NieuwsMagazine

De Kijk van Kees: Standaard

Auteur: Kees Blokland ● kees.blokland@polteq.com
Kees BloklandAls je het woord ‘standaard’ en het woord ‘testen’ in één zin gebruikt, dan kun je in de testwereld rekenen op de nodige aandacht. Eens kijken hoe het mij vergaat, want deze woorden en nog meer interessante signaalwoorden komen in dit stuk veelvuldig voor.

pulse
Citaat ITU g703 standaard

Standaard
Als tester ben ik opgegroeid in een omgeving waarbij de requirements voldoende basis boden voor de test cases. Binnen de min of meer sequentiële manier van werken hadden we maanden de tijd om die te maken. De helft van de functionaliteit werd in hardware gerealiseerd (elektronica, geïntegreerde circuits), met een ontwikkeldoorlooptijd die gauw een jaar in beslag nam. Ondanks de lange doorlooptijd die het project zo kreeg, hadden we weinig problemen met de stabiliteit van de testbasis. Dat kwam onder meer doordat onze producten (telecomsystemen) moesten voldoen aan internationale, wereldwijd erkende telecom standaarden. De ontwikkelde systemen werden gecertificeerd door middel van tests die waren gebaseerd op die standaarden. De klant kan er dan van uitgaan dat zo’n systeem kan samenwerken met gecertificeerde systemen van andere leveranciers. Zowel klanten als leveranciers nemen deel in de ontwikkeling en het onderhoud van de wereldwijde standaarden, die van levensbelang zijn voor de branche.  Ze vertegenwoordigen een belangrijke waarde en zijn niet gratis. Kopers en abonnees dragen bij aan de bekostiging van onderhoud en ontwikkeling: een gezond ‘standaard’ ecosysteem dat al decennia lang bestaat.
g707
Citaat uit ITU G707 standaard


Kalibratieplaat
Kalibratie meetapparatuur

Kalibratie
De meetapparatuur waarmee we tests uitvoerden werd regelmatig gekalibreerd om zeker te stellen dat de meetwaarden van de certificeringstest accuraat bleven. Een aparte afdeling was verantwoordelijk voor het kalibratieproces.
Traceerbaarheid
Een belangrijk deel van ons werk bestond uit het goed begrijpen van de functies van de systemen die we moesten testen. Traceerbaarheid was daarbij belangrijk: de links tussen test cases en requirements maakten zichtbaar of we een bepaalde release goed afdekten. Zelfgemaakte tooltjes signaleerden veranderingen in de requirements.
IEEE829
Kortom, certificatie, standaardisatie en borgingsprocessen speelden bij ons een belangrijke rol, passend in de context. Niet bij alles rond testen hanteerden we standaarden. Zo kenmerkte onze testdocumentatie zich door korte testplannen, beknopte testontwerpen en eenvoudige testrapportages. Bestaande standaarden daarvoor, zoals IEEE829, speelden geen rol. Onze klanten werden zelden geconfronteerd met serieuze systeemstoringen als gevolg van fouten die we redelijkerwijs met testen hadden moeten vinden, dus er was geen reden te twijfelen aan onze aanpak van de testdocumentatie.
ISO29119
In de testwereld wordt met de regelmaat van de klok stevige discussie gevoerd rond de thema’s standaardisatie en certificatie. Zo ook nu weer rond de ISO29119 teststandaard (die onder meer IEEE829 opvolgt). De discussie maakt duidelijk dat het mankeert aan eensgezindheid over nut, belang en toepasbaarheid van deze standaard. Ook rijzen er twijfels over de representativiteit, een belangrijke voorwaarde voor een wereldstandaard. Rond ISO29119 is er (nog) geen sprake van een gezond ‘ecosysteem’. Toch behandelt de standaard relevante aspecten, zoals de traceerbaarheid die hierboven al even aan de orde kwam.
Thema-avond
Standaarden kunnen van nut zijn voor testen, maar hoe past ISO29119 daar in? De TestNet werkgroep ISO29119 presenteert haar bevindingen op de TestNet thema-avond komende 9 oktober, die daarmee perfect getimed is. Kom daar vooral heen en vorm je mening over de toekomst van deze standaard. De discussie is open, maar volgens mij zijn we het over het volgende wel eens:
Goed testen is (de) standaard!

één reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *