TestNet Privacy Policy

Aansprakelijkheid

De inhoud van de website www.testnet.org is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, onjuistheden bevat of op een specifieke situatie niet van toepassing is.

TestNet is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Privacy

Bij het verwerken van gegevens van nieuwe leden en het wijzigen en beheren van gegevens van haar leden zal TestNet de grootste zorgvuldigheid betrachten. Gegevens van leden worden onder verantwoordelijkheid van TestNet vastgelegd in geautomatiseerde bestanden door een daartoe door TestNet gecontracteerd administratiekantoor. De vastgelegde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden die passen binnen de missie van de vereniging. Leden hebben te allen tijde het recht hun gegevens op te vragen en desgewenst te laten wijzigen of verwijderen.

Het administratiekantoor heeft adequate maatregelen genomen om de gegevens van de leden te beveiligen. TestNet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval dat deze gegevens ongewild en buiten toedoen van TestNet openbaar worden gemaakt.TestNet stelt geen gegevens van leden ter beschikking aan derden. Wel kan TestNet, indien zij dat in het belang acht van haar leden, ten behoeve van derden berichten aan de leden versturen.