1 juli 2018

Vacature bestuurslid Informatievoorziening en beheer

Komende ALV in Q1 2019 ontstaat er een vacature in het bestuur. Heb je interesse, dan meld je aan bij het bestuur!

Inleiding

Als bestuurslid werk je mee aan de leuke en gezonde vereniging TestNet! Als verantwoordelijke voor informatievoorziening en beheer draag je zorg voor het informeren van de leden over alles wat er binnen de vereniging speelt. Het beheren van de tools waarmee dat gebeurt, zoals de website en diverse social media-kanalen, hoort daar ook bij. In de TestNetNieuwsMagazine-redactie zitten enthousiaste redacteuren die invulling geven aan inhoudelijke artikelen in de diverse TestNetNieuwsMagazine vormen. Kortom: een interessante positie die een goed inkijkje geeft in wat binnen TestNet en in de test scene gebeurt. En een prima mogelijkheid voor het uitbreiden en verstevigen van je netwerk in de testwereld!

Taken

 • Beheren website www.testnet.org (inrichting en content, technisch beheer is niet nodig).
 • Als bestuursvertegenwoordiger zitting hebben in de TestNetNieuwsMagazine-redactie.
 • Toezien op de publicatie en het publicatieproces van het TestNetNieuwsMagazine (nieuws.testnet.org).
 • Samen met de redactie uitbrengen van de wekelijkse nieuwsbrief (TestNetNieuwsFlits).
 • Samen met de evenementencommissie zorgdragen dat de website actueel en up to date is door onder meer alle evenementen tijdig aan te kondigen inclusief detailinformatie en publiceren van alle presentaties etc. van sprekers indien beschikbaar
 • Vernieuwingen voor de website en TestNetNieuws voorstellen en doorvoeren, zowel als het gaat om inhoud als opzet.
 • Contact onderhouden met leverancier Website CMS.
 • Contact onderhouden met beheerder(s) omgevingen voor andere informatievoorzieningen.


Verantwoordelijkheden

 • Eindverantwoordelijk voor alle uitingen van de nieuwsredactie en daarmee voor het reilen en zeilen van de redactie (de hoofdredacteur heeft de dagelijkse leiding).
 • Eindverantwoordelijk voor de informatievoorziening via de website, TestNetNieuws varianten en social media.
 • Ondersteuning bestuur en commissies bij de informatievoorziening.
 • In alle gevallen waarin geen bestaande duidelijke afspraken bestaan, vooraf met de overige bestuursleden overleggen.


Bevoegdheden

 • Bevoegd om tezamen met minimaal 1 ander bestuurslid (conform statuten) afspraken te maken over financiŽle verplichtingen die TestNet in het kader van informatievoorziening aangaat. Voorbeeld: de website.
 • Bevoegd om samen met de redactie de inhoud en vorm van de TestNetNieuwsMagazien en de TestNetNieuwsFlits te bepalen.
 • Bevoegd om leden toestemming te verlenen als redacteur van de website te acteren.

Vereiste kennis, ervaring en kwaliteiten

 • Goed met tekst.
 • Gericht op communicatie.
 • Handig met het (laten) beheren van een website bijvoorbeeld in een CMS
 • Gevoel voor de inzet van social media.
 • Goede persoonlijke vaardigheden in de omgang met uiteenlopende mensen.
 • Gevoel voor het werken in een vrijwilligersorganisatie (vrijwillig is niet vrijblijvend).

Neem voor meer informatie contact op met/via informatiebeheer@testnet.org 

Meer nieuws...