NieuwsMagazine

Een PKM systeem voor testers (in Obsidian) – hype of must?

Auteur: John Kronenberg ● john.kronenberg@gmail.com

Redactie: Eric Spaargaren en Paul Beving

Wij testers, kenniswerkers, krijgen iedere dag (vakgerelateerde) informatie via verschillende media aangereikt. We luisteren in de auto naar podcasts, we lezen een testgerelateerd artikel, we zien op YouTube een video over testautomatisering, op een seminar volgen we een presentatie over testtechnieken enzovoort. Vaak zal het zien, horen of lezen van deze informatie tot ideeën of nieuwe inzichten leiden. Het probleem is echter dat, als we deze ideeën en nieuwe inzichten niet ergens vastleggen, we deze relevante informatie kwijtraken en dat is zonde. Om dit probleem te tackelen kan het opzetten van een Personal Knowledge Management (PKM) systeem zeer waardevol zijn.

Mijn ervaringen met PKM

Sinds ik begin deze eeuw het boek ‘Getting Things Done‘ van David Allen las, interesseer ik me voor alles dat met persoonlijke productiviteit te maken heeft. Getting Things Done kent vele aspecten. Eén daarvan is (natuurlijk) time management, maar niet minder belangrijk is informatiemanagement; hoe leg je informatie (web-artikelen, persoonlijke notities, vergaderverslagen, boeksamenvattingen enzovoort) op een manier vast dat je deze informatie nu en in de toekomst snel en zonder veel frictie, terug kunt halen?

Nadat ik mijn time management in Omnifocus had opgezet en werkend had gekregen, heb ik het informatiemanagement probleem proberen te tackelen. Zoals met veel ‘problemen’ waar je voor de ‘oplossing’ een tool en bijbehorende toolselectie nodig hebt (de brug naar testautomatisering is snel gemaakt), is de keuze voor en het blijven gebruiken van de tool een behoorlijke zoektocht. Vragen als: ‘Wat werkt wel? Wat werkt niet? Wat kan de ene tool beter dan de andere? Is goed, goed genoeg?’ zijn ook hier belangrijk. Mijn zoektocht naar een, begreep ik later, PKM systeem, is begonnen bij het opslaan en organiseren van notities in een TiddlyWiki. Nadat ook het simpelweg opslaan van notities in Markdown formaat en het met behulp van nvAlt beheren van deze notities niet helemaal passend bleek, heb ik de keuze gemaakt om een DokuWiki zelf vanuit huis te hosten. Deze Wiki-oplossing heb ik al een aantal jaren tot volle tevredenheid in gebruik. Ik heb nooit het opzetten van mijn PKM in een andere tool overwogen, niet in de laatste plaats omdat als je maar genoeg notities in je Wiki hebt opgeslagen, overstappen op een andere tool je voor een hels karwei plaatst. Want hoe krijg je al die notities uit je Wiki en in het andere systeem? Maar nu ben ik om. Ik denk dat ik hét systeem heb gevonden dat voor mij gaat werken. En als ik de fora en web-pagina’s lees, dan ben ik niet de enige.

Een PKM maakt je een betere tester

Laat ik beginnen om de term Personal Knowledge Management te duiden. Wikipedia zegt hierover:

Personal Knowledge Management (PKM) is a process of collecting information that a person uses to gather, classify, store, search, retrieve and share knowledge in their daily activities (Grundspenkis, 2007) and the way in which these processes support work activities (Wright, 2005)

Een PKM is dus eigenlijk een bedrijfswiki (bijvoorbeeld met behulp van Confluence), maar dan opgezet voor persoonlijk gebruik. Exact wat ik sinds begin deze eeuw in de hierboven geschreven tools heb opgezet.

Ik ben nu dus om. Die omslag ontstond een paar maanden geleden toen ik weer over Zettelkasten hoorde. Zettelkasten is de methode die de Duitse socioloog Niklas Luhmann ontwikkelde om ideeën en kennis te verzamelen, te ordenen en makkelijk terugvindbaar te maken. Bryan Kam verwoordt het op deze manier: ‘Zettelkasten is voor een Wiki, wat Getting Things Done is voor een to do lijst’. Ik geef hem volkomen gelijk. In dit artikel zal ik niet verder ingaan op de Zettelkasten methode (de in Zettelkasten geïnteresseerden kunnen het boek ‘How to Take Smart Notes’ van Sönke Ahrens op hun leeslijst zetten), maar ik wil wel even de filosofie achter Zettelkasten aanstippen. Ten eerste gaat in Zettelkasten het denken aan het schrijven vooraf. Als je bijvoorbeeld een notitie van een web-artikel in je PKM opneemt, mag je in principe het artikel niet quoten, maar moet je dat wat de schrijver beoogt te zeggen in je eigen woorden vastleggen. Op die manier denk je dus na over dat wat je hebt gelezen. Ten tweede moet je ervoor zorgen dat je ogenschijnlijk losstaande notities aan elkaar linkt op termen die beide notities gemeen hebben. Zo komt het denken bij elkaar. Ten derde, door je notities te laten groeien, zie je verbanden die je anders niet zou zien. Je krijgt ideeën uit je notities. Door op de Zettelkasten manier je PKM op te zetten leer je meer, is je denken origineler en word je er uiteindelijk een betere kenniswerker door.

Dus ik verzamel in het heden brokjes informatie die ik kan verbinden met het verleden om me te helpen met het plannen en creëren van de toekomst. Martijn Aslander

Obsidian

In het Zettelkasten forum wordt de laatste tijd de tool Obsidian erg veel besproken. Obsidian is een voor persoonlijk gebruik gratis tool, die de Zettelkasten methode ondersteunt en op hun homepage beloven ze je ‘A second brain, for you, forever’. Wat mij betreft is Obsidian de beste notitie app ‘waar je nog nooit van gehoord hebt’. Als je naar de Obsidian website gaat, dan zal je al snel door hebben dat dit niet een gewone notitie app is. Obsidian is erin geslaagd om de beste features uit andere notitie apps naar Obsidian te brengen. Zoals Zettelkasten voorschrijft, kun je in Obsidian notities linken (door middel van zogeheten backlinks). Een hele waardevolle feature van Obsidian is de Graph View. Dit is een visuele weergave van alle connecties (backlinks) die individuele notities met elkaar hebben. De individuele notities worden geschreven in de eerder genoemde Markdown formaat. Het grote voordeel van Markdown textfiles is dat je geen ‘vendor lock-in’ hebt. Als je een andere notitie app wilt gebruiken, kun je zonder veel moeite naar een andere app overstappen. Achter Obsidian zit een hele grote community, getuige de vele Community Plugins die je kunt installeren.

Conclusie

Ik ben van mening dat iedere kenniswerker, dus ook testers, een voor die persoon werkend PKM systeem nodig heeft om effectief in hun werk te zijn. Dit hoeft niet een geavanceerde oplossing te zijn. Ook het KISS (‘Keep It Simple Stupid’) principe geldt hier. De eerder genoemde nvALT oplossing zal voor veel kenniswerkers prima werken. Maar wil je alles uit je PKM systeem halen, ga dan met Obsidian (of RoamResearch) aan de slag. Je zult er geen spijt van krijgen. ‘You can buy me a coffee’ 🙂

één reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *