Testen met AI

Trekker: Sander Mol

Zoekt nog leden: Ja 

Inleiding:

Zelfdenkende en zelflerende systemen spelen een steeds grotere rol in de samenleving. Ook het testvak zou op termijn behoorlijk kunnen veranderen als kunstmatige intelligentie (AI) zijn intrede doet. Deze TestNet werkgroep probeert te ontdekken wat de mogelijkheden zijn van testen met AI. De basisgedachte is dat AI straks in staat zal zijn om zelfstandig een applicatie te verkennen en hier een goed leesbaar verslag over te schrijven. 

Doel werkgroep

De werkgroep houdt zich enerzijds bezig met het opdoen en delen van kennis over AI en testen. Het delen van deze kennis doen we niet alleen onderling, we werken ook de gedachten en stellingen uit in de vorm van publicaties en presentaties. Anderzijds zijn we graag praktisch bezig, door zelf met laagdrempelige tools aan testende AI te bouwen en zo het concept te ontdekken. Hierin zoeken we de samenwerking met de AI community. We merken dat deze combinatie van theorie en praktijk voor de beste inzichten zorgt.

De werkgroep komt 6-wekelijks bijeen. 

Randvoorwaarden

De werkgroep heeft sinds de start in januari 2018 veel kennis opgedaan over artificial intelligence. En ook al is het domein van AI relatief onbekend, het is niet zo mysterieus als het misschien lijkt. Om onze testcollega’s op weg te helpen, hebben we een introductie tot AI geschreven, te vinden op deze pagina onder ‘Resultaten’. We raden iedereen aan om dit document door te nemen, zeker als je interesse hebt om bij de werkgroep te komen. Maar verder geldt dat we graag iedereen verwelkomen als lid van de werkgroep, voorkennis is niet vereist.

Resultaten/documentatie

Leden

  • De werkgroep heeft 20 leden

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar werkgroepen@testnet.org.