Overige door leden gemelde evenementen.

Door leden gemelde evenementen.
 Datum, plaats  Omschrijving van het evenement gemeld door:
(email) 


     
     
     
     
     
     
     
     

Evenementen derden bestond al. Voor de prominente promotie op onze website hanteren we strikte criteria: het moet gratis zijn voor leden of leden kunnen met korting inschrijven. Soms zijn er sympathieke initiatieven die niet (volledig) aan die criteria voldoen. Daarvoor is de ‘evenementen derden’ pagina uitgebreid met een nieuwe optie: ‘door leden’. Je kunt jouw tip mailen naar informatiebeheer@testnet.org met een plaats/datum en een omschrijving waaruit blijkt waarom het voor leden interessant kan zijn. Voorlopig enige voorwaarde: het lid dat als tipgever het evenement heeft aangemeld, wordt vermeld in de lijst. Zo dragen we met zijn allen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de lijst.