informeren van alle TestNet leden, wat we bij deze doen.

Maatregelen en besluiten

 • Er worden door TestNet geen evenementen georganiseerd en/of gefaciliteerd tot het zomerreces. Dit geldt in ieder geval voor:
  • Thema-avonden
  • Het voorjaarsevenement
  • De zomerworkshops
  • Het NK Softwaretesten
 • De doorgang van overige activiteiten, zoals werkgroepen, wordt bepaald door de betreffende portefeuillehouder vanuit het bestuur
 • Sponsoren die zich reeds hebben aangemeld als sponsor voor het voorjaarsevenement worden geïnformeerd en zullen op dit moment geen factuur ontvangen. Zodra bekend is of het najaarsevenement georganiseerd kan worden, wordt opnieuw contact met hen opgenomen met verzoek tot sponsoring.
 • Leden die het lidmaatschapsgeld voor 2020 reeds betaald hebben, zullen korting ontvangen op het lidmaatschapsgeld van 2021. Deze korting zal recht doen aan de geannuleerde evenementen in 2020.
 • Het eerder opgestelde budget voor 2020 en de bijbehorende plannen zijn inmiddels achterhaald. In de komende periode zal de penningmeester op basis van de beschikbare informatie en verwachtingen voor de rest van 2020, samen met het bestuur, een nieuw budget opstellen.
 • Door het annuleren van evenementen maken we als vereniging nauwelijks kosten. Daar waar we lopende verplichten hebben, zullen we in overleg treden om deze kosten te voorkomen, dan wel te minimaliseren. We hebben voldoende reserves om zonder problemen deze, voor iedereen, moeilijke tijden door te komen.
 • Onder voorbehoud dat de situatie omtrent het Corona-virus een stabiel jaarplan voor de tweede jaarhelft toestaat, organiseert het bestuur een bijzondere algemene ledenvergadering met de goedkeuring voor de tweede jaarhelft als enige agendapunt.

Online?

Wij realiseren ons dat het belangrijk is voor TestNet om zichtbaar en actief te blijven voor haar leden. Daarom hebben we ook toestemming gevraagd en gekregen van de ALV om te onderzoeken of we op alternatieve manieren (bijvoorbeeld webinars) thema-avonden en activiteiten te organiseren, en de daarvoor benodigde faciliteiten aan te schaffen. Hoewel online-events beperkingen hebben op het gebied van netwerken en interactiviteit, is het op dit moment het best beschikbare alternatief.

Uiteraard vervelend dat op 19 maart 2020 een nieuwsflits is uitgestuurd waarin deze informatie niet is verwerkt. Helaas niet meer dan een logisch gevolg van een automatisch mechanisme dat voor de ALV al in werking was gezet. Excuses voor de onduidelijkheid en verwarring.

Ten slotte
Via de nieuwsflits en onze website houden wij jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. En uiteraard maken we tijdig kenbaar als er online events worden georganiseerd.

Bedenk wel dat ook voor ons als bestuur en voor al onze vrijwilligers geldt dat de focus ligt op het op een goede manier omgaan met de nieuwe thuis-situatie en de veranderde omstandigheden op het werk.

Zorg goed voor jezelf, elkaar en laten we doen wat nodig is om deze ongekende situatie goed door te komen

Namens TestNet,
Ruud Teunissen
Peter van Tulder
Rob Werkhoven
Jochem Pollmann
Jos van Rooyen
Hatim Chahim

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *