Algemene Leden Vergadering

Agenda

Algemene Leden Vergadering

Datumwoensdag 22 maart 2023
Tijd18:00 - 21:00u
Locatie
Green Village, Blokhoeve 7 te Nieuwegein
Blokhoeve 7
3438LC Nieuwegein

Beste TestNet lid,

 

Graag nodig ik je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TestNet, conform artikel 15 van de statuten. Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 22 maart 2023 om 19:00 bij Green Village, Blokhoeve 7 te Nieuwegein. Van 18:00 tot 19:00 uur kunt u daar genieten van het diner. We verwachten dat de vergadering uiterlijk zal duren tot 20:30 uur. Na afsluiting van de vergadering is er gelegenheid tot een borrel.

 

De tijdens de vergadering te behandelen onderwerpen vind je in bijgevoegde agenda.

 

Eventuele extra agendapunten kun je, voorzien van een motivatie, tot één dag voor de datum van de vergadering indienen bij de secretaris via een e-mail aan secretaris@testnet.org, o.v.v. “agendapunt ALV 2023”. Ook is het mogelijk bij aanvang van de vergadering een agendapunt in te brengen.

 

Als je niet bij de vergadering aanwezig bent, kun je vooraf aan een ander lid een schriftelijke volmacht verstrekken om namens jou een stem uit te brengen (maximaal 2 volmachten per aanwezige). Zie hiervoor het formulier in de bijlage van deze convocatie.

 

Om deel te nemen aan de vergadering dien je je desgevraagd te kunnen identificeren als lid met jouw naam en lidmaatschapsnummer. Voor deelname aan de ALV kun je je vanaf heden tot uiterlijk 3 dagen voor de ALV via onze website aanmelden.

 

De aangemelde leden zullen voor aanvang van de ALV het jaarverslag 2022/ jaarplan 2023 per e-mail toegestuurd krijgen.

 

Let op:

Het jaarverslag 2022/ jaarplan 2023 ontvang je op het bij ons bekende e-mailadres.

Check daarom in je Testnet-profiel of jouw e-mailadres actueel is.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van TestNet

 

Menno van den Berg

 

Documenten