NieuwsMagazine

Ben jij ‘Future-Proof’?

Redactie: Gerben de la Rambelje
Auteur: Fatih Topcuoglu ● vmax78@hotmail.com
Fatih Topcuoglu
Hoe ziet het toekomstprofiel van een tester eruit in de huidige veranderende (IT-)markt? Dit is een vraagstuk dat menig tester en werkgever hedendaags bezighoudt. Een andere, maar net zo belangrijke, vraag is: ‘Hoe te komen tot een ‘future-proof’ profiel?’ Hoewel er geen blauwdruk bestaat, is de weg die veel organisaties bewandelen om ‘future-proof’ te worden vergelijkbaar. Samenvattend in drie steekwoorden: de probleemstelling, de oplossing en de weg naar de oplossing.
 
De probleemstelling
Een trend die we de laatste jaren bij veel klanten waarnemen, is de overstap van een traditionele aanpak naar een meer ‘Agile’ aanpak voor softwareontwikkeltrajecten. De traditionele vorm van softwareontwikkeling, softwaretesten en projectbesturing lijkt stervende. Het welbekende V-model maakt steeds meer plaats voor een Agile manier van werken. Dit houdt in dat de marktvraag verandert, maar ook de traditionele projectrollen zijn hiermee onderhevig aan verandering.
 
De veranderende marktvraag
De soft-skills beginnen steeds meer plaats te maken voor de hard-skills. Het inhoudelijk kennisniveau begint zwaarder te wegen dan het procesmatige. Hoewel in een Scrum-team de rol van een tester officieel niet meer bestaat, blijft het hoe dan ook een specifiek expertisegebied. De officiële rolverdeling in Agile-teams bestaat uit ontwikkelaars en beheerders; de zogenoemde DevOps teams, waarbij de testexpertise veelal wordt ondergebracht bij de ontwikkelaars. In de praktijk zien we dat de externe testers toch worden ingehuurd omdat het een vak apart is. Dat neemt niet weg dat je als tester wel in staat moet zijn om de ontwikkelingen op het gebied van software moet kunnen begrijpen, althans tot een bepaald niveau. Hiermee is een brede technische kennisniveau steeds meer een vereiste aan het worden. Voorbeelden zijn: basiskennis JAVA, SQL, Unix scripting, testautomatisering, specifieke toolkennis, et cetera.
 
De veranderende projectrollen
De behoefte aan managers en beleidsmakende centrale organisaties neemt af. Hiermee wordt ook de rol van een testmLearn to Adaptanager in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid overbodig. Bij organisaties die zijn overgeschakeld naar Scrum wordt deze rol belegd bij kwaliteitsmanagers en/of integrators, die in meerdere teams werkzaam zijn. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eigen testmanagers om te scholen naar kwaliteitsmanagers, feit blijft wel dat de vraag in kwantiteit zal afnemen. Waar voorheen voor elk project een testafdeling werd opgericht met daarboven een testmanager zal straks een kwaliteitsmanager en/of integrator deze rol overnemen.
 
De Oplossing
Bijscholen of omscholen van medewerkers vanuit het werkgeversperspectief is een noodzaak. Open staan voor verandering, nieuwe rollen willen bekleden en omgeschoold willen worden vanuit het medewerkersperspectief vormen de basis van de oplossing. Daarnaast kan het bekleden van nieuwe, vaak inhoudelijke, rollen een probleem zijn voor bepaalde posities binnen de traditionele wereld. Een goed voorbeeld hiervan is dat een testcoördinator of een testmanager straks gevraagd kan worden om inhoudelijk werk te gaan verrichten.
 
De weg naar de Oplossing
Vaak leiden meerdere wegen naar een juiste oplossing, zoals het gezegde: ‘Vele wegen leiden naar Rome’ doet geloven. De opvatting ‘Future-Proof’ kan per bedrijf en klantenomgeving sterk verschillen. Waar de ene organisatie sterk gespecialiseerd in BI oplossingen is, is de andere gespecialiseerd in testautomatisering. Bedrijven dienen een analyse uit te voeren van de markt waarin ze opereren en dienen de veranderende klantwensen sterk in de gaten te houden. De weg naar de oplossing en de aanpak zijn mede afhankelijk van deze factoren.
 
Een praktijkvoorbeeld
Binnen mijn huidige project is er sinds kort  een nieuwe weg ingeslagen, waarin de klantorganisatie wil overstappen van Prince2 naar Agile. De projectdoelstelling en de deadline van het programma mogen hierbij niet in gevaar komen, mede omdat deze bepaald zijn door wet- en regelgeving. Het eerste jaar wordt als transitiefase gehanteerd waarin de overgang van de oude naar de nieuwe wereld soepel moet verlopen.
 
Concreet betekent dit voor mij dat kennis en kunde van beide werelden vereist is. De verwachting is dat ik zowel inhoudelijk als procesmatig werk ga verrichten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Bij ontbreken van een centrale organisatie moet er een teststrategie worden opgesteld, afgestemd en nageleefd worden door de betrokken teams;
  • Waar nodig ondersteun ik de teams inhoudelijk met testuitvoer, testautomatisering en regressietesten;
  • Het schrijven van testplannen en rapportages behoren ook tot het takenpakket.

 
De klantvraag naar een schaap met vijf poten veranderde al gauw naar een schaap met zes poten. In deze periode heb ik alle zeilen bij moeten zetten om invulling te kunnen geven aan de veranderende klantvraag.
 
 Statement
Improve and Grow

één reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *