TestNet Historie

TestNet, een bloeiende vereniging van testers voor testers, is opgericht in 1997 en heeft anno 2014 ruim 1.600 leden.
Maar hoe is het eigenlijk begonnen?

Een groep van vier initiatiefnemers: Martin Pol, Erik van Veenendaal, Jos Trienekens en Ingrid Ottevanger hielden
tijdens de EuroSTAR conferentie in 1996 een inventarisatie om de belangstelling te peilen voor de oprichting van het
Nederlands Genootschap voor Gestructureerd Testen (NGGT). Het aantal van ruim 60 reacties toonde de grote
belangstelling: alle reden om het NGGT op te richten. Op 4 februari 1997 vond dan ook de eerste
oriëntatievergadering plaats. In april 1997 ontstond de naam TestNet, op 15 mei 1997 werd de oprichtingsacte bij de
notaris ondertekend en op 9 juni 1997 was de formele oprichtingsbijeenkomst bij het B/AC te Apeldoorn met 140
deelnemers. TestNet is geboren.

Het eerste TestNetNieuws (TNN) verscheen in oktober 1997, van de hand van de toenmalige TestNet commissie
Documentatie & PR. Deze TNN was al vijf pagina’s dik, TestNet had toen 154 leden uit 52 verschillende
organisaties en er waren al zeven werkgroepen actief. En dat in een paar maanden tijd!
De eerste TNN van jaargang 2 (januari 1998) omvatte al 9 pagina’s, met vijf pagina’s uit de werkgroepen.

TestNet speelde vanaf het begin meteen een belangrijke rol in de ontwikkeling en professionalisering van het testvak
in al haar facetten. In 2002 werd de grens van 600 leden doorbroken. TestNet bestond inmiddels vijf jaar en Martin
Pol (één van de initiatiefnemers) trad terug als voorzitter maar bleef wel bestuurslid.

In het jaarverslag van dat jaar staat: “De aantrekkingskracht van de vereniging voor de leden is primair gebaseerd op
de vakinhoudelijke kwaliteit en de geboden mogelijkheid om contacten te leggen met vakgenoten buiten de eigen
organisatie.”. De kracht van TestNet werd bevestigd. Tijdens het najaarsevenement werden Lustrumcadeautjes
uitgedeeld: TestNet visitekaarthouders.

In 2007 vierde TestNet haar 10-jarig bestaan en doorbrak de grens van 900 leden. Onder
onze leden bevonden zich toen ook al professionals die regelmatig op nationale en
internationale congressen spreken en aldus een belangrijke bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van het vakgebied.

Dit was ook de reden voor de toenmalige secretaris Hans van Loenhoud om het initiatief te
nemen voor het uitbrengen van een Lustrumboek. Hans bracht als eindredacteur de fine
fleur van de Nederlandse test community bijeen en zij hebben met “Software testen in
Nederland” gezamenlijk een prachtig resultaat neergezet.

TestNet groeide gestaag door en tijdens de derde lustrumviering in 2012 had de vereniging
meer dan 1500 leden. Ook deze mijlpaal was aanleiding voor een jubileumboek dat de
prangende vraag “Waar staan wij als testers over 5 jaar?” probeert te beantwoorden.
De uitkomsten van een brainstorm van 25 leden werden door de uiteindelijke acht auteurs
opgepakt, die daar bovendien 14 internationale thought leaders in betrokken. Het resultaat
“Bepaal je koers” is een fantastisch instrument dat je als tester helpt bij het bepalen van
jouw carrière in testland.

De drukbezochte thema-avonden en evenementen maken duidelijk dat TestNet een bloeiende vereniging is, die een
groot stempel drukt op de ontwikkeling van het testvak.

Of je nu komt voor het uitbreiden van je kennis, het vergroten van je netwerk of de gezelligheid van bijeenkomsten
met vakgenoten, TestNet is dé vereniging voor testers in Nederland!


Harro Philip
Secretaris TestNet