1 juli 2018

Vacature bestuurslid Werkgroepen

Komende ALV in Q1 2019 ontstaat er een vacature in het TestNet bestuur voor de portefeuille “Werkgroepen”. Heb je interesse, meld je dan aan bij het bestuur!

Inleiding

Als bestuurslid werk je mee aan de leuke en gezonde vereniging TestNet! Als verantwoordelijke voor de werkgroepen draag je zorg voor alles wat er binnen de vereniging speelt op het gebied van de werkgroepen. Het actief monitoren van werkgroepen en bezoeken van meetings om op de hoogte te blijven van de activiteiten van de werkgroepen. Zoeken naar nieuwe vormen van kennisdeling, experimenteren met nieuwe formats zoals bijvoorbeeld meetups vanuit de werkgroepen. TestNet is continue op zoek naar mogelijkheden om haar leden actief te betrekken bij de vereniging en dat vraagt om een vindingrijk persoon die initiatief neemt. Kortom: een interessante positie die een goed inkijkje geeft in wat binnen TestNet en in de testscene gebeurt. En een prima mogelijkheid voor het uitbreiden en verstevigen van je netwerk in de testwereld!

Taken

 • Faciliteren werkgroepen bij reguliere bijeenkomsten, maar ook tijdens thema-avonden;
 • Toezien op de resultaten van de werkgroepen;
 • Actief leden werven voor de werkgroepen;
 • Beheren website deel van de actieve werkgroepen www.testnet.org (inrichting en content, technisch beheer is niet nodig);
 • Monitoren voortgang werkgroepen;
 • Nieuwsberichten en uitingen van werkgroepen plaatsen binnen de beschikbare media (nieuwsflits, website);
 • Nieuwe vormen van kennisdeling opzetten.

Verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor het bewaken van de resultaatverplichting die werkgroepen aangaan;
 • Onderdeel van het bestuur van TestNet, en in die hoedanigheid mede verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging;
 • Monitoren van de voortgang van werkgroepen en hierover rapporteren binnen het bestuur;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van het budget van de werkgroepen.

Bevoegdheden

 • Bevoegd om tezamen met minimaal 1 ander bestuurslid (conform statuten) afspraken te maken over financiŽle verplichtingen die TestNet in het kader van werkgroepen.
 • Bevoegd om werkgroepen te faciliteren met ruimtes bij het NBC.
 • Bevoegd om werkgroepen jaarlijks te belonen voor hun opgeleverde resultaat.
 • Bevoegd binnen het ingediende en goedgekeurde budget naar eigen inzicht initiatieven te ontplooien om de werkgroepen te faciliteren.

Vereiste kennis, ervaring en kwaliteiten

• Goede persoonlijke vaardigheden in de omgang met uiteenlopende mensen.
• Gevoel voor het werken in een vrijwilligersorganisatie (vrijwillig is niet vrijblijvend)
• Creativiteit om nieuwe initiatieven te ontplooien en bestaande werkgroepen te stimuleren.

Neem voor meer informatie contact op met/via werkgroepen@testnet.orgMeer nieuws...