5 juni 2019

Vacature Penningmeester

Met ingang van de ALV in Q1 2020 ontstaat er een vacature in het TestNet bestuur voor de rol van Penningmeester. Heb je interesse, meld je dan aan bij het bestuur!

Inleiding

Als bestuurslid werk je mee aan de leuke en gezonde vereniging TestNet! Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor alle financiŽle processen, de boekhouding, het opstellen en bewaking van de uitnutting van het budget, het financiŽle jaarverslag en het beheren van de bankrekeningen van de vereniging. Een verantwoordelijke functie waar financiŽle affiniteit een belangrijke eigenschap is. Je krijgt hierbij veel ondersteuning van A Solution, onze partner op financieel en administratief gebied. Zij zorgen voor de incasso van de ledencontributie, facturering naar de sponsoren en de bijbehorende boekhouding. De rol van penningmeester zal je gemiddeld ongeveer 2 uur per week kosten, waarbij aan het begin van het jaar wat extra werkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast vergadert het bestuur 1 avond per 6 weken.Kortom: een interessante positie die een goed inkijkje geeft in wat binnen TestNet en in de test scene gebeurt. En een prima mogelijkheid voor het uitbreiden en verstevigen van je netwerk in de testwereld!

Taken

 • Beheren bankrekeningen van de vereniging.
 • Opstellen jaarlijks budget
 • Maandelijkse rapportage van de uitnutting van het budget naar het bestuur
 • Afhandeling van alle declaraties en facturen
 • Contact onderhouden met administratiekantoor A Sulution
 • Aansturing van kascommissie voor de jaarlijkse controle
 • Zorgdragen voor jaarlijkse incasso contributie
 • Zorgdragen voor incasso van alle sponsorfacturen 
 • Zorgdragen voor betaling van alle kosten die door TestNet gemaakt worden

Verantwoordelijkheden

 • Eindverantwoordelijk voor alle financiŽle processen binnen de vereniging
 • Ondersteuning van bestuur en commissies bij financiŽle zaken.
 • In alle gevallen waarin geen bestaande duidelijke afspraken bestaan, vooraf met de overige bestuursleden overleggen.


Bevoegdheden

 • Bevoegd om tezamen met minimaal 1 ander bestuurslid (conform statuten) afspraken te maken over financiŽle verplichtingen die TestNet aangaat. Voorbeeld: de twee grote evenementen.
 • Bevoegd om samen met A Solution processen in te richten die zorgdragen voor een efficiŽnte afhandeling.


Vereiste kennis, ervaring en kwaliteiten

 • Sterke affiniteit met financiŽn
 • Goed in staat zijn het overzicht te bewaren
 • Handig met Excel
 • Goede persoonlijke vaardigheden in de omgang met uiteenlopende mensen.
 • Gevoel voor het werken in een vrijwilligersorganisatie (vrijwillig is niet vrijblijvend).


Inwerkprocedure

Aangezien de rol van penningmeester kennis van de financiŽle processen van TestNet vereist willen wij een goede overdracht laten plaatsvinden. Daarom zoekt het bestuur vroegtijdig kandidaten die vervolgens enkele maanden met de huidige penningmeester kunnen meekijken.Het bestuur selecteert uit de gegadigden de meest geschikte kandidaat. Deze kandidaat wordt vervolgens tijdens de algemene ledenvergadering van 2020 aan de leden voorgedragen waarna de leden de benoeming kunnen bekrachtigen.Voor meer informatie over de inhoud van de functie: penningmeester@testnet.org

Voor aanmelden en meer informatie over TestNet in het algemeen: secretaris@testnet.org of www.testnet.org

Meer nieuws...