Opzeggen lidmaatschap

Mocht u het lidmaatschap willen opzeggen, wijzen wij u erop dat een opzegging 1 maand voor het aflopen van het kalenderjaar (uiterlijk 30 november) schriftelijk bij de vereniging binnen dient te zijn.

U kunt uw lidmaatschap opzegging via een e-mail aan info@testnet.org sturen of schriftelijk naar:

Vereniging TestNet
Stadsplateau 7 – 8.22
3521 AZ Utrecht.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de algemene voorwaarden.