2 oktober 2015

Vacature bestuurslid Informatievoorziening en beheer

Komende ALV in Q1 2016 ontstaat er een vacature in het bestuur. Heb je interesse, dan meld je aan bij het bestuur!

Inleiding

Als bestuurslid werk je mee aan de leuke en gezonde vereniging TestNet! Als verantwoordelijke voor informatievoorziening en beheer draag je zorg voor het informeren van de leden over alles wat er binnen de vereniging speelt. Het beheren van de tools waarmee dat gebeurt, zoals de website en diverse social media kanalen, hoort daar ook bij. In de TestNetNieuws-redactie zitten enthousiaste redacteuren die invulling geven aan inhoudelijke artikelen in de diverse TestNetNieuws vormen. Kortom: een interessante positie die een goed inkijkje geeft in wat binnen TestNet en in de test scene gebeurt. En een prima mogelijkheid voor het uitbreiden en verstevigen van je netwerk in de testwereld!

Taken

 • Beheren website www.testnet.org (inrichting en content, technisch beheer is niet nodig).
 • Uitbrengen van de wekelijkse nieuwsbrief (TestNetNieuwsFlits).
 • Als bestuursvertegenwoordiger zitting hebben in de TestNetNieuws-redactie.
 • Toezien op uitkomen van het TestNetNieuws magazine.
 • Toezien op het uitkomen van andere TestNetNieuws uitgaven.
 • Vernieuwingen voor de website en TestNetNieuws voorstellen en doorvoeren.
 • Contact onderhouden met leverancier Website CMS.
 • Contact onderhouden met beheerder(s) omgevingen voor andere informatievoorzieiningen.

Verantwoordelijkheden

 • Eindverantwoordelijk voor alle TestNetNieuws uitingen en daarmee voor het reilen en zeilen van de redactie (de hoofdredacteur heeft de dagelijkse leiding).
 • Eindverantwoordelijk voor de informatievoorziening via de website, TestNetNieuws varianten en social media (dat laatste is in ontwikkeling).
 • Ondersteuning bestuur en commissies bij de informatievoorziening.
 • In alle gevallen waarin geen bestaande duidelijke afspraken bestaan, vooraf met de overige bestuursleden overleggen.

Bevoegdheden

 • Bevoegd om tezamen met minimaal 1 ander bestuurslid (conform statuten) afspraken te maken over financiŽle verplichtingen die TestNet in het kader van infomratievoorziening aangaat. Voorbeeld: de website.
 • Bevoegd om samen met de redactie de inhoud en vorm van de TestNetNieuws te bepalen.
 • Bevoegd om leden toestemming te verlenen als redacteur van de website.

Vereiste kennis, ervaring en kwaliteiten

 • Goed met tekst.
 • Gericht op communicatie.
 • Handig met beheren van een website in een CMS
 • Gevoel voor de inzet van social media.
 • Goede persoonlijke vaardigheden in de omgang met uiteenlopende mensen.
 • Gevoel voor het werken in een vrijwilligersorganisatie.

 Voor meer informatie: informatiebeheer@testnet.org

 

Meer nieuws...