Testen en AI

Trekker: Sander Mol

Zoekt nog leden: Ja 

Inleiding

Artificial Intelligence (AI) speelt een steeds grotere rol in de samenleving, vooral in de vorm van zelflerende systemen. Deze systemen kunnen patronen herkennen in beelden en in gegevensbestanden. Daarnaast kunnen ze getraind worden om een vastgesteld doel zo efficiënt mogelijk te bereiken. Dat geeft grote mogelijkheden, maar ook nieuwe uitdagingen; AI systemen kunnen soms onverwacht gedrag vertonen.

Ook voor testers geeft AI zowel nieuwe uitdagingen als nieuwe mogelijkheden. Uitdagingen, want de risico’s van onverwacht gedrag moeten inzichtelijk worden gemaakt. Dat vraagt creativiteit, statistische analyses en antwoorden op ethische vraagstukken. Maar ook mogelijkheden, want de AI kan onze testtools verrijken en ons testproces ondersteunen.

Doel werkgroep

De werkgroep is geïnteresseerd in zowel het testen ván AI als het testen mét AI. Vanaf de oprichting in januari 2018 tot en met mei 2019 hebben we vooral het testen mét AI uitgewerkt, waarbij we alle resultaten hebben gebundeld in een whitepaper. Sinds juni 2019 richten we ons hoofdzakelijk op testen ván AI, al houden we nog steeds de ontwikkeling van AI-testtools in de gaten.

Deelnemers van de werkgroep werken in groepjes aan de onderwerpen waarin ze de meeste interesse hebben. Bij de 6-wekelijkse bijeenkomsten delen we de nieuwe inzichten. De belangrijkste resultaten bundelen we in artikelen of in presentaties bij TestNet bijeenkomsten.

Randvoorwaarden

De leden van de werkgroep hebben inmiddels veel kennis opgedaan over AI, zeker de grote kern van leden die al sinds begin 2018 actief is. Dit heeft geholpen om de mystiek rond AI weg te nemen en er vervolgens praktische gesprekken over te voeren. Er gelden geen randvoorwaarden om bij de werkgroep te komen, maar het helpt om zelf al wat basiskennis op te doen. We raden aan om te beginnen met de Nationale AI-cursus en vervolgens ons whitepaper en de overige documenten op deze pagina door te nemen.

Resultaten/documentatie


Testen ván AI

  • Volgt.


Leden

De werkgroep heeft ongeveer 20 leden. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar werkgroepen@testnet.org.