Najaarsevenement

Agenda

Najaarsevenement

Datumwoensdag 11 oktober 2023
Tijd09:00 - 21:00u
Locatie
DeFabrique
Westkanaaldijk 7
7354DA Utrecht

Een gezellig evenement met een mooi programma; zet het snel in je agenda!

Documenten

Workshops

Ochtend

09:00 - 13:00

volgt | Bas Dijkstra

Belangrijkste boodschap: Playwright is de ‘new kid on the block’ als het gaat om open source testautomatisering tools.
In deze workshop leer je hoe je een testproject opzet met Playwright, wat de belangrijkste features zijn, hoe je Playwright kunt gebruiken voor het opzetten van geautomatiseerde tests voor je webapplicaties en wat de voornaamste verschillen (en
overeenkomsten) zijn met bijvoorbeeld Selenium WebDriver.

Na een korte introductie en vergelijking met Selenium WebDriver leer je hoe je:
 een nieuw testproject opzet met Playwright
 een eenvoudige test kunt schrijven en uitvoeren op een web UI
 met de Playwright tracer precies kunt zien wat er is gebeurd tijdens de testuitvoer
 je code leesbaar, onderhoudbaar en uitbreidbaar kunt opzeten
 je API calls kunt toevoegen aan je tests
Afsluitend laat ik in een demo ook zien hoe je deze tests als onderdeel van een CI pipeline kunt uitvoeren.

volgt | Gerard Knol & Nynke Hogeveen

Hoe zorg je er als QA-specialist voor dat persoonlijk identificeerbare informatie (PII) niet in test- en ontwikkelomgevingen terechtkomt?
Hoe zorg je ervoor dat je data bruikbaar is voor ontwikkelen en testen, maar beschermd tegen ongeoorloofde toegang?
Tijdens deze workshop ga je privacygevoelige data opsporen en manieren bedenken om deze data te anonimiseren. Dit resulteert in een functioneel bruikbare testdataset die voldoet aan de privacywetgevingen.
Na deze workshop:
- Heb jij een dataset die bruikbaar is voor testen én die voldoet aan privacywetgeving
- Weet jij hoe je privacygevoelige data in je database vindt
- Kun je een functioneel anonimiseerplan opstellen én uitvoeren

Neem je eigen laptop mee (maakt niet uit welk type, zolang je maar RDP kunt gebruiken)

volgt | Rick Tracy (ipv Eddy Bruin)

It can be overwhelming to learn about testing. Whether it's the latest book, podcast, conference session or workshop, information about testing is expanding at an ever increasing rate. We invite you to play games that enable you to digest test learning easier.

Testing Games are games which are designed to apply testing concepts or ones that happen to be perfect examples of test mentality. This workshop is for anyone who wants to explore ways that we can learn about testing through games and also to apply your test knowledge to hack and improve those games.

In this workshop you’ll play a few testing games, gaining tools to use back at work and with your peers. For those interested we'll take it one step further by taking a look at the quality attributes of these games and try to hack them to make them fit for your purpose or just play around with them to see what happends when you take it to far. In essence we'll be testing the game by playing Testing: The game.

volgt | Sjoerd Walinga

We duiken meteen in de kern van de zaak. We verkennen het verband tussen UX en testen, hoe UX-principes uw teststrategie kunnen verbeteren en de algehele softwarekwaliteit kunnen verhogen. Daarna richten we ons op UX-gerichte testmethoden, inclusief exploratory testing en eyetracking.

In het hart van de workshop ligt een hands-on ervaring. In kleine groepen werken deelnemers aan echte UX-testscenario's, waardoor ze uitdagingen ontdekken die echte gebruikers tegenkomen en manieren vinden om deze te verbeteren. Deze praktische ervaring is cruciaal voor het begrijpen van de impact van UX-gericht testen.

Na het testen delen de groepen hun bevindingen en ideeën met elkaar, wat leidt tot waardevolle discussies. We brainstormen over oplossingen voor geïdentificeerde UX-problemen en manieren om de gebruikerservaring te verbeteren.

De workshop sluit af met een levendige discussie en een dieper begrip van de betekenis van UX-gericht testen. Het doel is om niet alleen te leren, maar ook om te netwerken en kennis te verdiepen met andere professionals.

Bent u klaar om de brug te slaan tussen UX en testen, en software te leveren die niet alleen werkt, maar ook de gebruiker een glimlach bezorgt? We verwelkomen u graag in deze boeiende workshop.

Op onze stand hebben we een eye-track staan en kunnen we daar kleine groepen begeleiden om een eye-track uit te voeren.

Middag

13:00 - 17:30

volgt | Kaspar van Dam en Pieter Withaar

Kaspar van Dam, ontwikkelaar van de gecertificeerde CARE-training (Capturing Agile Requirements by Example), en Pieter Withaar, ervaren trainer en expert op het gebied van BDD, gaan in deze sessie de confrontatie aan over Behavior-Driven Development (BDD).
Hoewel ze soms op dezelfde golflengte zitten, belooft hun uiteenlopende visie op BDD een boeiende clash die je niet wilt missen.
Deze sessie is meer dan alleen een presentatie; het is een platform voor een levendig en diepgaand debat. Cruciale vragen die aan bod komen zijn: Is BDD primair een automatiserings- of testtool, of dient het als een "living document"-generator? Wat is de return on investment van het implementeren van BDD? En is die er eigenlijk wel?
We moedigen het publiek aan om hun eigen ervaringen en inzichten te delen en vragen te stellen (ervaring met BDD niet vereist!). Mis deze unieke kans niet en kom clashen met experts over een actueel en relevant onderwerp in de testgemeenschap!

volgt | Igor van Gemert

We leven in een disruptieve tijd, kunstmatige intelligentie en generatieve kunstmatige intelligentie verovert de werkvloer. Op welke manier gaat deze technologie het leven van testen beïnvloeden ?

volgt | Wim Demey

When it comes to reporting the status of our test projects, we usually believe in fact-based analysis of available raw data, or data-driven decision making.
Clearly, cold, hard numbers are simply the best and most reliable way to make important decisions during the famous go/no go meetings.
This often results in beautiful dashboards with dozens of charts that are even customized to the needs of our stakeholders. But aren't we fooling ourselves into believing that data-driven decisions are objective and unbiased?
Of course we are biased, whether we like it or not (e.g., negativity bias, bandwagon, inattentive blindness). Another consideration in supposedly objective, data-driven reporting is whether and to what extent we reach our audience.
This is why I want to make a case for subjective reporting (also known as intuitive reporting). This type of reporting conveys information based on personal opinions, interpretations, assumptions or beliefs. It is a way of reporting on value assurance, a forgotten aspect of testing now that our focus must shift from IT quality to product quality and customer experience. In this presentation, we'll take a closer look at what subjective reporting is and in what situations it is appropriate. I will show some concrete examples and layouts of subjective reporting that you can use for your projects.

volgt | Valentijn Peters

Wie kent er niet de uitspraak: “pas je hier wat aan, dan valt er daar wat om”?
In deze presentatie probeer ik echt een eye-opener te geven voor hoeveel verbanden er eigenlijk zijn in ons vakgebied van software testen.
Waarom richt een bedrijf zich opeens op Micro Services?
Waarom werkt een bedrijf niet volgens Agile Scrum terwijl de halve wereld dat wel lijkt te doen?
Waarom werkt software testen niet gewoon altijd hetzelfde?
Dit en meer soortgelijke vragen met antwoorden komen aan bod.
In deze presentatie ga ik voorbeelden geven van redenen waarom software soms NIET werkt en dat er de meeste vreemde oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen.
“Het principe: Wie bedenkt zoiets?”

Deze presentatie is geen zware theoretisch kost over software testen, maar is fun georiënteerd en licht verteerbaar.

volgt | Rahul Dange

Environment Sustainability is not a choice anymore. Organizations are struggling to find a way to follow the net-zero commitments.
Green IT has promises and clear targets to fulfil for Sustainability.

Quality Assurance (Testing) can help organizations balance delivery quality, speed and even Sustainability. Quality measures such as ‘first time right product’, ‘shift left strategy’, ‘test automation’, ‘customer experience’ and ‘performance engineering’ and others can help make delivery more efficient, reliable and in turn reduce the carbon impact.

QA measures helps reduce waste and in-efficiency be it in product quality, performance, coverage, or experience. Sustainability metrics and Quality metrics can be easily mapped and can help organizations measure, track, and deliver carbon impact cause due to product delivery and maintenance.

Just as an example, test automation can help reduce carbon footprint. Test automation reduces FTEs required for testing, so in turn reducing infra cost (laptop/server) required by testers, automation can run in time window during off-peak hours bringing down the load on the server, overall usage of test environment is reduced thus helping server to be optimally used and reduce energy usage. There are many such use cases where QA measures directly or indirectly contributes to Sustainability.

In my presentation, I want to bring awareness among Testing community on the power of QA and how it is able contribute to sustainability.

volgt | Arend Top & Rix Groenboom

De opkomst van AI-technologie voor het genereren van teksten heeft in het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen. De invloed van deze ontwikkeling begint op vele vlakken van de maatschappij steeds duidelijker te worden.

Ook voor het onderwijs leidt dit tot vragen in hoeverre deze tools toe te laten zijn of zelfs compleet te omarmen. Om een beter inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de inzet van AI binnen het onderwijs, heeft de Hanzehogeschool in Groningen een aantal onderzoeken uitgevoerd. We zullen in deze presentatie nader ingaan op een specifieke: Detectie van door AI gegenereerde teksten.

Een belangrijke competentie voor alle opleidingen is goed kunnen communiceren en verwoorden over het vakgebied. Hiertoe is het maken van verslagen een verplicht en veel terugkomend onderdeel in het curriculum. Er zijn hiervoor richtlijnen om professioneel of zelfs wetenschappelijk te (leren) schrijven. Na volgen van deze richtlijnen wordt getoetst aan de hand van de kwaliteit van ingeleverde verslagen.

Sinds de introductie van chatGPT kwamen er vanuit de docenten vermoedens van fraude met door met AI gegenereerde verslagen. De examencommissie, die zich over deze gevallen moet uitspreken, wilde weten welke hulpmiddelen er zijn om zo objectief mogelijk te oordelen. Daartoe is een experimenteel onderzoek uitgevoerd naar 6 beschikbare checkers op hun nauwkeurigheid en effectiviteit.

We presenteren de onderzoeksmethode en de resultaten op basis van verschillende verslagen. En voor de best presterende oplossing gaan we nader in op de bruikbaarheid binnen het onderwijs uitgezocht (denk hierbij aan de economische en juridische aspecten).

volgt | Eduard Hartog

Om de kwaliteit van een softwaresysteem te verhogen is inzicht nodig waar verbeteringen het hoogste effect behalen. Daarbij is het belangrijk de huidige status van de kwaliteit van het systeem boven water te krijgen. Hiervoor hebben wij de Q-Scan ontwikkeld. Met dit model brengen we in korte tijd een volledige project in kaart. Hiermee krijg je inzicht in het project en hiermee kun je beter verbeteringen voorstellen en doorvoeren in het project.
Er wordt gekeken naar 3 lagen:
Technologie: Codekwaliteit en architectuur
Processen: Samenwerking, requirements en kwaliteitsprocessen
Organisatie: Communicatie en samenwerking in de organisatie en kennisborging- en deling
Dit resulteert in een spinnenweb diagram

volgt | Tom Broekmans

In het snelle en veeleisende technologielandschap van vandaag wordt het garanderen van kwaliteit steeds meer een noodzaak.
Traditioneel testen schiet tekort waar big data, machine learning en AI in opkomst zijn.
Testers moeten hun manier van werken aanpassen om kwaliteit te brengen in de snel evoluerende ontwikkelomgeving.
Hierin zal Quality as a Service de game-changer zijn.

Ga met mij mee in een Star Wars-verhaal over mijn persoonlijke ervaring met QaaS.
Een verhaal over lessen uit het verleden, ervaringen uit het heden en uitdagingen voor de toekomst.
Een verhaal waarin kwaliteit kan worden toegevoegd aan meer dan alleen het product.
Uiteindelijk zal de waarde van QaaS ontdekt worden.

volgt | Jos Bos, Ronald van Dijk, Rix Groenboom

De Hanzehogeschool Groningen heeft een DevSecOps software-ontwikkelstraat opgezet voor het ontwikkelen van complexe SW applicaties in IT onderwijs en onderzoek. Er is gekozen voor de technologie-stack van Microsoft Azure DevOps.

We presenteren ervaringen op een breed scala aan projecten, variërend van migratie van bestaande softwareapplicaties naar de Cloud, tot de ontwikkeling van nieuwe toepassingen met bijvoorbeeld LowCode technieken. De omgeving, welke in feite bestaat uit professionals, hun kennis en vaardigheden, technologieën en een `way of working', laat aankomend beroepsprofessionals al tijdens hun studie `real-life' ervaring opdoen op het gebied van software ontwikkeling. Dit betekent onder andere dat verder ontwikkeld wordt op bestaande projecten, die dikwijls een productieomgeving kennen.
Ofwel, echte software.

We gaan dieper in op het in eigen huis ontwikkelde maturity model, dat wordt ingezet bij het on-boarding en doorontwikkelen van de applicaties. Dit model is gebaseerd op de bekende CMMI en OWASP-standaarden, aangevuld met DevOps principes. Het model is inmiddels getoetst op het ontwikkelproces van een aantal softwareapplicaties, gebaseerd op LowCode omgevingen (Oracle Application Express `APEX' en MS PowerApps).
De elementaire bouwstenen binnen het model zijn de inzet van: versie-control, requirement-management, SBOM generatie etc. Testen en (automatische) software validatie zijn de volgende lagen in het model.

Met deze ontwikkeling wil de Hanzehogeschool haar rol en ambitie `impact in de regio' invulling geven. Daarnaast wil ze MKB-bedrijven praktisch ondersteunen in hun digitale transformatie. Een doel is dat we deze `lessons learned' delen en daarmee de leercurve voor andere organisaties verlagen. Het uiteindelijke doel is om een dialoog te starten met de (noordelijke) software-ontwikkelteams en om te komen tot een actieve leergemeenschap waarin de collectieve kennis en kunde rond het efficiënt en veilig ontwikkelen van software wordt gedeeld. Ultiem kunnen onderwijs-, onderzoek- en praktijkpartners hier hun vraagstukken delen en laten oplossen.

volgt | Jeanine Hoogerbrug & Rik Marselis

Veel organisaties gebruiken ERP software zoals SAP. En de meeste SAP-gebruikers moeten de komende jaren de transitie naar S/4HANA maken. Dus is er veel aanleiding voor het accepteren van nieuwe of gewijzigde SAP-implementaties.
Daarbij is kwaliteit uiteraard een belangrijk aspect.
Hoe zorg je voor de juiste kwaliteit op het juiste moment? En hoe kun je de acceptatie doen, met name in de situatie waarin het acceptatieteam voornamelijk bestaat uit eindgebruikers en beheerders?
Wij hebben de vernieuwde TMAP body of knowledge gebruikt als uitgangspunt voor de quality engineering en het testen van SAP implementaties.
In deze presentatie geven we de specifieke aandachtspunten die er zijn bij de acceptatie van SAP-implementaties en praktische tips om daar mee om te gaan. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de specifieke kwaliteitsrisicoanalyse voor SAP, de kwaliteit van “Role Base Permissions”, het inrichten van SAP ketentesten, het test data management en nog veel meer aandachtspunten voor een SAP acceptatieteam.

Ben jij betrokken bij het acceptatietesten en ketentesten voor SAP-implementaties? Dan verrijken wij graag jouw kennis!

volgt | René van Veldhuizen

Automatisering in Testen (AiT) dient niet lichtzinnig te worden aangepakt, want anders wordt het een geslaagde formule om te falen. Daarom is het begin ervan, de Eerste Richtlijn, buitengewoon belangrijk. In mijn presentatie licht ik omstandigheden toe die het falen mogelijk maken, richt ik mij op die eerste stap die genomen moet of had moeten worden en als nuttige toevoeging bespreken we het Automatisering in Testen Manifesto van Dr. Bariş Sarialioğlu van TestingYou.

Automation in Testing (AiT) should not be taken lightly, otherwise it becomes a successful formula for failure. That is why its beginning, the Prime Directive, is extremely important. In my presentation I explain circumstances that make the failure possible, I focus on that first step that should or should have been taken and as a useful addition, we discuss Automation in Testing Manifesto by Dr. Bariş Sarialioğlu from TestingYou.

volgt | Paul Brouwers

CARE is de enige certificerende training over Behaviour Driven Development, Impact Mapping, Event Storming, Example Mapping en Specification by Example!
Als (business) analist, ontwikkelaar, tester in een agile team ken je het belang van de juiste requirements om tot de juiste software te komen en dat deze software aan de kwaliteitseisen moet voldoen.
In deze presentatie nemen we jullie mee in onze CARE aanpak die je in staat stelt om snel en efficiënt de juiste specificaties en requirements op te stellen waarmee het mogelijk is de juiste software op te leveren en deze (geautomatiseerd) te testen.
Zo weet je zeker dat de gewenste specificaties ook worden gerealiseerd en producten opgeleverd worden waar een eindgebruiker echt iets aan heeft. Oftewel “Software an end-user really CAREs about”.

volgt | Gilbert Smulders

In de presentatie leg ik uit waarom een volwassenheidsmodel als TMMi toch interessant kan zijn in de westerse wereld.
Er zijn 2 grote misverstanden die aan een volwassenheidsmodel als TMMi hangen.
Deze misverstanden zijn gekoppeld aan het feit dat dit een wereldwijde standaard is.
Het eerste misverstand is dat TMMi gaat om het behalen van een bepaald volwassenheidsniveau. In landen zoals India is dat inderdaad vaak een streven. Echter in onze wereld is dit niet interessant. Wat wel voor ons interessant is, is dat dit een basis en kick-start geeft voor onze testprocesverbetering. Wat hebben we al goed geregeld en waar kunnen/moeten we nog op verbeteren?
Het tweede misverstand is dat het model niet geschikt is voor Agile, omdat er allerlei producten/deliverables verwacht worden.
Daartoe is er een Agile toevoeging gemaakt. Deze beschrijft hoe het TMMi model werkt binnen Agile. Feitelijk is het TMMi model hier zelf al geschikt voor. Immers er staan wel doelen gedefinieerd die je moet behalen. Maar hoe je ze behaald is geen eis, maar een verwachting. En die verwachting hebben ze in de Agile toevoeging anders verwoord. Daarmee is het TMMi model voor iedere organisatie die kritisch naar zijn testproces wil/moet kijken een uitstekende en simpel toepasbare basis.

volgt | Tristan Aarts, Max Felis, Jeroen Hendriks, Beau van Rouwendal

Awareness in cybersecurity en secure software development.
Wat zijn vulnerabilites en exploits, hoe zoek je deze in een Pentest, en hoe leest men een pentest rapport.
Wat is een pentest?
Wat zijn kwetsbaarheden in hardware en software?
Waarom is het pentest rapport belangrijk?

Na een korte voorstel ronde, starten we een “mini” – pentest in een afgeschermde omgeving (dit kan een vooraf gemaakte opname zijn), om mensen te laten zien wat het is.
Vervolgens een korte technische diepgang over vulnerabilities en exploits en hoe deze kwetsbaarheden worden benut ook door hackers/cybercriminelen, een beschouwing hoe een pentest wordt gepland en verloopt zodat mensen beter begrijpen wat een pentest werkelijk is, en aansluitend een korte beschrijving hoe men een pentest rapport leest, welke aanbevelingen eruit voortkomen.
Er is een mogelijkheid om het fictieve pentestrapport digitaal te lezen en aan te vragen via email om een exemplaar digitaal te ontvangen.

Avond

17:30 - 21:00

volgt | Bart, Iris en de werkgroep Sustainability

Weet je dat het runnen van een Python programma ongeveer 30 keer meer energie kost dan het
draaien van hetzelfde programma in Java? Weet je dat de bitcoin in leven houden net zoveel energie
kost als de jaarlijkse energieconsumptie van Zweden?

Er zijn veel organisaties die zich focussen op “groen en sustainable”. Het zijn onderwerpen die hen
interessant maken voor leveranciers, klanten en werknemers. Maar we horen ook verhalen over
“greenwashen”; organisaties die zich voor de bühne (eenmalig) groener voordoen dan ze eigenlijk
zijn.

Wat kunnen wij als testers doen om organisaties echt groen en sustainable te maken?
Tijdens deze panel discussie gaan we dit onderzoeken aan de hand van verschillende prikkelende
stellingen. De leden van het panel zijn allemaal lid van de TestNet werkgroep Sustainability: Rik
Marselis, Boris Schouten, Harold van Geenhuizen, Hilde de Jong, Emile Nieborg en Gilbert Smulders.
De werkgroep is ontstaan na een oproep tijdens het TestNet Voorjaarsevenement van 2022. In de
tussentijd hebben de enthousiaste leden een flinke hoeveelheid kennis opgedaan en gekeken naar
de relatie met testen. Een heel kundig panel dus.

Het geheel wordt geleid door Bart Knaack en Iris Pinkster.

Maar uiteraard is het panel ook geïnteresseerd in jullie ideeën. Daarom zal jullie tijdens deze keynote
ook om input gevraagd worden. Dit kunnen vragen aan het panel zijn, suggesties waar de werkgroep
nog niet aan gedacht heeft of wellicht nieuwe prikkelende stellingen. Bob van de Burgt zal zijn best
doen jullie allemaal hoorbaar jullie opmerkingen te laten delen door met een microfoon door te zaal
te lopen/rennen.

Het doel is om iedereen bewust te maken van de rol die testen kan spelen in sustainability.
Aan het einde van de sessie geven we jullie ook nog een toolkit waarmee jullie zelf aan de slag
kunnen met sustainability in jullie organisaties.

volgt | Jeroen Rosink & Daniëlle Verduin - Slotboom

Tijdens deze presentatie nemen we ons publiek mee in de reis van het opzetten van een testcentrum binnen de overheid. In het begin is er sprake van minimale toepassing van testen, mensen hebben ervan gehoord en voeren wat testen uit: de wipkip.
Hoe kom je van een wipkip naar een werkend, en gewenst, pretpark?
Introductie van nieuwe speeltoestellen werpen, zoals bij veel veranderingen, vaak eerst weerstand op. Door functioneel beheerders en gebruikers mee te nemen in de reis en zelf ook te laten bijdragen aan het ontwerp van het pretpark ontstaat er draagkracht en zelfs plezier in het vakgebied.

Bij de opzet is TMap/ISTQB het uitgangspunt geweest en is er een bewuste keuze gemaakt een testmanagementtool in te zetten die goed uit te leggen was.

Hoe krijg je medewerkers die geen professioneel tester zijn de technieken en werkwijzen van het testen uitgelegd? Hoe krijg je medewerkers die eigenlijk niet echt staan te springen om iets met testen te doen, uiteindelijk zo enthousiast dat er actief wordt meegedacht aan verbeteringen? Door niet meteen het ultieme doel (het pretpark) na te streven, maar stapsgewijs en vooral samen met medewerkers de speeltuin uit te breiden wordt het doel van een werkend, gewenst en gedragen pretpark bereikt.

volgt | Pieter Withaar

Afgelopen jaar markeerden Testnet en Improve Quality Services beiden hun 25-jarige bestaan, een kwart eeuw van vooruitgang en verandering.
Maar hoe ziet de wereld eruit in 2058?
In deze interactieve sessie duiken we in de grote vragen van nu die de mensheid de komende 25 jaar zal tegenkomen.
Door middel van audiovisuele inleidingen verkennen we onderwerpen die variëren van de ethische dilemma's van AI, de uitdagingen van cybersecurity, tot de potentie van technologie om klimaatverandering aan te pakken. We stellen ook de vraag die velen van ons bezighoudt: hebben we in de toekomst allemaal nog wel een baan?
Dit is geen passieve presentatie, maar een arena voor open debat.
U bent niet enkel toeschouwer, maar actieve deelnemer. Samen zullen we proberen de complexiteit van de toekomst te ontrafelen en de stappen te identificeren die we nu kunnen zetten om een betere wereld te vormen.
Word deel van dit cruciale gesprek en breng uw eigen visie, zorgen en hoop voor de toekomst in. Laten we samen de eerste stappen zetten naar het vormgeven van de wereld van 2058, want de toekomst is nu.

volgt | Nick van den Heuvel & Linda van de Vooren

Van frustratie naar goede kwaliteit met de Quality coach!
Herken je dit scenario? Binnen je organisatie ontbreekt het aan controle over de kwaliteit, en de kosten lijken niet in lijn te zijn met de behaalde resultaten. Talloze teams werken geïsoleerd en richten zich hoofdzakelijk op hun eigen zaken, terwijl verantwoordelijkheid een eng woord lijkt voor velen. Bovendien lijken de geboden oplossingen vaak van korte duur of zijn ze afhankelijk van consultants die komen en gaan. Er is veel potentie aanwezig binnen je bedrijf, maar het komt er om de een of andere reden maar niet uit, ook al is er van alles geprobeerd. Kortom: structureel kom je niet verder en dat kan best frustrerend zijn. Het is een aanhoudende situatie die bijzonder frustrerend kan zijn.
Je kunt ervoor kiezen om op de oude voet verder te gaan en hopen op betere tijden. Echter, vaak is het vragen om hulp de meest effectieve manier om vooruitgang te boeken. In deze presentatie willen wij uitleggen waarom het inschakelen van een Quality coach kan bijdragen aan het aanpakken van bovenstaande uitdagingen. We beschrijven wat volgens ons de rol van een Quality coach inhoudt en illustreren dit met enkele praktijkvoorbeelden

volgt | Karl van Heijster

Het klinkt als een natuurwet: programmeurs programmeren en testers testen. Maar die taakverdeling leidt tot inefficiënte werkprocessen met lange feedbackcycli. Om kwaliteit én snelheid te kunnen borgen, moet geautomatiseerd testen een tweede natuur worden voor het hele ontwikkelteam. Testers spelen hier een essentiële rol in.

Testers en programmeurs zullen intensiever samen moeten werken. Testers moeten code leren lezen, programmeurs leren testen. De codereview is een uitgelezen moment waarop ze elkaar de vraag kunnen stellen: voldoet deze code aan de functionele eisen? En belangrijker nog: bevat deze wijziging een set tests die dat bewijzen?

Aan het eind van deze sessie weet je hoe je een team kunt stimuleren sneller en consistenter betere code te schrijven - en hoe je jezelf daarmee een hoop testwerk bespaart!

volgt | Arjen Klomp & Brian Bakker

Thermo Fisher Scientific started the Model-based testing (MBT) journey almost 2 years ago with the tooling provided by Axini. The goal was and still is to manage the increasing complexity of the electron microscopes software, that is under development in the R&D department in Eindhoven. Experience shows that manual testing practices are not scalable enough to address this complexity in combination with the increased speed of development and continuously growing configuration diversity. Therefor the focus on advanced test automation methods and achieving higher automated test coverage was required.

After 2 years we can clearly see the added value of MBT and its contribution to the goals in multiple development teams. MBT is the next step in test automation. Now it is time to ramp up to the complete software development department.

We will discuss our experiences by describing the benefits and steps to smoothen the roll-out. Of course there are also challenges to cope with, which can be handled with some practical recommendations.

MBT should not be applied blindly as a silver bullet. We identified criteria that can be used and a metrics program to continuously show the added value.

volgt | Vilas Pultoo & Jochem Schenk

Wat kan je nou echt met ChatGPT?
Je bent het afgelopen jaar dood gespammed met AI is de toekomst, AI neemt je werk over enzovoorts. Maar inmiddels zijn we een jaar verder en is er eigenlijk niet zo veel veranderd. Of toch wel?

Wat is ChatGPT nou? En wat kan je er als tester concreet mee?

Na het zien van deze presentatie kun je direct aan de slag om ChatGPT toe te passen tijdens je werk.
Event afbeeldingen