20 oktober 2017

Vacature bestuurslid Evenementen

Met ingang van maart 2018 is TestNet op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de portefeuille evenementen. De kandidaat is in deze rol tevens voorzitter van de evenementencommissie, een apart orgaan van circa 8 TestNet-leden die belast zijn met de organisatie van alle thema-avonden en evenementen binnen TestNet, en de inhoudelijke invulling ervan.

Taken:

 • Optreden als gastheer bij de verschillende evenementen van TestNet;
 • Organiseren van afstemmingsmomenten met de evenementencommissie, zoveel als nodig om deze optimaal te laten functioneren;
 • Zorgen dat avonden en evenementen worden ingevuld met sprekers, bewaken dat afspraken worden nagekomen en targets gehaald worden (onder het devies 'vrijwillig, maar niet vrijblijvend');
 • Borgen dat de evenementen van TestNet voldoende actualiteit en inhoud bieden die nauw aansluit bij huidige ontwikkelingen in de markt;
 • Fungeren als contactpersoon naar alle leden voor vragen over evenementen, zowel telefonisch als via email;
 • Optreden als contactpersoon van TestNet naar het Nieuwegeins Business Center, afstemming van de logistiek rondom evenementen;
 • Deelnemen aan de bestuursvergaderingen, vanuit de portefeuille evenementen, 8x per jaar.

Verantwoordelijkheden

 • Eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van alle TestNet-evenementen en avonden, zijnde 3 dagvullende evenementen, 8 thema-avonden in Nieuwegein, 3 thema-avonden in Heerenveen, wellicht uit te breiden met thema-avonden in Zuid-Nederland;
 • Verantwoordelijk voor het functioneren van de evenementencommissie;
 • Verantwoordelijk voor het uitschrijven van Call for Papers voor de evenementen, en de selectie van sprekers voor voor- en najaarsevenementen;
 • Verantwoordelijk voor het publiceren van alle informatie die betrekking heeft op de evenementen op de website www.testnet.org;
 • Eindverantwoordelijk voor alle communicatie van en naar leden ten aanzien van de evenementen;
 • Budgetverantwoordelijk voor de portefeuille evenementen, met een begroting van rond de 150.000 euro per jaar.

Bevoegdheden

 • Bevoegdheid om het voorzitterschap van de evenementencommissie zo in te vullen en te veranderen als wenselijk geacht wordt, in overeenstemming met bestuurs- en commissieleden;
 • Bevoegdheid om wisselingen in de samenstelling van de evenementencommissie te bewerkstelligen;
 • Bevoegdheid om vanuit de begroting van de portefeuille evenementen keuzes te maken in invulling en uitgaven voor evenementen;
 • Bevoegdheid om met de evenementencommissie de inhoud en vorm van alle evenementen te bepalen. 

Vereiste kennis, ervaring en kwaliteiten

 • Communicatief sterk
 • Inspireren en motiveren
 • Goed in structuur en overzicht houden;
 • Liefhebber van het testvak, volger van de trends
 • Gevoel voor het werken in een vrijwilligersorganisatie;
 • Goede persoonlijke vaardigheden in de omgang met uiteenlopende mensen.

Wat kost het?

In de huidige invulling gemiddeld een paar uur per week. Vaak net wat minder, maar bijvoorbeeld rondom evenementen soms stevig meer (oplopend naar 8 uur per week).

Wat levert het op?

Een prachtige rol, in een leuk team van ervaren TestNet-commissieleden en bestuurders, in een bloeiende vereniging, in een zeer actief vakgebied. Ervaring met organiseren van kleine tot grote evenementen (tot 800 man), met vele mooie contacten in het werkveld als bijvangst.

Voor aanmelden en meer informatie, mail naar secretaris@testnet.org.

De sluitingstermijn voor deze vacature is 12 november 2017.