NieuwsMagazine

Agile vanuit een andere invalshoek

Redactie: Gerben de la Rambelje
Auteur:  Meile Posthuma ● meile@xs4all.nl
Meile Posthuma
11 December 2013 de laatste TestNet thema-avond van het jaar en hoe kan het ook anders, het thema was agile alleen nu vanuit een andere invalshoek, namelijk vanuit de andere disciplines.
Als eerste een presentatie Remi-Armand Collaris, een agile facilitator en coach van Ordina waarin het T-model werd uitgelegd. Het T-model representeert de verschillende kennisvormen die in een multi-disciplinair team binnen agile met elkaar samenwerken. Niet alleen dien je voldoende kennis van het eigen vakgebied te hebben, maar ook van andere vakgebieden die in het team moeten samenwerken.
Dit om de samenwerking goed te laten verlopen en uiteindelijk tot het meest optimale resultaat te komen. Deze samenwerking werd gedurende de presentatie aan de hand van een sprookje over steensoep op inzichtelijke en leuke wijze verteld. Voor ons als testers betekent het dat we tot op zekere hoogte kennis moeten hebben van ontwerp- en bouwactiviteiten. Jawel, code kunnen lezen is een pre. Zo kun je als tester ontwikkelaars helpen met het ontwerpen en uitvoeren van testgevallen.
R-A Collaris
Figuur : uit presentatie R-A Collaris
De tweede presentatie was een duo-presentatie van Pim Rebholz en Jeanine Mechelinck van Bol.com waarbij de mensen in de zaal de stakeholders zijn en door een toepassing via de smartphone konden kiezen welke presentaties er gegeven zouden worden. Van de ongeveer negen presentaties zijn er uiteindelijk vier als belangrijkste geprioriteerd door de stakeholders in de zaal en de Product Owner (Rik Marselis). Door deze vier presentaties kregen we inzicht in de agile werkwijze van Bol.com. De presentaties verschenen als ‘user stories’ op een scrumboard en aan het eind van de avond waren alle vier presentaties afgebrand. Leuk om Burn down te vertalen, maar zo kan het ook hele andere beelden oproepen. 😉
Bol.com is al flink volwassen in het agile werken, al blijven er ook hier nog punten om te verbeteren, zoals aan het eind van elke sprint van twee weken kunnen opleveren in plaats van om de sprint. Maar gezien de groei van het aantal agile-projecten in de afgelopen jaren en de resultaten, sneller en beter, kan wel geconcludeerd worden dat Bol.com al vrij volwassen is met het uitvoeren van agile-projecten.
Met een goede opkomst kunnen we weer spreken van een geslaagde TestNet-avond.
Meile Posthuma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *