NieuwsMagazine

Certified Test Automation Professional (CTAP); de nieuwste ontwikkelingen

Auteurs: Jos van Rooyen en Marcel Mersie ● werkgroepen@testnet.org

Redactie: Eric Spaargaren en Paul Beving

Jos en Marcel

Op het voorjaarsevenement hebben wij jullie meegenomen in deze certificering rond testautomatisering. Gezien de mooie reacties hebben we de aanleiding, nut en opzet en werking nog eens op een rijtje gezet.

Stel, je hebt een vacature voor een testautomatiseerder binnen je team. Dus wat doe je dan? Je plaatst een advertentie (geldt voor zowel interne als inhuur medewerkers). In de advertentie zet je nadrukkelijk dat de kandidaat ervaring moet hebben met ‘testautomatisering’. Vervolgens krijg je een stapel CV’s op je bureau en ga je kijken of er een geschikte kandidaat bij zit.

Op basis van het CV ziet het er goed uit en nodig je een aantal kandidaten uit. Helaas… het blijkt dat een groot deel van de kandidaten toch iets minder goed is op het gebied van testautomatisering dan dat het CV doet geloven.

Herkenbaar?

Nu hebben wij gedacht, daar moeten we wat aan doen. Hoe kun je meer zekerheid krijgen omtrent de skills van de medewerker zodat de medewerker kan voldoen aan de verwachtingen. Waarom is er bijvoorbeeld geen standaard certificering specifiek voor testautomatisering die het testautomatiseringsproces van A-Z afdekt? Vergelijkbaar met TMAP, ISTQB et cetera, zodat je weet dat degene die je uitnodigt de basis van testautomatisering kent. Anders zou degene niet gecertificeerd kunnen zijn… toch? Het goede nieuws is dat er inmiddels een certificering beschikbaar is om de kwaliteiten van een testautomatiseerder te toetsen.

Het nut van certificering

Los van het eerdergenoemde argument, waarom inzetten op certificering? Er zijn genoeg mensen die zeggen dat een certificering weinig toegevoegde waarde heeft. Het is een momentopname zonder dat je daadwerkelijk weet of de gecertificeerde persoon de kennis beheerst en kan toepassen. Natuurlijk valt hier iets voor te zeggen, maar dat hangt ook samen met de wijze waarop de certificering is opgezet en waar deze aan is gekoppeld. Bijvoorbeeld: welke training. Een aantal argumenten om certificering, bijvoorbeeld met betrekking tot Testautomatisering toe te passen:

  • Creëren van zekerheid omtrent het niveau van personen;
  • Vakmanschap van personen objectief aantoonbaar maken;
  • Inzicht bieden op welke vak onderdelen men specialistische kennis heeft;
  • Indirect toegang tot een groot scala aan informatiebronnen zodat kennis bereikbaar en uitgebreid wordt;
  • Herkend worden als vakman en daardoor boven het maaiveld uitsteken. Wanneer is het handig om een certificering toe te passen? Kortgezegd zien wij twee toepassingsgebieden, te weten:
    • Als toets bij een training;
    • ​Als assessment om verbeterpotentieel te identificeren en een leertraject in te richten.

Opzet en werking

De certificering voor testautomatisering bestrijkt alle elementen van testautomatisering. Onderwerpen als: wat is testautomatisering, waarom moet je inzetten op testautomatisering, voor- en nadelen van testautomatisering, wanneer pas je het toe, het inrichten van testautomatisering binnen de organisatie tot het selecteren van testtools en het scripten zelf.

De verschillende onderwerpen hebben een vorm van weging meegekregen om het belang van een onderwerp te benadrukken.

Begeleiding en toetsing

De certificering wordt begeleid door een council. De council is een onafhankelijk platform van experts op het gebied van testautomatisering en certificering, afkomstig uit diverse organisaties en met verschillende expertises. De leden van de council zijn geselecteerd uit organisaties van het CTAP consortium gebaseerd op hun expertise met betrekking tot testautomatisering en achtergrond.

De council levert advies en voert audits uit op het certificeringmateriaal zodat er een gemeenschappelijk beeld ontstaat over het niveau en de kwaliteit van de certificering. In de council zijn onder andere diverse trainingproviders, hogescholen en verschillende gebruikersorganisaties vertegenwoordigd.

Meer weten?

Meer informatie is te vinden op de website: https://ctapconsortium.com/

Of bij de auteurs;

Jos van Rooyen en Marcel Mersie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *