Voorjaarsevenement 2016  

Verbreed je basis: nieuwe vaardigheden voor testers! ... ?

Korte samenvatting van de Workshops


OCHTEND WORKSHOPS - AANMELDING NODIG!


Taming the Terminal-based Applications and Testing Them using Python

Kristoffer Nordström


Ever faced yourself doing laborious and repetitive work as a tester? Of course you have.
For instance installing the same third-party tool over and over again in preparation of your testing, and through a terminal nonetheless.
In our day-to-day work we have to perform manual tasks before, during, and after testing.
Not only does it take time away from you, but it is also mind numbingly boring at times, and it is easy to make mistakes when we have long lists of things to do.

But who says it has to be done by you?

For this tutorial participants can expect to get their hands dirty doing Python coding.
We will develop an automation harness around a command line based application for speedy execution and reduced manual test preparation time, and then we will expand our project and start breaking apart test cases and test data.
Participants can expect to walk away from the tutorial with a good introduction to the Python programming language, how to use the library PExpect to automate execution of command line based applications, and having had a fun full-day experience.


 

Getting Started Security Testing Mobile Apps (Android and iOS)

Paco Hope

 

More and more organisations are creating mobile apps, and they expect those mobile apps to be tested as well as we test everything else. Security testing mobile apps is rather different than testing web applications, desktop apps, or embedded devices. In this hands-on workshop we will introduce simple offensive techniques to attack and test mobile applications. We will explain some of the fundamental differences about the mobile platform, the different kinds of mobile apps (native, hybrid, and webview), and the security implications around these architectures. Then we will get out our laptops, install some free testing software, and walk through the process of testing mobile apps.

Topics

* Getting Started: Learn the 3 ways to test a mobile app: on a device, in a simulator, and in a modified web browser (for some webview apps)
* Traffic Sniffing: learn how to proxy HTTP traffic from mobile devices
* Bypass SSL: Learn how (during testing) you can sniff TLS-protected communications, including the limitations of this technique
* Request Tampering: learn how to manipulate requests made from the mobile to the server
* Response Tampering: learn how to manipulate the responses sent back to the mobile from the server
* Insecure Storage: Find (typical) mistakes that developers make when storing or processing security sensitive files
The approach is to explore the above using a combination of course work and hands-on labs with a real application. Students need to bring a fully functional, WiFi-enabled laptop and be able to install software on it during the lab. Bring a mobile device that you can install apps on and that you can run tests on.¹ The lab is suitable for both Android and iOS apps. Where there are differences between iOS and Android, we will explain the issues and restrictions of both platforms.

¹ It is possible to conduct these tests using a student’s personal phone, but we take no responsibility for loss of data or problems that occur as a result.

Test de REST – Testen van RESTful webservices met REST Assured

Bas Dijkstra


In deze workshop leren deelnemers hoe je met REST Assured eenvoudig goed leesbare en onderhoudbare testsuites voor RESTful webservices kunnen opzetten.
Met de opkomst van software gebaseerd op (micro-)services en het Internet of Things wordt het voor testers steeds belangrijker om webservices en APIs effectief te kunnen testen.

Na een introductie in en achtergrond van de wereld van RESTful webservices en hun rol in moderne applicaties en het Internet of Things gaan de deelnemers zelf aan de slag met het opzetten en uitvoeren van geautomatiseerde tests voor een aantal webservices.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de REST Assured library, die het testen van deze services heel eenvoudig maakt, zelfs voor testers zonder uitgebreide programmeerkennis.
Neem je eigen computer mee! 

Survival technieken voor testers: voorbij de T-shape

Derk-Jan de Grood en Jan Jaap Cannegieter


Er worden steeds meer verwachtingen gesteld aan testers. Alleen scriptjes opstellen en uitvoeren is echt niet meer genoeg. In deze workshop leer je welke skills en vaardigheden je als tester moet ontwikkelen om niet alleen vandaag maar ook in de nabije toekomst waarde te kunnen leveren voor jouw organisatie en te blijven voldoen aan de steeds hogere verwachtingen.
We gaan gezamenlijk op zoek naar effectieve profielen en de skills die daarbij horen. De workshop start met een korte introductie van de veranderingen in de ICT- en testwereld waar testers mee geconfronteerd worden. We vertalen deze ontwikkelingen door naar het concept van de T-shaped professional, dat onder andere door Rob Lambert, Lisa Crispin en Janet Gregory op testen is toegepast. Maar in deze workshop gaan we verder en breiden het concept uit tot een π-shape. tester. De π-shaped tester heeft basiskennis van verschillende vakgebieden (ontwikkeling, projectmanagement, agile etc), heeft diepgaande kennis van testen en diepgaande kennis van een ander, aan testen gerelateerd vakgebied zoals security, testautomatisering, requirements etc.
Deelnemers identificeren zelf verschillende π-shaped profielen en selecteren de meest waardevolle. Met deze subset gaan we aan de slag. Welke kennis, opleiding, benodigde vaardigheden en persoonskenmerken zijn nodig om succesvol te zijn als tester met een dergelijk profiel? Ieder groep presenteert zijn resultaten en overwegingen aan de andere groepen.
Neem deel aan deze workshop om een goed beeld te krijgen van de verwachtingen waar testers in de toekomst aan moeten voldoen. Word je bewust van de keuzes die jij hebt in je carrière en wat nodig is om jezelf in de door jou gewenste richting te ontwikkelen. Ook kom je erachter hoe anderen zich voorbereiden op de toekomst. Deze workshop is een ‘wisdom of the crowd’ sessie; de deelnemers bepalen de uitkomst.
Derk-Jan en Jan Jaap gaven deze workshop eerder op Eurostar 2015. De workshop werd toen zeer goed ontvangen en is beoordeeld als ‘Excellent’. Graag geven we het Testnet publiek nu de kans deze workshop nu ook in het Nederlands mee te maken en zich voor te bereiden op de toekomst.

De ideale testprofessional met LEGO®SERIOUSPLAY®

Michiel Vroon

*** DEZE WORKSHOP IS REEDS VOLGEBOEKT! ***

Welke vaardigheden moet een testprofessional hebben? Met behulp van de methode LEGOSERIOUSPLAY gaan we tijdens de workshop hier een gemeenschappelijk beeld op vormen. Tegelijkertijd geeft dit ook een beeld op de methode LEGOSERIOUSPLAY als vaardigheid voor de testprofessional.
Wat zijn nu de vaardigheden die een testprofessional moet bezitten? Vraag het aan 10 mensen en je krijgt 10 verschillende antwoorden. In deze workshop gaan de deelnemers proberen een (niet het) gemeenschappelijk beeld te vormen. Dit doen ze door het gebruik van LEGOSERIOUSPLAY; dit is een gefaciliteerde methode voor onder meer strategie- en visieontwikkeling, teamvorming, planvorming en innovatie. De kracht van LEGOSERIOUSPLAY is dat iedereen (niemand uitgezonderd) met behulp van LEGO in staat is om zijn kennis en mening in te brengen in een overleg. Het is niet alleen een speelse, maar ook een bewezen en zeer effectieve methode die een fysiek LEGO model oplevert.

Model-Based Testing: Inleiding, Principes, en Praktische Oefening

Werkgroep MBT

*** DEZE WORKSHOP IS REEDS VOLGEBOEKT! ***

Modelgebaseerd Testen (Model-Based Testing - MBT) maakt een volgende stap in test-automatisering mogelijk: test cases worden niet alleen automatisch uitgevoerd, maar ze worden ook automatisch gegenereerd en de resultaten worden automatisch geanalyseerd. Dit gebeurt met behulp van een abstract model dat het gedrag van het te testen systeem beschrijft.

Doel van deze workshop is om aan de hand van eenvoudige voorbeelden en praktische oefeningen te laten zien wat MBT is, wat de meerwaarde van modellen is, hoe een MBT tool automatisch testen genereert, waar je op moet letten bij het toepassen van MBT, en wat voordelen, nadelen, en valkuilen zijn zodat de deelnemers beter in staat zullen zijn goede keuzes te maken over het gebruik van MBT tools en methoden.

Software wordt steeds complexer. Het testen van software moet meegroeien om deze complexiteit aan te kunnen: het moet sneller, efficiënter, en effectiever. Het volledig handmatig schrijven en uitvoeren van testgevallen is dan geen optie meer: het testen moet zoveel mogelijk geautomatiseerd worden. Model-Based Testing (MBT) kan hierbij helpen: MBT maakt het mogelijk test cases automatisch te genereren, uit te voeren, en de testresultaten te analyseren. Dit gebeurt op basis van een model: een abstracte beschrijving van het gedrag van het te testen systeem. Bovendien kan zo’n model helpen bij validatie en het vroegtijdig ontdekken van ontwerpfouten.

De workshop behandelt de volgende onderwerpen:
• Inleiding MBT
• Enkele principes van MBT
• Modellen: soorten, abstractie, toestanden en data
• Modellen opbouwen uit eenvoudiger modellen door sequentie, parallelisme, keuze, ….
• Gebruik van een eenvoudig MBT tool op simpele voorbeelden
• Voordelen, nadelen, en valkuilen van MBT

De workshop bestaat uit korte presentaties, en oefeningen en hands-on ervaring met een eenvoudig, academisch MBT tool (TorXakis). Met dit tool zullen enkele simpele applicaties worden gemodelleerd en getest, met stapsgewijs toenemende complexiteit.

Neem je eigen computer mee!


MIDDAG WORKSHOP - geen aanmelding nodig


Data profiling in de praktijk: onmisbaar voor testers in BI/DWH,
datamigratie en dataconversieprojecten
Werkgroep testen BI & DWH

 

Gebrekkige datakwaliteit kost jaarlijks vele miljoenen. Testers willen helpen om die kosten –zo vroeg mogelijk- te voorkomen. We kunnen dat als we beschikken over de juiste modellen, methoden en tools. Eén van de maatregelen die we kunnen inzetten is “Data Profiling”. Dat kan handmatig (bv. via SQL) maar ook met hulp van en data profiling tool. Je leert in deze workshop een data profiling tool te gebruiken.

• Gebrekkige datakwaliteit kost de gemeenschap jaarlijks miljoenen.
IT-projecten lopen uit door “onverwachte situaties in de data”. Eindklanten nemen verkeerde beslissingen, werken met verouderde en incomplete adressen, hebben minder vertrouwen in de antwoorden van hun kostbare informatiesystemen.
De oorzaak kan gevonden worden in o.a. onvoldoende validatie bij de invoer, tijdsverloop, migratie/conversie, integratie van data naar bv. datawarehouses e.d.
• Wij testers willen zo vroeg mogelijk betrokken zijn om fouten te voorkomen – maar de gangbare kwaliteitsmodellen richten zich vooral op systeemkwaliteit en minder op datakwaliteit. De wereld van datawarehouse & business intelligence biedt een deel van de oplossing in de vorm van een maatregel genaamd “Data Profiling”.
• Data Profiling skills wil je als tester toevoegen aan je “rugzak”: zodra data beschikbaar komt, kun je deze analyseren met als doel om vast te stellen of deze voldoet aan de gestelde verwachtingen. Dat kan handmatig (SQL) maar óók ondersteund door tools.

In deze workshop gebruik je “lichtgewicht” tool op een demo-database en kun je aan den lijve ondervinden hoe het is om “eigenaardigheden” uit de dataset te halen.

Neem je eigen computer mee!


AVOND WORKSHOP - geen aanmelding nodig


 
Scrum, creatieve destructie !
Rutger Faassen en Jos Punter

 

Geen test, geen bruikbare producten

Situaties die we in ons werk zijn tegengekomen hebben we omgezet naar een unieke workshop. In de workshop word je aan de handgenomen middels een interactieve beleving. De deelnemer gaat namelijk middels een pc-game* wapentuig maken waarmee een eiland moet worden veroverd.
Alles komt aan bod, van visie tot realisatie en van test tot het daadwerkelijk gebruik van het product. Met als rode draad kwaliteit, communicatie, creativiteit, zelfsturing en het opleveren van waardevolle producten.

De deelnemer wordt in zelfsturende teams van +/- 5 man gezet die agile te werk moeten gaan en verantwoordelijk zijn voor de realisatie van een product die waarde toevoegt.
Het product moet voldoen aan allerlei eisen. Het team laten we los zodat ze leren om zelf te gaan denken en creatieve oplossingen gaan verzinnen. Gewoon doen dus ! Testen is hier een groot onderdeel van.
En misschien wel het allerbelangrijkste het leren van fouten en het creëren van creatieve wapentuigen is gewoon erg leuk om te doen.
Aan het eind van de sessie heeft de deelnemer hopelijk door dat je verder moet kijken dan je neus lang is.