Algemene Leden Vergadering (ALV)

Agenda

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Datumdinsdag 23 april 2024
Tijd16:00 - 18:00u
Locatie
Van der Valk Utrecht
Winthontlaan 4
3526KV Utrecht

Beste TestNet lid,

Graag nodig ik je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TestNet, conform artikel 15 van de statuten.

Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 23 april 2024 om 16:00 bij het Van der Valk te Utrecht.
De tijdens de vergadering te behandelen onderwerpen vind je in bijgevoegde agenda.
Eventuele extra agendapunten kun je, voorzien van een motivatie, tot één dag voor de datum van de vergadering (lees: 22 april 2024) indienen bij de secretaris via een e-mail aan secretaris@testnet.org, o.v.v. “Agendapunt ALV 2024”. Ook is het mogelijk bij aanvang van de vergadering een agendapunt in te brengen.

Als je niet bij de vergadering aanwezig bent, kun je vooraf aan een ander lid een schriftelijke volmacht verstrekken om namens jou een stem uit te brengen (maximaal 2 volmachten per aanwezige). Zie hiervoor het formulier in de bijlage van de convocatie.

Om deel te nemen aan de vergadering dien je je desgevraagd te kunnen identificeren als lid met jouw naam en
lidmaatschapsnummer. Voor deelname aan de ALV kun je je vanaf heden tot uiterlijk 3 dagen voor de ALV via deze pagina aanmelden. De aangemelde leden zullen voor aanvang van de ALV het jaarverslag 2023/ jaarplan 2024 per e-mail toegestuurd
krijgen.

Let op:

Het jaarverslag 2023/ jaarplan 2024 ontvang je op het bij ons bekende e-mailadres.
Check daarom in je TestNet-profiel of jouw e-mail adres actueel is.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van TestNet

Jos van Rooijen
Secretaris

 

Documenten

Event afbeeldingen